ANNAS ROM GUIDE
Birgittiner-Ordenen

Klosterorden stiftet af den svenske helgeninde Birgitta av Vadstena, som i 1370 i Rom fik stadfæstet sin nye klosterregel, som hun havde modtaget i åbenbaringer fra Kristus.

I en lang årrække efter sin mands død i 1344 modtog Birgitta åbenbaringer og en del af disse visioner drejede sig om den nye klosterorden, som hun var udvalgt til at grundlægge. Det var nye klostre, hvor munke og nonner skulle leve i samme hus, dog adskilte i hver deres afdeling af dette. Og levede de i samme hus, havde de dog ikke noget samkvem, da deres dage var strengt adskilte undtagen under fællesbønnen.

Lederen af klosteret skulle være en kvinde, en abbedisse, men den åndelige leder var en præst. Disse fællesklostre blev senere meget kritiseret på Koncilet i Basel. I nutidens klostre lever der kun nonner.

Den nye klosterregel kaldte Birgitta "Regula Sancti Salvatoris" ("Den Hellige Frelsers Regel" eller "Den Hellige Forløsers Orden")

I Jubelåret 1350 rejste Birgitta til Rom for der at møde Paven, som på den tid havde forlagt sin residens til Avignon, og få godkendt sin nye ordensregel. Pave Urban V kom dog først til Rom i 1367 og først i 1370 blev ordensreglen stadfæstet.

Hovedklosteret blev det af Birgitta grundlagte Kloster i Vadstena, men der opstod snart mange andre klostre rundt omkring, blandt andet i Danmark, hvor Dronning Margrethe I opmuntrede den nye Orden. Margrethe havde i sin pure ungdom levet en række år i huset hos Den Hellige Birgitta's datter Märta.

Omkring år 1500 var der 25 Birgittiner-klostre i Europa.

Idag ligger der i Rom et Birgittiner-Kloster ("Casa di Santa Brigida") i det hus ved Piazza Farnese, hvor Birgitta levede, mens hun opholdt sig i Rom. Desuden er der to andre: "Suore di Santa Brigida" i Via delle Isole nr.34 (i nærheden af Catacombe di Sant'Agnese) og "Centro di Spiritualità delle Suore di Santa Brigida" på Via Cassia nr.2040.

Ordenens officielle navn er "Ordo SS. Salvatoris S. Birgittae", på italiensk: "Ordine del Santissimo Salvatore di Santa Brigida" og på svensk: "Vår Frälsares Orden".


Litteratur og links om Birgittiner-Ordenen:
Kirke og Kristendom Leksikon. Redigeret af Carsten Bach-Nielsen & Jan Lindhardt. Gyldendal, 2001.
- side 49f.
Spangshus online: "Birgittinerordenen".
Birgittasystrarna (Vår Frälsares Orden)
Suore Brigidine (Ordine del Santissimo Salvatore di Santa Brigida)

Bøger og links om Birgitta
Turforslag
Steder
Seværdigheder
Personer
Fotogalleri
Bykort
Ordliste
Søg i Annas Rom Guide
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d.7.12.2004 og sidst opdateret d.12.12.2004