ANNAS ROM GUIDE
Sandure, "Timeglas"

Ligesom vanduret kan også sanduret bruges om natten og i dårligt vejr, og det er egnet til at afmåle ensartede tidspunkter ret nøjagtigt, hvorfor man brugte det til at måle soldaternes vagter eller advokaternes og politikernes taletid.

Sanduret består af to beholdere ovenover hinanden forbundet af et lille hul. Sandet løber fra den øverste beholder og ned i den nederste og det kunne fremstilles således, at mængden af sand var afpasset til en times forløb. Heraf fik det sit folkelige navn "timeglasset". Når den øverste beholder var tom, kunne man vende glassene og starte på en ny time.

Det er dog vigtigt, at sandet er helt tørt, ellers bliver gennemløbstiden unøjagtig!

Andre slags ure, der kunne anvendes om natten og i dårligt vejr, var vanduret, brænduret, lysuret og lignende måleinstrumenter. Først i det 14.århundrede opfandt man det mekaniske ur. Indtil da måtte man måle dagens timer med soluret.


Oversigt over sider om tid
Bøger og links om tid
Turforslag
Steder
Seværdigheder
Personer
Bykort
Ordliste
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - sidst opdateret 17.8.2003