ANNAS ROM GUIDE
Busiri-Vici-familien

Busiri-Vici familien er en familie af romerske arkitekter, ingeniører og kunstnere. De nedstammer fra Vici-familien, som kom fra Umbrien og Le Marche, hvor de virkede som kunstnere og arkitekter, og Busiri-familien, som oprindeligt kom fra Frankrig under navnet Beausire, hvor de var arkitekter ved det franske hof. I 1815 giftede en datter af en Andrea Vici sig med en søn fra Busiri-familien og efterkommerne antog begge familienavne og blev til familien Busiri-Vici.

Af familiens medlemmer kender vi:

Vici-familien (1):

Girolamo Vici (1a1) (1619-1682), der var arkitekt og entreprenør og fader til Andrea Vici (1a1b1).

Andrea Vici (1a1b1) (1659-1731), søn af Girolamo Vici (1a1) og fader til Arcangelo Vici (1a1b1c1).

Arcangelo Vici (1a1b1c1) (1698-1762), søn af Andrea Vici (1a1b1) og fader til Andrea Vici (1a1b1c1d1).

Andrea Vici (1a1b1c1d1) (1743-1817), søn af Arcangelo Vici (1a1b1), drog til Rom i 1760 for at studere hos arkitekten Carlo Murena. Senere blev han førstearkitekt ved Vatikanet i 1782 og i 1785 medlem af Accademia di San Luca. Han blev fader til en datter (1a1b1c1d1e1), som giftede sig med forfatteren Giulio Cesare Busiri.

Andrea Vici's datter (1a1b1c1d1e1) giftede sig i 1815 med forfatteren Giulio Cesare Busiri og familien tog derpå navnet Busiri-Vici. Hun fik i 1818 sønnen Andrea Busiri-Vici (3a1).

Busiri-familien (2):

Giovanni Battista Busiri, 1698-1757, landskabsmaler i Rom. Søn af den franske Simon Beausire (født i Paris i 1648) og den romerske Angela Francesca di Barlandino Manzoni. Giovanni Battista blev ifølge en mindesten født i et hus i Via Sugarelli nr. 6.

Giulio Cesare Busiri, forfatter, gift med en datter af Andrea Vici (1a1b1c1d1e1) med hvem han blev fader til sønnen Andrea Busiri-Vici (3a1).

Busiri-Vici-familien (3):

Andrea Busiri-Vici (3a1) (1818-1911) var maler og arkitekt, førstearkitekt ved Vatikanet og medlem af Accademia di San Luca. Han udførte talrige arbejder i Rom. Han blev fader til sønnen Carlo Busiri-Vici (3a1b1), som fulgte i hans fodspor. (Læs mere om Andrea Busiri-Vici)

Carlo Busiri-Vici (3a1b1) (1856-1925), søn af Andrea Busiri-Vici (3a1), var uddannet arkitekt og arbejdede dels sammen med sin fader, dels med egne værker, hvoraf der findes mange i Rom. Han blev selv fader til 3 sønner, som alle fulgte familietraditionen: Clemente Busiri-Vici blev født i 1887 (3a1b1c1), Michele Busiri-Vici blev født i 1894 (3a1b1c2) og Andrea Busiri-Vici blev født i 1903 (3a1b1c3). (Læs mere om Carlo Busiri-Vici)

Clemente Busiri-Vici (3a1b1c1) (1887-1965), søn af Carlo Busiri-Vici (3a1b1), blev uddannet som ingeniør og arkitekt i 1913. Han arbejdede mange steder i udlandet og Italien, men mange af hans værker findes også i Rom. Clemente blev i 1927 fader til sønnen Saverio Busiri-Vici (3a1b1c1d1) og derpå til sønnen Antonello Busiri-Vici (3a1b1c1d2). (Læs mere om Clemente Busiri-Vici)

Michele Busiri-Vici (3a1b1c2) (1894-1981), søn af Carlo Busiri-Vici (3a1b1), blev også ingeniør og arkitekt i 1921 og arbejdede i starten sammen med storebroderen Clemente. Mange af hans værker findes rundt om i Italien, men man kan også se nogle i Rom. Han blev fader til sønnen Giancarlo Busiri-Vici i 1933 (3a1b1c2d1). (Læs mere om Michele Busiri-Vici)

Andrea Busiri-Vici (3a1b1c3) (1903-1989), søn af Carlo Busiri-Vici (3a1b1), blev arkitekt i 1928 og arbejdede først sammen med sine brødre Clemente og Michele. Mange af hans værker kan ses i Rom, hvor han også udgav mange bøger om kunst og deltog i debatten i forskellige tidsskrifter. (Læs mere om Andrea Busiri-Vici)

Saverio Busiri-Vici (3a1b1c1d1) (født 1927), søn af Clemente Busiri-Vici (3a1b1c1), arkitekt. Fader til sønnen Leonardo Busiri-Vici (3a1b1c1d1e1). (Læs mere om Saverio Busiri-Vici)

Antonello Busiri-Vici (3a1b1c1d2), søn af Clemente Busiri-Vici (3a1b1c1), arkitekt og historiker. Fader til sønnen Clemente Busiri-Vici (3a1b1c1d2e1).

Giancarlo Busiri-Vici (3a1b1c2d1) (født 1933-), søn af Michele Busiri-Vici (3a1b1c2), virker som arkitekt i Rom.

Leonardo Busiri-Vici (3a1b1c1d1e1) (født 1960-), søn af Saverio Busiri-Vici (3a1b1c1d1), virker som arkitekt i Rom.

Clemente Busiri-Vici (3a1b1c1d2e1), søn af Antonello Busiri-Vici (3a1b1c1d2), virker som arkitekt i Rom.

Desuden kendes Carlo Busiri Vici, født i 1924, som først uddannede sig som arkitekt ifølge familietraditionen, men senere i 1940'erne vendte sig til maleriet.

Litteratur og links om Busiri-Vici-familien:
Allgemeines Künstlerlexikon. München, Saur, 1992-.
De Guttry, Irene: Guide to modern Rome: from 1870 until today. Edizioni De Luca, 2001.
La Grande Enciclopedia di Roma. A cura di Claudio Rendina. Newton & Compton Editori, 2.ed., 2003.

Turforslag
Steder
Seværdigheder
Personer
Fotogalleri
Bykort
Årstal
Ordliste
Søg i Annas Rom Guide
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d.22.1.2005 og sidst opdateret d. 23.8.2022