ANNAS ROM GUIDE
Ospedale dei Fornari

Før den nuværende Piazza Venezia og Via dell'Impero, nutidens Via dei Fori Imperiali, blev anlagt, lå der ved siden af Kirken Santa Maria di Loreto, på nordvesthjørnet af gaderne Macel de' Corvi og Via dei Fornari, et sygehus som var opført af de italienske bageres lav, Università dei Fornari, i årene 1507-1573.

Bagerlavet havde lige fra 1300-tallet haft stor indflydelse i byen og havde fra omkring 1480 mødested tæt ved Trajansøjlen, hvor det i 1500 af Pave Alexander VI havde fået tildelt et lille kapel.

Bagerne besluttede derpå at stifte en religiøs sammenslutning, som i 1507 blev godkendt af Pave Julius II under navnet Confraternita dei Fornari. Samtidig gav Paven tilladelse til opførelsen af en kirke til foreningens møder og sjælesorg.

Lavet må havde været rimeligt velhavende, for efter Pavens godkendelse i 1507 igangsatte det straks byggeriet af en - ganske vist ikke særlig stor - kirke. Byggeriet gik dog ikke så hurtigt, fordi lavet måtte nøjes med at bruge egne midler, men da kirken nærmede sig færdiggørelsen, påbegyndte man ikke desto mindre opførelsen af et hospital og i tilknytning hertil blev der indrettet en lille kirkegård.

Fra starten var hospitalet, der i 1585 talte 20 sengepladser, åbent for alle syge og sårede uanset deres nationalitet, men i 1601 blev det forbeholdt syge bagere og møllere og deres svende.

Det var formandskabet i bagerlavet, som også ledede hospitalet, sammen med en tilknyttet læge.

I 1871 blev bygningen revet ned, mens Kirken Santa Maria di Loreto fik lov at blive stående ligesom en del af gaden Via dei Fornari, hvis navn stadig minder om bagernes tilstedeværelse i området, der lå tæt ved det gamle Forum Pistorum, hvor også antikkens bagere holdt brødudsalg.


Litteratur om Ospedale dei Fornari:
Lanciani, Rodolfo: Forma Urbis Romae. Edizione Quasar, 1991.
-kort nr.22.
Guide Rionali di Roma. Fratelli Palombi Editori, 1973- .
- Rione II, Trevi, del 8: side 91, 107, 111.
Pocino, Willy: Le confraternite romane. Roma, Edilazio, 1. edizione, 2000.
- side 94.


Plan over Forumdalen
Turforslag
Steder
Seværdigheder
Personer
Fotogalleri
Bykort
Årstal
Ordliste
Søg i Annas Rom Guide
Hovedside
cop. Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 9.4.2007 og sidst opdateret d. 29.4.2007