ANNAS ROM GUIDE

Via Conte Verde

er et kortere, snorlige gadestykke på Esquilinhøjen, som går mod øst fra Piazza Vittorio Emanuele II i sydøstlig retning til Viale Alessandro Manzoni.

Navnet stammer fra et tilnavn til Grev Amedeo VI di Savoia, som levede i 1344-1382.

Gaden løber på samme sted, som den af Pave Sixtus V i 1589 anlagt Via Felice-Sistina, som på Esquilin skulle forbinde kirkerne Santa Maria Maggiore og Santa Croce in Gerusalemme. Den fortsætter således også forløbet af en vestligere del af denne akse, nutidens Via Carlo Alberto, som munder ud midt for Piazza Vittorio. Og Via Conte Verde fortsættes mod øst af Via di Santa Croce in Gerusalemme, der i lige linie fører ud til Kirken af samme navn.

Via Conte Verde udgår midt for Piazza Vittorio's korte sydøstside og krydses først af Via Cairoli og dernæst af Via Nino Bixio. På det sidste stykke støder sidegaden Via Luigi Pianciani til fra nordøst, inden Via Conte Verde slutter i det store trafikerede kryds med den tværgående Viale Manzoni og den overforliggende Via di Santa Croce.

Hjørnehusene ud til Piazza Vittorio er bygget efter Pladsens samlede bygningsplan med høje kolonnader i stuetagen. De er tegnet af arkitekten Giulio Podesti omkring 1880 og har lyst stuk med stenkvadermønster på de nederste 2 etager ud mod Via Conte Verde (og mod Pladsen, men her fylder buegangen begge etager). Stueetagen har høje rektangulære forretningsvinduer og en hovedindgang i portal med vandret overligger. Vinduerne på 2.-salen har kraftige rammer, som bærer halvcirkelformede gavlfelter, mens de på 3.- og 4.-salen har enkle vandrette overliggere. En bred frise med en balkon ud for hjørnevinduet adskiller 1.- og 2.salen, mens en smallere frise adskiller 3.- og 4.salen. Over denne er endnu en frise og en lav 5.-sal med kvadratiske vinduer under et bredt tagudhæng. De følgende ejendomme er alle i 5 eller 6 etager og udført i lignende stil, men oftest lidt enklere i udformningen. Her ses dog også både kraftige stenkvadre forneden og balkoner foroven.

Efter Via Cairoli ses også nyere byggeri med store altaner mellem 1880'er husene i "Umberto"-stil ("stile Umbertino"). På gadens højre side huser den store hjørneejendom ved Via Bixio en folkeskole "Istituto Federico di Donato", "Scuola Elementare Statale F. di Donato", med tilknyttet børnehave ("Scuola Materna") og indgang i Via Bixio nr.85. Skolen er bygget i 1927.

Efter Via Bixio er husene, de fleste lejlighedskomplekser, mere enkelt udført med pudsede, afskallede facader og ingen særlig udsmykning. Ud for sidegaden Via Pianciani ligger på Via Conte Verde's højre side en anden skole: " Istituto G. Galilei", en teknisk skole, som huses i en stor kasse med gråmeleret puds-facade, bygget i 1920. Bygningen, som dækker hele karréen Via Bixio, Via Conte Verde, Viale Manzoni og Via Emanuele Filiberto, er overalt på facaden forsynet med mottoer og talemåder på latin.

Hovedfacaden ligger ud til Via Conte Verde og her kan man læse følgende tekster:

Øverst til højre: "Nihil adeo arduum - quod virtute - consequi non possis" ("Der findes ikke noget mål så vanskeligt, at man ikke kan opnå det ved hjælp af mod"). Citatet er fra Cæsars Gallerkrig VII, 47.

Øverst til venstre: "Honos alita artes, - omnesqve incenduntur - ad studia gloria" ("Hæderen indgiver kunstarterne liv, og alle begejstres ved studiet af Æren"). Citatet er fra Cicero: Tusculanes disputationes I, 2-4.

Under vinduerne på 2.sal: "Disce aliqvid nam cum subito fortuna recessit ars remanet vitamqve hominis non deserit vnqvam" ("Lær noget, for når pludseligt heldet bliver mindre, forbliver håndværket (som du har lært) og vil aldrig forsvinde fra menneskelivet"). Citatet e fra Cato: Disticha IV, 19.

Lignende citater findes på skolens andre facader. (Læs mere her)

De sidste bygninger i Via Conte Verde ned til Viale Manzoni er nyere og anonyme ejendomme.

 

 

Litteratur om Via Conte Verde:
Delli, Sergio: Le strade di Roma. Newton Compton editori, 1975.
- side 312.
Guide Rionali di Roma. Fratelli Palombi Editori. ----- Rione XV - Esquilino. A cura di Sandra Vasco Rocca. 1982.
- side 48, 111.
Leone, Fabio: Le facciate parlanti : i motti sui palazzi nei quartieri di Roma. Roma, MMC Edizioni, 2009-2010. (A spasso con la storia).
- Volume IV : IV - Campo Marzio, XVI - Ludovisi, XVII - Sallustiano, XVIII - Castro Pretorio, XV - Esquilino. 2011.
----- side 96-99.
Info.roma: Via Conte Verde, Roma.

Tilbage til:
Esquilinturen

Fotos fra:
Esquilin-området

Kort over:
Esquilin-området

Steder i:
Esquilin-området

Seværdigheder i:
Esquilin-området

Personer fra:
Esquilin-området

Turforslag
Årstal
Ordliste
Søg i Annas Rom Guide
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 28.7.2012 og sidst opdateret d. 4.8.2012