ANNAS ROM GUIDE
Konventualerne

Konventualerne var en mildere retning inden for Franciskaner-Ordenen. de gik ind for at det ikke var nødvendigt at efterleve Ordensreglen om absolut fattigdom efter bogstavet, idet de mente, at Ordenen godt måtte besidde ejendomme.

Deres modstandere var "observanterne" eller "spiritualerne", der gik ind for at munkene strengt skulle efterleve den oprindelige Ordensregel og leve et liv i streng fattigdom.

I 1368 brød observanterne fuldstændigt med de mageligere konventualer og i 1517 dannede de en selvstændig orden kaldet "Fratres de Observantia". I 1897 indgik denne Orden dog påny i Franciskaner-Ordenen.


Litteratur om Konventualerne:
Cerinotti, Angela: Atlante della storia della Chiesa: santi e beati di ieri e di oggi. Demetra, 1999.
- side 196.
Gatto, Ludovico: Storia della Chiesa nel Medioevo. Newton & Compton Editori, 2001.
- side 107f.
Kirke og Kristendom Leksikon. redigeret af Carsten Bach-Nielsen & Jan Lindhardt. Gyldendal, 2001.
- side 114, 289.

Turforslag
Steder
Seværdigheder
Personer
Fotogalleri
Bykort
Årstal
Ordliste
Søg i Annas Rom Guide
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 21.11.2005