ANNAS ROM GUIDE
Massimo delle Colonne-Familien


Læs om Massimo-familien: (233 før Kristus (?)-13.århundrede) - (14. + 15.århundrede) - (16. + 17.århundrede)


Side 1 - 2

Fabio eller Fabrizio Massimo (A), født i 1536 som søn af Angelo Massimo (1-12) og Attilia Mattei, var broder til Massimo (1-12-1), Tiberio (1-12-3), Valerio (1-12-4), Giulio (1-12-5), Ottavio (1-12-6), Livia (1-12-7), Mario (1-12-8), Eufemia (1-12-9), Olimpia (1-12-10) og Alessandro Massimo (1-12-11). Han var ligesom mange andre i familien Han var ligesom mange andre i familien Caporione di Parione i 1561 og 1563, Priore dei Caporioni i 1571 og Caporione di Sant'Angelo i 1576.. Han var lensherre i Genzano fra 1563 og købte Arsoli i 1574. Fabio var gift 2 gange, første gang i 1562 med Lavinia Rustici, som døde i 1575 efter at have født børnene: i 1563 Giulia (AA) og Laura (AB), i 1564 Orinzia (AC), Domitilla (AD), i 1569 Paolo (AE), i 1570 Ortensia (AF), i 1571 Costanza (AG), i 1573 Caterina (AH) og i 1574 Pietro (AI). Anden gang giftede Fabio sig i 1577 med Violante Santacroce, der døde i 1634. Hun fødte børnene: Giambattista (AK), i 1579 Elena (AL), i 1581 Giulia (AM), i 1582 Anna (AN), i 1583 Caterina (AO), i 1590 Domitilla (AP), i 1596 Elena (AQ) og i 1599 Cecilia (AR). Fabio Massimo døde den 17.1.1633 og ligger begravet i Kirken Trinità dei Monti i Rom.

Af Fabio Massimo's mange børn ( han blev fader til i hvert fald 19 børn: 16 døtre og 3 sønner) var der flere, der døde som ganske små (2 døtre og en søn) og 2 døtre og 1 søn der døde omkring 14-års alderen. Af de resterende 12 døtre fik kun 2 lov til at gifte sig, mens hele 10 døtre endte deres liv i klostre rundt omkring: de 6 (Giulia, Laura, Orinzia, Domitilla, Elena.og Cecilia) som lægsøstre i Congregazione di Santa Francesca Romana a Tor de' Specchi, 3 (Ortensia, Costanza og Caterina) i Monastero di Santa Marta og 1 (Giulia) som Benediktiner-nonne i Monastero di Santa Cecilia in Trastevere. Den eneste søn, som voksede op og fortsatte slægten var Pietro, der blev født i 1574.

(Læs her om nonne-traditionen i Massimo-familien).

Fabio Massimo og hans familie beboede familiepalæet Palazzo Massimo alle Colonne og hans efterslægt bar herefter navnet Massimo delle Colonne.

Giulia Massimo delle Colonne (AA), født i 1563 som datter af Fabio Massimo (A), død 1633, og dennes første hustru Lavinia Rustici, død 1575, var søster til Laura (AB), Orinzia (AC), Domitilla (AD), Paolo (AE), Ortensia (AF), Costanza (AG), Caterina (AH) og Pietro (AI) samt halvsøster til Giambattista (AK), Elena (AL), Giulia (AM), Anna (AN), Caterina (AO), Domitilla (AP), Elena (AQ) og Cecilia (AR). Giulia gik - som de fleste af sine mange søstre - i kloster og blev lægsøster i Congregazione di Santa Francesca Romana a Tor de' Specchi med navnet Suor Elena. Hun døde den 20.1.1583. (Læs her om nonne-traditionen i Massimo-familien).

Laura Massimo delle Colonne (AB), født i 1563 som datter af Fabio Massimo (A), død 1633, og dennes første hustru Lavinia Rustici, død 1575, var søster til Giulia (AA), Orinzia (AC), Domitilla (AD), Paolo (AE), Ortensia (AF), Costanza (AG), Caterina (AH) og Pietro (AI) samt halvsøster til Giambattista (AK), Elena (AL), Giulia (AM), Anna (AN), Caterina (AO), Domitilla (AP), Elena (AQ) og Cecilia (AR). Laura fulgte storesøsteren Giulia's eksempel og blev lægsøster i Congregazione di Santa Francesca Romana a Tor de' Specchi med navnet Suor Dianora. Hendes dødsår kendes ikke. (Læs her om nonne-traditionen i Massimo-familien).

Orinzia Massimo delle Colonne (AC), født i 1564 som datter af Fabio Massimo (A), død 1633, og dennes første hustru Lavinia Rustici, død 1575, var søster til Giulia (AA), Laura (AB), Domitilla (AD), Paolo (AE), Ortensia (AF), Costanza (AG), Caterina (AH) og Pietro (AI) samt halvsøster til Giambattista (AK), Elena (AL), Giulia (AM), Anna (AN), Caterina (AO), Domitilla (AP), Elena (AQ) og Cecilia (AR). Også Orinizia fulgte de ældre søstres eksempel og blev lægsøster i Congregazione di Santa Francesca Romana a Tor de' Specchi med navnet Suor Scolastica. Hendes dødsår kendes ikke. (Læs her om nonne-traditionen i Massimo-familien).

Domitilla Massimo delle Colonne (AD), datter af Fabio Massimo (A), død 1633, og dennes første hustru Lavinia Rustici, død 1575, var søster til Giulia (AA), Laura (AB), Orinzia (AC), Paolo (AE), Ortensia (AF), Costanza (AG), Caterina (AH) og Pietro (AI) samt halvsøster til Giambattista (AK), Elena (AL), Giulia (AM), Anna (AN), Caterina (AO), Domitilla (AP), Elena (AQ) og Cecilia (AR). Vi ved ikke meget om Domitilla, hverken hvornår hun var født eller om hendes liv, men vi ved at hun døde den 10.1.1586.

Paolo Massimo delle Colonne (AE), født i 1569 som søn af Fabio Massimo (A), død 1633, og dennes første hustru Lavinia Rustici, død 1575, var broder til Giulia (AA), Laura (AB), Orinzia (AC), Domitilla (AD), Ortensia (AF), Costanza (AG), Caterina (AH) og Pietro (AI) samt halvbroder til Giambattista (AK), Elena (AL), Giulia (AM), Anna (AN), Caterina (AO), Domitilla (AP), Elena (AQ) og Cecilia (AR). Efter 4 døtre blev Fabio endelig begavet med en søn og arving. Drengen Paolo var født i 1569, men døde desværre inden han nåede skelsår og -alder, som blot 14-årig den 16. marts 1583. Den unge mands dødsdag fejres hvert år med åbent hus i Palazzo Massimo alle Colonne på grund af et mirakel, som San Filippo Neri udførte her ved Paolo's dødsleje. Drengen havde været meget syg og da hans fader var en stor tilhænger af den romerske hellige mand San Filippo Neri, lod han denne tilkalde og bad ham bede for sønnens helbredelse. Da San Filippo nåede frem, havde Paolo imidlertid netop udåndet. San Filippo fordybede sig i bøn og miraklet skete, den unge mand vågnede op. Dog kun for få øjeblikke, men han nåede at hviske til San Filippo, at hans største ønske var at komme til Paradis og der blive forenet med sin elskede søster Giulia, der var nonne med navnet Suor Elena og som var død kort tid forinden. Efter disse ord lukkede drengen sine øjne for ikke at vågne op igen, mens San Filippo velsignede ham og sagde "Va' e prega Dio per me" ("Gå og bed til Gud for mig"). Paolo ligger begravet i Kirken Trinità dei Monti.

Ortensia Massimo delle Colonne (AF), født i 1570 som datter af Fabio Massimo (A), død 1633, og dennes første hustru Lavinia Rustici, død 1575, var søster til Giulia (AA), Laura (AB), Orinzia (AC), Domitilla (AD), Paolo (AE), Costanza (AG), Caterina (AH) og Pietro (AI) samt halvsøster til Giambattista (AK), Elena (AL), Giulia (AM), Anna (AN), Caterina (AO), Domitilla (AP), Elena (AQ) og Cecilia (AR). Ortensia, der var født i 1570, gik som sine storesøstre i kloster, men hun indtrådte som nonne i Monastero di Santa Marta i Rom under navnet Suor Vittoria. Hun døde den 3.6.1657. (Læs her om nonne-traditionen i Massimo-familien).

Costanza Massimo delle Colonne (AG), født i 1571 som datter af Fabio Massimo (A), død 1633, og dennes første hustru Lavinia Rustici, død 1575, var søster til Giulia (AA), Laura (AB), Orinzia (AC), Domitilla (AD), Paolo (AE), Ortensia (AF), Caterina (AH) og Pietro (AI) samt halvsøster til Giambattista (AK), Elena (AL), Giulia (AM), Anna (AN), Caterina (AO), Domitilla (AP), Elena (AQ) og Cecilia (AR). Costanza blev født den 14.8.1571 og indtrådte ligesom Ortensia som nonne i Monastero di Santa Marta i Rom under navnet Suor Pulcheria. Hun døde den 23.3.1662. (Læs her om nonne-traditionen i Massimo-familien).

Caterina Massimo delle Colonne (AH), født i 1573 som datter af Fabio Massimo (A), død 1633, og dennes første hustru Lavinia Rustici, død 1575, var søster til Giulia (AA), Laura (AB), Orinzia (AC), Domitilla (AD), Paolo (AE), Ortensia (AF), Costanza (AG) og Pietro (AI) samt halvsøster til Giambattista (AK), Elena (AL), Giulia (AM), Anna (AN), Caterina (AO), Domitilla (AP), Elena (AQ) og Cecilia (AR). Også Caterina, der var født den 12.1.1573, indtrådte som nonne i Monastero di Santa Marta i Rom under navnet Suor Lavinia. Hun døde den 19.12.1651. (Læs her om nonne-traditionen i Massimo-familien).

Pietro Massimo delle Colonne (AI), født i 1574 som søn af Fabio Massimo (A), død 1633, og dennes første hustru Lavinia Rustici, død 1575, var broder til Giulia (AA), Laura (AB), Orinzia (AC), Domitilla (AD), Paolo (AE), Ortensia (AF), Costanza (AG) og Caterina (AH) samt halvbroder til Giambattista (AK), Elena (AL), Giulia (AM), Anna (AN), Caterina (AO), Domitilla (AP), Elena (AQ) og Cecilia (AR). 5 år efter fødslen af familiens første drengebarn, fødtes endnu en søn den 1.4.1574. Efter storebroderen Paolo's død i 1583 blev det Pietro's lod at føre familien videre. Han blev gift med sin grandkusine Tuzia Massimo og sammen fik de børnene: i 1597 Angelo (AIA), i 1598 Maria Lavinia (AIB), i 1601 Filippo (AIC), i 1602 Agata (AID), i 1603 Margherita (AIE), i 1504 Caterina (AIF), i 1606 Fabrizio Camillo (AIG), i 1610 Giacomo (AIH), Costanza (AII) og Maddalena (AIJ). Af børneflokkens 6 piger, døde 1 meget tidligt, mens 4 måtte gå i kloster. Alle drengene nåede at vokse op og gøre karriere, men kun Fabrizio Camillo kom til at føre famillien videre. Tuzia døde i 1644, mens Pietro overlevede til den 24.3.1655. I sin levetid nåede han at beklæde flere fremtrædende poster i Rom: som Caporione for Rione Sant'Eustachio i 1596 og for Rione Parione i 1602 og 1609. Efter faderens død i 1633 blev han Herre over ejendommen Arsoli.

Giambattista Massimo delle Colonne (AK), søn af Fabio Massimo (A), død 1633, og dennes anden hustru Violante Santacroce, død 1634, var halvbroder til Giulia (AA), Laura (AB), Orinzia (AC), Domitilla (AD), Paolo (AE), Ortensia (AF), Costanza (AG), Caterina (AH) og Pietro (AI) samt broder til Elena (AL), Giulia (AM), Anna (AN), Caterina (AO), Domitilla (AP), Elena (AQ) og Cecilia (AR). Hverken Giambattista's fødselsår eller hans dødsår kendes, men han døde som ganske lille.

Elena Massimo delle Colonne (AL), datter af Fabio Massimo (A), død 1633, og dennes anden hustru Violante Santacroce, død 1634, var halvsøster til Giulia (AA), Laura (AB), Orinzia (AC), Domitilla (AD), Paolo (AE), Ortensia (AF), Costanza (AG), Caterina (AH) og Pietro (AI) samt søster til Giambattista (AK), Giulia (AM), Anna (AN), Caterina (AO), Domitilla (AP), Elena (AQ) og Cecilia (AR). Elena blev født i 1579 og døde den 10.9.1593.

Giulia Massimo delle Colonne (AM), datter af Fabio Massimo (A), død 1633, og dennes anden hustru Violante Santacroce, død 1634, var halvsøster til Giulia (AA), Laura (AB), Orinzia (AC), Domitilla (AD), Paolo (AE), Ortensia (AF), Costanza (AG), Caterina (AH) og Pietro (AI) samt søster til Giambattista (AK), Elena (AL), Anna (AN), Caterina (AO), Domitilla (AP), Elena (AQ) og Cecilia (AR). Giulia, der var født den 9.3.1581, kom ligesom sine ældre søstre i kloster. Hun blev som den eneste i flokken Benediktiner-nonne i Monastero di Santa Cecilia in Trastevere under navnet Suor Scolastica. Giulia døde den 16.11.1658.

Anna Massimo delle Colonne (AN), datter af Fabio Massimo (A), død 1633, og dennes anden hustru Violante Santacroce, død 1634, var halvsøster til Giulia (AA), Laura (AB), Orinzia (AC), Domitilla (AD), Paolo (AE), Ortensia (AF), Costanza (AG), Caterina (AH) og Pietro (AI) samt søster til Giambattista (AK), Elena (AL), Giulia (AM), Caterina (AO), Domitilla (AP), Elena (AQ) og Cecilia (AR). Anna Massimo blev født i 1582 og hun blev den første af Fabio og Violante's døtre, som fik lov at indgå ægteskab og i 1601 blev hun gift med den romerske adelsmand Giambattista Crescenzi. Anna døde den 19.5.1663 og ligger begravet i Kirken Sant'Andrea della Valle i Rom.

Caterina Massimo delle Colonne (AO), datter af Fabio Massimo (A), død 1633, og dennes anden hustru Violante Santacroce, død 1634, var halvsøster til Giulia (AA), Laura (AB), Orinzia (AC), Domitilla (AD), Paolo (AE), Ortensia (AF), Costanza (AG), Caterina (AH) og Pietro (AI) samt søster til Giambattista (AK), Elena (AL), Giulia (AM), Anna (AN), Domitilla (AP), Elena (AQ) og Cecilia (AR). Også Caterina, der blev født i 1583, fik lov at indgå ægteskab med en romersk adelsmand, hun blev gift med Pietro Maddaleni Capodiferro i 1606 og døde mange år efter, den 11.4.1658.

Derefter var det også slut med ægteskaberne i søskendeflokken. De sidste 3 døtre endte nemlig alle med at blive sendt i kloster, som lægsøstre i Congregazione di Santa Francesca Romana a Tor de' Specchi. (Læs her om nonne-traditionen i Massimo-familien).

Domitilla Massimo delle Colonne (AP), datter af Fabio Massimo (A), død 1633, og dennes anden hustru Violante Santacroce, død 1634, var halvsøster til Giulia (AA), Laura (AB), Orinzia (AC), Domitilla (AD), Paolo (AE), Ortensia (AF), Costanza (AG), Caterina (AH) og Pietro (AI) samt søster til Giambattista (AK), Elena (AL), Giulia (AM), Anna (AN), Caterina (AO), Elena (AQ) og Cecilia (AR). Domitilla blev født i 1590 og indtrådte som ovenfor nævnt som lægsøster i Congregazione di Santa Francesca Romana a Tor de' Specchi i 1605 med navnet Suor Candida. Hun døde den 20.9.1667 og ligger begravet i Kirken Trinità dei Monti. (Læs her om nonne-traditionen i Massimo-familien).

Elena Massimo delle Colonne (AQ), datter af Fabio Massimo (A), død 1633, og dennes anden hustru Violante Santacroce, død 1634, var halvsøster til Giulia (AA), Laura (AB), Orinzia (AC), Domitilla (AD), Paolo (AE), Ortensia (AF), Costanza (AG), Caterina (AH) og Pietro (AI) samt søster til Giambattista (AK), Elena (AL), Giulia (AM), Anna (AN), Caterina (AO), Domitilla (AP) og Cecilia (AR). Elena blev født i 1596 og indtrådte i 1614 som lægsøster i Congregazione di Santa Francesca Romana a Tor de' Specchi under navnet Suor Angelica. Hun døde den 6.9.1662. (Læs her om nonne-traditionen i Massimo-familien).

Cecilia Massimo delle Colonne (AR), datter af Fabio Massimo (A), død 1633, og dennes anden hustru Violante Santacroce, død 1634, var halvsøster til Giulia (AA), Laura (AB), Orinzia (AC), Domitilla (AD), Paolo (AE), Ortensia (AF), Costanza (AG), Caterina (AH) og Pietro (AI) samt søster til Giambattista (AK), Elena (AL), Giulia (AM), Anna (AN), Caterina (AO), Domitilla (AP) og Elena (AQ). Den yngste i den store børneflok, Cecilia, blev født den 21.5.1599 og indtrådte i 1616 som lægsøster i Congregazione di Santa Francesca Romana a Tor de' Specchi under navnet Suor Maria Teresa. Hun døde den 21.5.1667. (Læs her om nonne-traditionen i Massimo-familien).


Angelo Massimo delle Colonne (AIA), var søn af Pietro Massimo delle Colonne (AI), død 1655, og Tuzia Massimo, død 1644, samt broder til Maria Lavinia (AIB), Filippo (AIC), Agata (AID), Margherita (AIE), Caterina (AIF), Fabrizio Camillo (AIG), Giacomo (AIH), Costanza (AII) og Maddalena (AIJ). Angelo blev født den 3.12.1597. Han beklædte ligesom de øvrige famileimedlemmer høje poster i Roms administration, han var Caporione for Rione Parione i 1647, "krigsminister, Consigliere di Guerra, og Maresciallo del Popolo i 1653, og blev i sine sidste år Herre over ejendommen Arsoli (fra marts 1655). Angelo døde den 22.4.1655.

Maria Lavinia Massimo delle Colonne (AIB), var datter af Pietro Massimo delle Colonne (AI), død 1655, og Tuzia Massimo, død 1644, samt søster til Angelo (AIA), Filippo (AIC), Agata (AID), Margherita (AIE), Caterina (AIF), Fabrizio Camillo (AIG), Giacomo (AIH), Costanza (AII) og Maddalena (AIJ). Maria Lavinia var født den 5.1..1598 og blev ligesom sine 3 søstre og utallige andre kvindelige slægtninge sat i kloster. Hun blev lægsøster i Congregazione di Santa Francesca Romana a Tor de' Specchi i 1617 under navnet Suor Flavia Domitilla. Hendes dødsår kendes ikke. (Læs her om nonne-traditionen i Massimo-familien).

Filippo Massimo delle Colonne (AIC), var søn af Pietro Massimo delle Colonne (AI), død 1655, og Tuzia Massimo, død 1644, samt broder til Angelo (AIA), Maria Lavinia (AIB), Agata (AID), Margherita (AIE), Caterina (AIF), Fabrizio Camillo (AIG), Giacomo (AIH), Costanza (AII) og Maddalena (AIJ). Filippo blev født den 25.3.1601 og beklædte samme type embeder som resten af familien. Han var Caporione i Rione Parione i 1656, men inden da var han Conservatore i 1654 og fra 1655 arvede han ejendommen Arsoli efter storebroderen Angelo. Filippo døde den 24.2.1660.

Agata Massimo delle Colonne (AID), var datter af Pietro Massimo delle Colonne (AI), død 1655, og Tuzia Massimo, død 1644, samt søster til Angelo (AIA), Maria Lavinia (AIB), Filippo (AIC), Margherita (AIE), Caterina (AIF), Fabrizio Camillo (AIG), Giacomo (AIH), Costanza (AII) og Maddalena (AIJ). Agata blev født den 15.3.1603 og også hun indtrådte - ligesom sine 3 søstre og utallige andre kvindelige slægtninge - i kloster. Hun blev nonne i Monasterio di Santa Marta (hvor også mange af hendes slægtninge opholdt sig) i 1620. Hun beholdt her sit navn og kaldtes Suor Agata Hun døde den 22.11.1661. (Læs her om nonne-traditionen i Massimo-familien).

Margherita Massimo delle Colonne (AIE), var datter af Pietro Massimo delle Colonne (AI), død 1655, og Tuzia Massimo, død 1644, samt søster til Angelo (AIA), Maria Lavinia (AIB), Filippo (AIC), Agata (AID), Caterina (AIF), Fabrizio Camillo (AIG), Giacomo (AIH), Costanza (AII) og Maddalena (AIJ). Margeherita var født den 19.8.1603 og indtrådte ligesom storesøsteren Agata i 1620 i Monastero di Santa Marta i Rom, hvor hun blev nonne under navnet Suor Giulia. Hiún døde den 10.9.1672. (Læs her om nonne-traditionen i Massimo-familien).

Caterina Massimo delle Colonne (AIF), var datter af Pietro Massimo delle Colonne (AI), død 1655, og Tuzia Massimo, død 1644, samt søster til Angelo (AIA), Maria Lavinia (AIB), Filippo (AIC), Agata (AID), Margherita (AIE), Fabrizio Camillo (AIG), Giacomo (AIH), Costanza (AII) og Maddalena (AIJ). Caterina blev født i 1604 og var den sidste søster i børneflokken, som blev sendt i kloster. Hun indtrådte som nonne i Monastero di Santa Marta - ligesom de ældre søstre Agata og Margherita - i 1623 under navnet Suor Maria Caterina. Hun døde den 10..3.1668. (Læs her om nonne-traditionen i Massimo-familien).

Fabrizio Camillo Massimo delle Colonne (AIG), var søn af Pietro Massimo delle Colonne (AI), død 1655, og Tuzia Massimo, død 1644, samt broder til Angelo (AIA), Maria Lavinia (AIB), Filippo (AIC), Agata (AID), Margherita (AIE), Caterina (AIF), Giacomo (AIH), Costanza (AII) og Maddalena (AIJ). Skønt kun 3. søn med 2 overlevende storebrødre var det Fabrizio Camillo som blev den, der kom til at føre slægten videre. Han var født den 19.5.1606, næsten 10 år efter den ældste broder Angelo og 5 år efter storebroderen Filippo. Relativt sent, i 1654, blev han gift med Francesca Capodiferro, med hvem han fik børnene: i 1655 Pierdomenico (AIGA) der døde 3 år gammel, i 1657 Angelo Filippo (AIGB) der døde allerede året efter, i 1659 fulgte endelig Giovanni Battista Camillo (AIGC) der kom til at vokse op og føre slægten videre, i 1661 Pietro (AIGD) der var bestemt for en kirkelig karriere, i 1665 Giacomo (AIGE) og i 1668 Angelo (AIGF). Fabrizio Camillo havde flere fornemme titler og bestred adskillige høje embeder: han var Signore over Arsoli, Greve af Roccasecca og Baron i Pisterzo, desuden var han Conservatore i Rom i 1656, 1671, 1679 og 1685, Console dell'Agricoltura ("Landbrugsminister") i 1664-1668 og Guardiano i La Venerabile Compagnia di San Salvatore ad Sancta Sanctorum i 1681-1683. Han døde den 23.8.1693 og blev begravet i Kirken Trinità dei Monti i Rom, hvor også hustruen Francesca blev begravet, da hun døde den 31.1.1707.

Giacomo Massimo delle Colonne (AIH), var søn af Pietro Massimo delle Colonne (AI), død 1655, og Tuzia Massimo, død 1644, samt broder til Angelo (AIA), Maria Lavinia (AIB), Filippo (AIC), Agata (AID), Margherita (AIE), Caterina (AIF), Fabrizio Camillo (AIG), Costanza (AII) og Maddalena (AIJ). Giacomo blev født den 30.4.1610 og han blev bestemt for et liv indenfor Kirken. Han blev Kannik i Catania i 1632 og i 1625 blev han præsteordineret. Han døde den 15.11.1667 og ligger begravet i Kirken Trinità dei Monti i Rom.

Costanza Massimo delle Colonne (AII), var datter af Pietro Massimo delle Colonne (AI), død 1655, og Tuzia Massimo, død 1644, samt søster til Angelo (AIA), Maria Lavinia (AIB), Filippo (AIC), Agata (AID), Margherita (AIE), Caterina (AIF), Fabrizio Camillo (AIG), Giacomo (AIH) og Maddalena (AIJ). Costanza døde som spæd.

Maddalena Massimo delle Colonne (AIJ), var datter af Pietro Massimo delle Colonne (AI), død 1655, og Tuzia Massimo, død 1644, samt søster til Angelo (AIA), Maria Lavinia (AIB), Filippo (AIC), Agata (AID), Margherita (AIE), Caterina (AIF), Fabrizio Camillo (AIG), Giacomo (AIH) og Costanza (AII). Maddalena døde den 7.9.1624 og ligger begravet i Kirken Trinità dei Monti i Rom.

Turforslag
Steder
Seværdigheder
Personer
Fotogalleri
Bykort
Årstal
Ordliste
Søg i Annas Rom Guide
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 17.7.2006 og sidst opdateret d. 10.8.2006