ANNAS ROM GUIDE

Torre degli Alberteschi

- Nu forsvundet tårn, tidligere ved Via della Lungarina -

(Se fotos af Alvaro de Alvariis)

--- Se nr. 47 på Kort over Trastevere-Turen

I 1300-tallet ejede Alberteschi-familien flere tårne i Rom, især er deres tårne ved TiberbreddenTrastevere-siden kendte. De er dog alle forsvundet idag.

Særligt kendt er det Torre degli Alberteschi, som stod ved Via Longarina omtrent overfor Ponte Rotto, ud for nutidens Ponte Palatino. Tårnet er idag revet ned, men Alberteschi-familiens navn er bevaret i den flodboulevard, som blev anlagt på Tårnets ryddede grund: Lungotevere degli Alberteschi.

Man mener, at et andet af familiens tårne kan have stået ved siden af Kirken San Benedetto in Piscinula, hvor der ved siden af klokketårnet står resterne af en kvadratisk bygning. Den kan imidletid kun ses på nogen afstand, f.eks. oppe fra Ponte Cestio.

Det kendteste Torre degli Alberteschi stod som nævnt ved Via Longarina, nutidens Via Lungarina som idag forbinder Piazza Castellani med Piazza in Piscinula, men som tidligere - før de høje Tibermure blev bygget og flodboulevarden anlagt - nåede helt frem til Ponte Rotto. Gaden var forøvrigt i tiden kendt for de mange tårne, der stod langs dens sider.

Det omtalte Tårn var højt og afsluttet af en guelfisk murkrone foroven. Siderne var dækket af smalle brændte teglsten og det havde ialt 5 vinduer - ifølge en tegning af G. Gatti. Et på hver etage, men mens de 3 nederste sad omtrent i stueetagens, førstesalens og andensalens højde, var det fjerde anbragt meget højere oppe, omtrent midtvejs mellem det tredie vindue og Tårnets top. Taget var en nedadhængende plade med tagsten, som startede i bygningens bageste og højeste del og hældede ned til den lavere forside. Det nederste vindue havde ingen eller blot en smal ramme, mens førstesalens havde en bred travertinramme. Disse 2 vinduer var firkantede, mens de 2 øverste havde en bue som overkant, men ellers ingen særlig indramning.

På hver side af Tårnet stod Alberteschi-familiens huse. Til højre et i 3 etager og til venstre et noget lavere i kun 2 etager. En bue båret af 2 smalle søjler indrammede hoveddøren, som var sat 3 trappetrin over gadenivauet. Den befandt sig lige til venstre for Tårnet. Længere henne var der en stor portbue og en anden var anbragt lige til højre for Tårnet.

Både sidehusene og Tårnet blev revet ned i slutningen af 1800-tallet, da de nye vejarbejder begyndte.

Men allerede den 20. Juli 1371 solgte Giovanni di Stefano degli Alberteschi ejendommen til Maria Gondisalvi di Cordova for 100 guldfloriner. På dette tidspunkt blev Tårnet angivet af have en facadebredde på 15 "palmi" (håndsbredder) og ca. 30 palmi's dybde.

Et af sidehusene blev senere omdannet til Osteria, og her kunne man til op i 1800-tallet over kaminen stadig se Alberteschi-familiens våbenskjold. Idag skulle våbenet være indmuret i gården til Palæet ved Lungotevere Anguillara nr. 13.

 

Litteratur om Torre degli Alberteschi:
Guide Rionali di Roma. Fratelli Palombi Editori, 1982 .
- Rione XIII, Trastevere, del 3: side 110, 146, 147, 152, 264.
Quercioli, Mauro: Le torri di Roma. Newton Compton editori, 1985.
- side 256-257.
Torri medioevali entro le Mura di Roma / Fabrizio Alessio Angeli, Elisabetta Berti. - Medioevo Roma: Associazione Culturale SestoAcuto. - Roma, 2007.
Innamoratidiroma.it: L'area di Ponte Rotto.
FOTOS:
Se Alvaro de Alvariis' photostream på Flickr.

Seværdigheder i området
Steder i området
Personer med tilknytning til området
Kort over området
Tilbage til turen
Fotos fra turen
Andre turforslag
Årstal
Ordliste
Søg i Annas Rom Guide
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 1.4.2023 og sidst opdateret d. 17.10.2023