ANNAS ROM GUIDE

Palazzo Bassi

Se til venstre for nr. 17 på Kort over den vestlige del af Piazza Navona-Turen

På nordsiden af Corso Vittorio Emanuele II står mellem de små sidegader Via dei Filippini (mod øst) og Vicolo Sforza Cesarini (mod vest) en nydelig bygning fra 1886-1887, som blev tegnet af arkitekten Giulio Podesti og opført for familien Bassi.

Huset har 6 etager, en høj stueetage, en mezzanin, 3 høje etager på anden-, tredie- og fjerdesalen, og en lav etage på femtesalen.

Mod Corso Vittorio Emanuele II er der 9 fag med i midten en stor, flot portal, som spænder over både stueetage og mezzanin. Facaden er på de øvre etager pudset op i en lys brun farve med indridset stenmønster, mens stueetage og mezzanin har kraftig hvidt puds med mønster af kraftige, tilhugne stenkvadre. Disse er også brugt i 2 lodrette rækker, der i hver side flankerer det yderste fag vinduer. På andensalen er disse erstattet af terrassedøre bag en smuk hjørnebalkon båret af kraftige, udskårne konsoller og forsynet med gelænder af stenbalustre. Alle vinduer og døre er her flankeret af slanke søjler og toppet af profilerede buer foroven. Ellers er også andensalens vinduer flankeret af lignende søjler, der bærer buede, halvcirkelformede gavlfelter, mens trediesalens har trekantede gavlfelter og fjerdesalens blot vandrette overliggere. De små, kvadratiske vinduer på femtesalen er i brede rammer mellem lystpudsede felter med relieffer af rosetter. Et bredt, fremspringende tagudhæng er forsynet med udskårne relieffer med rosetter mellem profilerede og udskårne konsoller over en frise med ægmønster. 4 brede portåbninger, som bruges til forretninger, flankerer i stueetagen den store portalbue under en udskåren stenbalkon.

Til højre for hoveddøren i nr. 251 sidder en marmorplade med en mindeindskrift for filosoffen Antonio Labriola, som boede i ejendommen i 1892-1904. (se foto fra www.rerumromanarum.com).

Hushjørnet mod Vicolo Sforza Cesarini er svagt skråt afskåret med samme udsmykningsmønster som på hovedfacaden i de 3 fag mod gyden. Her er i stueetagen 2 fag forretningsvinduer, hvoraf et har gadenummer 7, samt en indgangsdør i nr. 6. Det hvide stenmønstre puds er dog her ført op over hele hushjørnet.

Hjørnet mod Via dei Filippini er kraftigt skråt afskåret i 1 fags bredde. Muren har her samme udsmykningsmønster som på hovedfacaden, men indgangsdøren har gadenummer 10 på Piazza della Chiesa Nuova. Det sidste fag mod Corso Vittorio Emanuele II, det skråt afskårne fag, samt det første fag mod Via dei Filippini har stenmønster i hvidt puds i muren på alle etager. En stor smuk stenbalkon dækker hele hjørnet på andensalen.

Ud til vestsiden af Via dei Filippini har ejendommen 6 fag, hvoraf det første er udsmykket som beskrevet ovenfor og de øvrige 5 (nr.1-nr.3) som hovedfacaden.

På hjørnet, lige under skiltet med gadenavnet, sidder en marmorplade, der angiver, at et nyt kvarter - nemlig Rione V Ponte - begynder her. En tilsvarende plade for Rione VI Parione ses på den anden side af Via dei Filippini.

Mod nord støder Palæet op til det noget ældre Palazzo del Banco di Santo Spirito, også kaldet Palazzo Spada-Bennicelli, som stammer fra 1600-tallet.

Inden Corso Vittorio Emanuele II blev anlagt i slutningen af 1800-tallet, hørte det område, hvor Palazzo Bassi nu står, tilsyneladende til den sydligste del af det ovennævnte Palæ, som - sammen med så mange andre bygninger i byggelinien - blev delvist nedrevet for at gennemføre den nye gade. Nye 1800-tals bygninger står langs hele boulevarden - og dette gælder altså også Palazzo Bassi.

 

Litteratur om Palazzo Bassi:
Atlante di Roma Antica : Biografia e ritratti della città / a cura di Andrea Carandini, con Paolo Carafa. - Milano, Mondadori / Electa, 2012.
--- 2 : Tavole e indici. --- Kort 13.
Lanciani, Rodolfo: Forma Urbis Romae. 1. Ristampa. Roma, Edizioni Quasar, 1990-2007.
- kort nr. 14 (før de nyeste fund).
Rendina, Claudio: I Palazzi storici di Roma. (Quest'Italia, collana di storia, arte e folclore, n.317). Newton & Compton Editori, 2005.
- side 587.
Info.roma.it: Palazzo Bassi.
Rerum Romanarum: Palazzo Bassi.

Kort over området
Seværdigheder i området
Steder i området
Fotos fra området
Personer fra området
Bøger og links om området
Tilbage til byturen
Andre turforslag
Årstal
Ordliste
Søg i Annas Rom Guide
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 27.11.2019