ANNAS ROM GUIDE

Porta Portuensis

Denne Byport eksisterer ikke længere, da den i 1643-1644, under paverne Urban VIII og Innocens X, blev erstattet af nutidens Porta Portese, som står noget længere mod nordøst, end den gamle Byport gjorde.

Porta Portuensis stod derimod i nærheden af nutidens Largo Anzani som byport i Den Aurelianske Bymur, som på dette sted var blevet restureret af Kejserne Arcadius og Honorius i år 408 efter Kristus. Samtidig med at Byporten blev revet ned, blev også en del af Bymuren fljernet og et nyt forløb konstueret.

En anden forskel fra den nyere Byport er antallet af buer i Porten. Her er der idag kun én, mens Porta Portuensis havde 2 af slagsen.

Den gamle Port var bygget efter samme skema som 2 andre porte i Bymuren: Porta Tiburtina (nutidens Porta San Lorenzo) og Porta Praenestina (nutidens Porta Maggiore), som begge stadig står og kan studeres nærmere. Her var altså tale om flere portbuer, om en beklædning i marmor og/eller travertin med en lang mindeindskrift foroven. På begge sider af Porten var der en stort halvrundt vagttårn i teglsten med en balustrade med skydeskår øverst.

Porten stammede i sin tidligste udgave fra opførelsen af Den Aurelianske Mur omkring 275-280 efter Kristus. Senere måtte Muren som nævnt restaureres i 408 og i denne forbindelse blev også Byporten renoveret, dog uden alt for store ændringer. Sidetårnene (man kan se hvorledes disse tog sig ud ved nogle af de endnu bevarede byporte) blev gjort højere og murstykket over Porten ligeledes. På dette ekstra stykke kunne man således få plads til den nævnte mindeindskrift.

Denne skal altså have lydt således: "SPQR - Impp Caess dd nn inuictissimis principib Arcadio et Horio victorib ac triumfatorib semper augg - ob instauratos urbi aeternae muros portas ac turres egestis inmensis ruderib ex suggestione v c - et inlustris com et mag utriusq militiae Stlichonis ad perpetuitatem nominis eorum - simulacra constituit - curante Fl Macrobio Longiano v c praef urb d n m q eorum" : "Det Romerske Senat og Folk opsatte her - under ledelse af bypræfekten Falvius Macrobius Longinus - statuer af vore 2 herrer, sejrherrerne og erobrerne, de ophøjede kejsere Arcadius og Honorius, for at deres minde skal bevares .- for den reparation af bymurene, byportene og tårnene i Den evige By, samt fjernelsen af en stor mængde murbrokker, som de lod udføre af den ærede Stiliko, greve og leder af begge militær-ordner".

Over indskriften var der desuden et murstykke med smalle vinduer, der skulle give lys til "maskinrummet" bagved, hvorfra hæve-/sænke-porten betjentes. Denne del blev dog revet ned allerede i løbet af Middelalderen. Det er også muligt, at en af de 2 buer blev muret til under Pave Leo IV efter saracenernes angreb i 846.

Da Rom i begyndelsen af Middelalderen var skrumpet i størrelse og indbyggerantal, mistede flere af de store veje og de byporte, som gav adgang hertil, deres trafik og betydning. Men ikke Porta Portuensis, da forbindelsesvejen Via Portuensis stadig var vigtig. Ad denne fragtedes nemlig alle de varer, som blev modtaget i havnen Portus, til Rom. På denne tid kaldtes Porten også Porta di San Francesco a Ripa, efter den nærliggende Kirke, eller Porta di San Felice efter den gravplads, som Via Portuense førte ud til (Catacomba di San Felice).

Litteratur og links om Porta Portese:
Delli, Sergio: Le strade di Roma. Newton Compton editori, 1975.
- side 725-726.
Guide Rionali di Roma. Fratelli Palombi Editori. - Rione XIII - Trastevere. A cura di Laura Gigli. -- Parte IV. 1998.
--- side 68-70, 73.
Lanciani, Rodolfo: Forma Urbis Romae. Edizione Quasar, 1991.
-kort nr. 34, 39.
Lansford, Tyler: The Latin Inscriptions of Rome : a Walking Guide. Baltimore, Johns Hopkins University Press, 2009.
- side 252-253.
Lombardi, Ferruccio: Le piazze storiche di Roma esistenti e scomparse. Newton & Compton, 2001.
- side 443-444.
I Quartieri di Roma: una serie straordinaria di affascinanti itinerari ripercorsi lungo le strade di ieri e di oggi, tra bellezze artistiche e naturali, alla scoperta del volto antico e moderno della città. Di Giorgio Carpanet ... et al. Vol.1 - Roma, Newton Compton editori, 2006.
- side 342, 358.
Lexicon topographicum Urbis Romae / a cura di Eva Margareta Steinby. Roma, Edizioni Quasar. -- Volume Terzo : H-O. 1996.
- side 309-310.
Platner, Samuel Ball: A topographical dictionary of ancient Rome. Completed and revised by Thomas Ashby. Oxford University Press, cop. 1926.
- side 412.
Quercioli, Mauro: Le mura e le porte di Roma. 2.ed. Newton Compton editori, 1993.
- side 148, 149, 158, 335ff.
Richardson, L.: A New Topographical Dictionary of Ancient Rome. Baltimore and London, The Johns Hopkins University Press, 1992.
- side 306.
I Rioni di Roma : storia, segreti, monumenti, tradizioni, leggende, curiosità / Alberto Manodori, Ludovico Pratesi, Claudia Cerchiai, Mauro Quercioli. Roma : Newton & Compton editori, 2005. Volume 3 : Trastevere, Borgo, Esquilino, Ludovisi, Sallustiano, Castro Pretorio, Celio, Testaccio, San Saba, Prati.
- side 875.
RomArcheologica : guida alle antichità della città eterna. 1. itinerario - . Elio de Rosa editore, 2000.
- 9. Itinerario: Mura e vie consolari, 1: ViaTuscolana, Via Latina, Via Appia, Via Ostiense, Via Portuense, Via Aurelia, Via Trionfale.
--- side 60.
Epigraphik-Datenbank Clauss / Slaby.
Roma Segreta: Porta Portese.
Wikipedia (italiensk tekst): Porta Portuensis.
Wikipedia (tysk tekst): Porta Portuensis.


Seværdigheder i området
Steder i området
Personer med tilknytning til området
Kort over området
Tilbage til turen
Fotos fra turen
Andre turforslag
Årstal
Ordliste
Søg i Annas Rom Guide
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 27.3.2013