ANNAS ROM GUIDE
Paolo Guidotti - italiensk maler, billedhugger og arkitekt

1560-1629


Paolo Guidotti blev født i 1560 i Lucca, men kom som ganske ung til Rom, hvor han uddannede sig som maler, billedhugger og arkitekt.

Paolo Guidotti malede allerede fra 1581 malerier i forskellige kirker og i 1589 benævnes han "Cavaliere lucchese", hvorfor man mener, at Pave Sixtus V, som han arbejdede for i disse år, har udnævnt ham til "Cavaliere".

I hvert fald fra 1589 var Paolo Guidotti medlem af kunstnersammenslutningen Accademia di San Luca og i 1606 blev han medlem af foreningen Congregazione dei Virtuosi al Pantheon.

Paolo Guidotti udførte en statuegruppe i marmor, som han derpå forærede til Kardinal Scipione Borghese. Som tak herfor fik Guidotti af Kardinalens onkel Pave Paul V ret til at bære navnet Borghese og han kaldtes herefter i Rom "Cavaliere Borghese".

Udover arbejdet for Kardinal Borghese arbejdede Paolo Guidotti også for Kardinal Rusticucci og for Greven af Santa Fiora. Desuden bestred han hvervet som "Conservator" i Rådsforsamlingen på Capitol og holdt sig orienteret i mange forskellige emner, såsom matematik, astronomi og astrologi. Foruden at mestre maleriet, billedhuggerkunsten og arkitektfaget, skrev Paolo Guidotti også digte og beskæftigede sig med musik.

Af Paolo Guidotti's værker i Rom kender vi:

Alterbillede i Kirken San Biagio della Fossa.

Alterbillede i Kirken San Crisogono.

Alterbillede i Kirken San Francesco a Ripa.

Alterbillede i Kirken San Giacomo Scossacavalli.

Alterbillede i Kirken San Luigi dei Francesi.

I Kirken Madonna dei Monti:
Over buen ind til det midterste kapel i højre side sad tidligere en fresko af "Le Nozze di Cana" ("Bryluppet i Kana") malet af Paolo Guidotti i 1599. Den blev i 1899 flyttet hen foran det første kapel i venstre side som erstatning for et andet maleri.
I lunetten bag alteret i det andet kapel i højre side, "Cappella del Sacro Cuore", er der en meget ødelagt fresko af "Le Stimmata di San Francesco" ("Den hellige Frans af Assisi's stigmata"). Forskerne tilskriver den forsøgsvis Paolo Guidotti, der arbejdede i Kirken i 1599.
Malerier i Kirkens kuppel: "Presentazione di Gesù al Tempio" ("Jesus fremstilles i Templet") og øverst oppe "L'Eterno Benedicente" ("Den Velsignende Gud Fader").
I gennemgangen til Kirkens sakristi hang engang maleriet "Madonna tra Angeli" (Jomfru Maria mellem Engle"), som nu er forsvundet. Det var muligvis udført af Paolo Guidotti, som har malet "La Nascita di Maria" ("Jomfru Maria's fødsel"), som hænger over indgangen til sakristiet.
I Sakristiet er maleriet til venstre "Madonna in Gloria" ("Madonna's Forherligelse") tilskrevet Paolo Guidotti.

Alterbillede i Kirken Santa Maria in Trastevere.

Alterbillede i Kirken San Pietro in Montorio.

Paolo Guidotti døde den 10.3.1629 i Rom og dagen efter blev han begravet i Kirken Santa Maria in Traspontina.


Litteratur om Paolo Guidotti:
Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur gegenwart. Begründet von Ulrich Thieme und Felix Becker. Leipzig, Seemann, 1907-1950.

Turforslag
Steder
Seværdigheder
Personer
Fotogalleri
Bykort
Årstal
Ordliste
Søg i Annas Rom Guide
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 5.11.2005