ANNAS ROM GUIDE
Vicolo di Santa Maria in Cappella

--- Se til venstre for nr. 50 på Kort over Trastevere-Turen ---

En af de små og smalle gyder i kvarteret Rione Trastevere er Vicolo di Santa Maria in Cappella, som løber parallelt med floden, men inde bag den karré, der omslutter hospitalet Casa di Riposo di Santa Francesca Romana. Gyden løber i nordøstlig retning mellem Piazza dei Mercanti ved hjørnet af Vicolo del Canale og op til den fra vest kommende sidegade Via Augusto Jandolo, hvorefter Vicolo di Santa Maria in Cappella skifter navn til Via Pietro Peretti.

Gyden har navn efter den lille, gamle Kirke Santa Maria in Cappella, som ligger her ud for Via Jandolo.

I gydens sydlige del ligger Piazza dei Mercanti med de mange gamle og stemningsfulde Middelalderhuse. På vestsiden er et sådant indrettet til restaurant med udendørs terrasse med blomsterkasser og hyggelige borde. Det er i 2 etager og en høj kælder under terrassen. Stueetagen har 5 fag, mens der kun er 4, samt et lillebitte vindue med gotisk spidsbuet karm på førstesalen under det meget brede tagudhæng. Ejendommen har også mange karakteristiske vinduesindramninger og portåbninger (heriblandt endnu en gotisk spidsbuet karm) ud mod Vicolo di Santa Maria, hvor nabohuset er knapt så gammelt men stadig med de karakteristiske travertinkarme og -vinduesrammer.

Den gamle husrække fortsætter på denne side med først en lav vedbendbevokset mur med et lille værksted og derpå endnu nogle beboelsesejendomme. Den første kan være resterne af et gammelt tårn, mens de næste blot er i 2 etager under brede tagudhæng. De gamle mure kan her dårligt anes under det tykke bladhang.

På gydens østside er det muren rundt om Casa di Riposo di Santa Francesca Romana, der optager hele strækningen. Den er i 2 etager og har mindre, tilgitrede vinduer i kraftige rammer i stueetagen og højere vinduer med skodder på førstesalen. Ellers er der ingen udsmykning eller formildende omstændigheder, når man ser bort fra en enkelt gadelygte, ophængt på muren i en smuk, svungen smedejernsarm. Hovedingangen til Hospitalet findes i Vicolo di Santa Maria in Cappella nr.6 - til højre for Kirken. Der findes også adgang fra Lungotevere Ripa og i Vicolo del Canale.

Ifølge Atlante di Roma Antica (se litt.note nedenfor) var hele området i Antikken tæt bebygget med beboelsesejendomme, forretninger, værksteder og oplagringspladser, mens de store kornmagasiner lå lidt længere mod syd. Tilsyneladende følger Vicolo di Santa Maria in Cappella en antik gyde, som løb på næsten samme sted mellem ejendommene i den første, sydlige to trediedel af den nuværende gades forløb.

I 1700-tallet var gadeforløbet og bebyggelsen omkring tilsyneladende den samme som ses idag, men den store ejendom, som rummer Hospitalet var dengang Familien Doria-Pamphilj's landsted.

 

Litteratur om Vicolo di Santa Maria in Cappella:
Atlante di Roma Antica : Biografia e ritratti della città / a cura di Andrea Carandini, con Paolo Carafa. - Milano, Mondadori / Electa, 2012.
--- 2 : Tavole e indici. --- Kort 25.
Delli, Sergio: Le strade di Roma. Newton Compton editori, 1975.
- side 553.
Fedi, Cristiano: Vicolario romano : tutto quello che c'è da sapere sulle piccole "grandi" vie di Roma, - Roma : Palombi Editori, 2009.
- side 107, 108.
Guide Rionali di Roma. Fratelli Palombi Editori, 1982.
- Rione XIII, Trastevere, del 3: side 174, 252.
Lanciani, Rodolfo: Forma Urbis Romae. 1. Ristampa. Roma, Edizioni Quasar, 1990-2007.
- kort nr. 34 (før de nyeste fund).
Info.roma: Via di Santa Maria in Cappella.

Seværdigheder i området
Steder i området
Personer med tilknytning til området
Kort over området
Tilbage til turen
Fotos fra turen
Andre turforslag
Årstal
Ordliste
Søg i Annas Rom Guide
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 29.5.2017