ANNAS ROM GUIDE
Hus i Via del Governo Vecchio nr. 104

I Via del Governo Vecchio nr.104 ligger et af bydelens mange huse med facadedekorationer.

Det er et stateligt hus fra slutningen af 1400-tallet, hvorfra de idag meget udviskede graffiti-dekorationer og malerier stammer, men det er blevet meget kraftigt restaureret i 1700-tallet, hvortil blandt andet de 19 medaljoner med reliefportrætter af retslærde kan henføres.

Huset har en stueetage, der også har fine dekorationer, samt 3 øvre etager med hver 4 vinduer. Egentlig er der afsat plads til 5 vinduer, men det næstyderste i venstre side er enten tilmuret, som det nærmest ser ud til på anden- og trediesalen, hvor der i væggen her i stedet optræder et maleri, eller helt undladt, som det ser ud til på førstesalen, hvor murstykket her er forsynet med rester af den graffiti-dekoration i murstensmønster, som sikkert har dækket meget mere af den oprindelige facade.

I stueetagen er der i hver side en bred svungen ramme, der idag huser butiksvinduer og døre. Mellem disse sidder indgangsdøren. Den er indsat i en meget enkel ramme, men over den flade, enkle overligger er der en stor, dyb, rund niche, omgivet af en guirlande og toppet af en bue, Her skal også være en tavle, der angiver husets tilhørsforhold til den religiøse sammenslutning Confraternita delle Stimmate. Den dækker resterne af en indskrift med teksten "D. Barto... Nu Liber." (Den oprindelige ejer hed Bartolomeo de Dossi eller de Sassi)..

Hus i Via del Governo Vecchio nr. 104

Vinduerne er på alle etager indsat i firkantede, høje, rektangulære rammer. Disse er ret enkelt udformet, men foroven er de forsynet med buede (de 2 vinduer i førstesalens højre side) eller svungne (vinduerne på andensalen) gavlfelter, hvori der er relieffer af guirlander og masker. Selv det vinduesløse felt på andensalen (der istedet indeholder et maleri) er forsynet med denne udsmykning, mens de 2 venstre vinduer på førstesalen kun har flade, ganske lidt udskårne, overliggere.

Smalle gesimser adskiller stueetagen, førstesalen og andensalen, mens der ikke findes geseims mod trediesalen. heroppe er vinduerne i de sædvanlige enkle, brede rammer til gengæld forsynet med små franske altaner, men prunkløse smedejernsgitre.

Tagudhænget er bredt og rigt dekoreret med rosetter, blomster, guirlander, masker og konkylier (se fotos nedenfor).

Malerierne i de tilmurede vinduesfelter er idag meget afblegede. På andensalen skal der have været malet en papegøje, mens fresken på trediesalen viste en loggia med husets oprindelige ejer, Bartolomeo de Dossi eller de Sassi, i en grøn kjortel, som advokater brugte det, og rød baret sammen med en sekretær, der rækker ham nogle papirer.

Medaljonerne med reliefportrætterne fordeler sig med 4 på stueetagens facade over butikken i højre side (se foto), 2 mellem de to vinduer yderst til højre på førstesalen (se foto), 9 i en frise over førstesalens vinduer (se foto) og 4 mellem de 5 vinduespartier på andensalen (se foto).

Hus i Via del Governo Vecchio nr. 104
Hus i Via del Governo Vecchio nr. 104
Hus i Via del Governo Vecchio nr. 104

----- Se flere fotos af Huset i Via del Governo Vecchio nr.104 -----

Litteratur om Hus i Via del Governo Vecchio nr. 104:
Guide Rionali di Roma. Roma, Fratelli Palombi Editori.
- Rione VI, Parione, Parte 1: side 100.
Le case romane con facciate graffite e dipinte. Roma, Palazzo Braschi, 1960. (Amici dei Musei di Roma): Catalogo a cura di Cecilia Pericoli Ridolfini.
- side 59.

Kort over området
Seværdigheder i området
Steder i området
Fotos fra området
Personer fra området
Bøger og links om området
Tilbage til byturen
Andre turforslag
Årstal
Ordliste
Søg i Annas Rom Guide
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 6.4.2009 og sidst opdateret d. 2.8.2019