ANNAS ROM GUIDE
Della Robbia-familien

Familien Della Robbia var en italiensk kunstnerfamilie fra Firenze, som især virkede i Norditalien i det 15.-16.århundrede. Den første, der gjorde sig gældende var Luca della Robbia den Ældre med det lange navn Luca di Simone di Marco della Robbia. Han var født i Firenze i 1400 og døde samme sted som 82-årig. Han var onkel til Andrea della Robbia og grandonkel til dennes 5 sønner, der også allesammen var kunstnere. Alle familiemedlemmerne arbejdede sammen i Luca's værksted, hvor de fortrinsvis udførte terracottarelieffer med religiøse motiver, ofte glaserede i kraftige og smukke farver.

OVERSIGT:

Luca di Simone di Marco della Robbia (Luca della Robbia den Ældre), født år 1400 i Firenze, kom som 14-årig i guldsmedelære. Man kender ikke navnet på læremesteren, men det kan have været Ghiberti, da dennes indflydelse - ligesom iøvrigt Donatello's - gjorde sig stærkt gældende i Luca's værker. Luca den Ældre udførte talrige værker både i terracotta, marmor, stuk og bronze. Mange kan stadig ses i kirker og museer i Firenze.
(Se billeder af Luca della Robbia-værker på Google)
Wikipedia: Luca della Robbia (engelsk tekst)
Artcyclopedia: Luca della Robbia.
Luca della Robbia den Ældre døde i Firenze den 10. Februar 1482.

Andrea della Robbia, født den 28. Oktober 1435 som nevø til Luca della Robbia den Ældre, som påtog sig at oplære den unge mand og beskæftige ham i sit værksted. Andrea's værker er derfor en videreudvikling af Luca's og ligesom denne arbejdede han mest i glaseret terracotta med religiøse motiver, som kan ses i mange byer i Toscana. (Se billeder af Andrea della Robbia-værker på Google). Andrea della Robbia blev far til sønnerne Giovanni, Ambrogio, Luca (den Yngre), Girolamo og Mattia, som alle fulgte i faderens og onklens fodspor.
Wikipedia: Andrea della Robbia (engelsk tekst)
Artcyclopedia: Andrea della Robbia.
Andrea della Robbia døde i 1525.

Giovanni della Robbia, født i 1469, var søn af Andrea della Robbia og bror til Ambrogio, Luca (den Yngre), Girolamo og Mattia della Robbia. Giovanni fulgte i sin fars og onklen Luca della Robbia den Ældre's fodspor og arbejdede i familiens værksted. Også Giovanni udførte relieffer i glaseret terracotta, som findes mange steder i Toscana. Hans kunst påkaldte sig den florentinske Kardinal Giovanni de' Medici' s opmærksomhed og denne bestilte tilsyneladende et tabernakel til brug i Bolsena. Da Kardinalen senere (i 1513) blev Pave med navnet Leo X gav han della Robbia-værkstedet yderligere bestillinger, som Giovanni's brødre kom til at udføre.
Wikipedia: Giovanni della Robbia (engelsk tekst)
Artcyclopedia: Giovanni della Robbia.
Giovanni della Robbia døde på et tidspunkt efter år 1529.

Ambrogio della Robbia, der egentlig var døbt Paolo, var født den 2. November 1470 som søn af Andrea della Robbia og bror til Giovanni, Luca (den Yngre), Girolamo og Mattia della Robbia. Paolo fulgte som sine brødre i sin fars og onklen Luca della Robbia den Ældre's fodspor og arbejdede i familiens værksted, men i 1495 skal han være trådt ind i Dominikaner-Ordenen, hvor han tog navnet Ambrogio
(Se værk af Ambrogio della Robbia på Wikimedia)
Ambrogio della Robbia døde på et ukendt tidspunkt.

Luca d'Andrea della Robbia, der egentlig var døbt Marco, var født på et tidspunkt efter 1482 som søn af Andrea della Robbia og bror til Giovanni, Ambrogio, Girolamo og Mattia della Robbia. Marco fulgte som sine brødre i sin fars og onklen Luca della Robbia den Ældre's fodspor og arbejdede i familiens værksted, men senere trådte også han ind i Dominikaner-Ordenen, hvor han tog navnet Luca. Man kalder ham Luca della Robbia den Yngre for at skelne ham fra hans berømte onkel. Men også Luca den Yngre var kendt som en mester i glaseringsteknikken og Pave Leo X sendte bud efter ham for at få udført en mængde fliser til gulvbelægningen i Vatikanets Loggia. Resterne fra dette arbejde overlod Paven til Fra' Mariano del Piombo til brug i Kirken San Silvestro al Quirinale, hvor gulvet i det første kapel i Kirkens venstre side, Cappella di Santa Maria Maddalena e Santa Caterina også kaldet Cappella di Fra' Mariano del Piombo, er belagt med maiolicafliser forsynet med Leo X' s våbenmærker - de 5 kugler, samt en ring med diamant og tre fjer.
Luca della Robbia døde efter den 17. Februar 1547,
--- Læs mere om Luca della Robbia den Yngre ----

Girolamo della Robbia, født den 9. Marts 1488, var søn af Andrea della Robbia og bror til Giovanni, Ambrogio, Luca (den Yngre) og Mattia della Robbia. Girolamo fulgte i sin fars og onklen Luca della Robbia den Ældre's fodspor og arbejdede i familiens værksted. Girolamo valgte dog - i modsætning til sine brødre - at prøve lykken for sig selv og tog fra 1527 til Frankrig, hvor han kom til at arbejde i Paris for Kong Francois I.
(Se værk af Girolamo della Robbia på Wikimedia)
Wikipedia: Girolamo della Robbia (engelsk tekst)
Artcyclopedia: Girolamo della Robbia.
Girolamo della Robbia døde den 4. August 1566 i Paris.

Mattia della Robbia var ligeledes søn af Andrea della Robbia og bror til Giovanni, Ambrogio, Luca (den Yngre) og Girolamo della Robbia. Mattia fulgte som sine brødre i sin fars og onklen Luca della Robbia den Ældre's fodspor og arbejdede i familiens værksted, men han trådte som Ambrogio og Luca ind i Dominikaner-Ordenen. Som sådan kom han til at arbejde for Kardinal Francesco Armelini Medici's sekretær i Rom, hvor han på et tidspunkt efter 1522 udførte en Madonna i glaseret terracotta. Af andre værker omtales en altertavle i Kirken San Lorenzo in Piscibus.
(Se værker af Mattia della Robbia på Wikimedia)
Wikipedia: Mattia della Robbia (fransk tekst)
Mattia della Robbia døde på et ukendt tidspunkt.


Litteratur om Della Robbia-familien:
Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur gegenwart. Begründet von Ulrich Thieme und Felix Becker. Leipzig, Seemann, 1907-1950.
Gyldendal: Den Store danske: della Robbia.
Wikipedia: Della Robbia (dansk tekst).
Wikipedia: Della Robbia (italiensk tekst).


Turforslag
Steder
Seværdigheder
Personer
Fotogalleri
Bykort
Årstal
Ordliste
Søg i Annas Rom Guide
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 21.6.2009 og sidst opdateret d. 26.2.2021