ANNAS ROM GUIDE
Congregazione dei Virtuosi al Pantheon

Kunstnersammenslutningen Congregazione dei Virtuosi al Pantheon grundlagdes af cisterciensermunken Desiderio d'Adiutorio under navnet Congregazione di San Giuseppe di Terra Santa.

Grundlaget for sammenslutningen var først og fremmest kristent og humanitært og i 1541 fik medlemmerne af myndighederne ved Kirken Santa Maria ad Martyres (Pantheon) tilladelse til at oprette et kapel viet til San Giuseppe di Terrasanta samt til at knytte et særligt broderskab hertil.

Den 15.10.1542 bekræftede Pave Paul III oprettelsen af dette lægbroderskab, som ofte blot kaldes "I Virtuosi al Pantheon", selvom det idag besidder den lange titel "La Pontificia Insigne Accademia di Belle Arti e Letteratura dei Virtuosi al Pantheon".

Det er de mest fremtrædende af tidens kunstnere, som gennem årene har været medlemmer af sammenslutningen, som med mellemrum har udstillet deres værker i forhallen til Pantheon.

Sammenslutningens formål er ifølge den nyeste statut fra 1995 "at fremme studiet og udøvelsen af litteraturen og kunsten med særligt henblik på den kristne inspiration og den kristne kunst".

Sammenslutningens medlemmer vælges idag blandt berømte kunstnere i alle lande og udnævnes af Paven. Der er 50 medlemmer opdelt på 5 grupper: arkitekter, malere og instruktører, billedhuggere, forskere, forfattere. Når medlemmerne fylder 80 år, får de titel af "Eremiti".

Litteratur om Congregazione dei Virtuosi al Pantheon:
L'Accademia Nazionale di San Luca. Roma, De Luca Editore, cop.1974.

Turforslag
Steder
Seværdigheder
Personer
Fotogalleri
Bykort
Årstal
Ordliste
Søg i Annas Rom Guide
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 12.4.2005 og sidst opdateret d. 13.4.2005