ANNAS ROM GUIDE
År 876 til 900 efter Kristus

(Oversigt over årstal og begivenheder)

876- 877 - 878 - 879 - 880 - 881 - 882 - 883 - 884 - 885 - 886 - 887 - 888 - 889 - 890 - 891 - 892 - 893 - 894 - 895 - 896 - 897 - 898 - 899 - 900


Gå til forrige side (851-875)

876

Johannes VIII er Pave (872-882). Basilios I er Kejser i det Østromerske rige (867-886). Karl den Skaldede er Kejser over det Vestromerske Rige, konge af Italien og konge af Vestfranken (843-877). Ludvig den Tyske er konge af Østfranken (843-876), derpå deler sønnerne Karloman (876-880), Ludvig III (876-882) og Karl III den Tykke (876-887) magten. I Spanien er Muhamed I emir (852-886). I England er Alfred den Store konge (871-899)

Kong Ludvig den Tyske dør den 28. August og riget deles mellem hans sønner.

I Rom er der i Marts måned et komplot mod Paven, arrangeret af det pro-tyske parti med Biskop Formosus af Porto i spidsen og støttet af Grev Lambert af Spoleto ----- Den 19. April afsløres sammensværgelsen og Paven indkalder herefter til et Koncil i Pantheon. Her fordømmes de sammensvorne og de ekskommunikeres. Dommen offentliggøres i Peterskirken den 30. Juni ------ Om efteråret slår araberne sig sammen med kyststaterne syd for Rom og gør indhug i Sabina-området. De når helt frem til Roms mure.

877

Johannes VIII er Pave (872-882). Basilios I er Kejser i det Østromerske rige (867-886). Karl den Skaldede er Kejser over det Vestromerske Rige, konge af Italien og konge af Vestfranken (843-877), derpå overtager sønnen Ludvig II den Stammende (877-879). Karloman (876-880), Ludvig III (876-882) og Karl III den Tykke (876-887) er konger af Østfranken. I Spanien er Muhamed I emir (852-886). I England er Alfred den Store konge (871-899)

Karloman rykker ned gennem Italien med en hær og besejrer sin onkel Karl den Skaldede, der dør den 13. Oktober ----- Ludvig III den Stammende (på italiensk "Ludovico il Balbo") overtager Karls trone.

Paven rejser til områderne syd for Rom og får hjælp af fyrsterne der ------ I Marts måned lader Paven ruste en flåde, som opankres i Porto ------ I Maj mødes Pavens flåde med arabernes og sejrer i et slag ved Circeo ------ I Juli indkalder Paven til et Koncil i Lateranet og i August et i Ravenna, hvor han selv deltager ----- I årets sidste måneder lader Paven Basilica di San Paolo og Ostia-området omgive af befæstede mure. Området kaldes derefter "Giovannipoli" ----- Der udbryder pest i Rom.

878

Johannes VIII er Pave (872-882). Basilios I er Kejser i det Østromerske rige (867-886). Ludvig II den Stammende er Kejser over det Vestromerske Rige, konge af Italien og konge af Vestfranken (877-879). Karloman (876-880), Ludvig III (876-882) og Karl III den Tykke (876-887) er konger af Østfranken. I Spanien er Muhamed I emir (852-886). I England er Alfred den Store konge (871-899)

Araberne erobrer Syrakus.

Rom: Lamberto af Spoleto og Adalberto af Tuscia besætter den 1. Februar ved Biskop Formosus' hjælp Rom i Karloman's navn ----- Johannes VIII bliver holdt som fange i Lateranet for at tvinge ham til at krone Karloman, men Paven nægter ----- Efter en måneds tid forlader erobrerne byen, hvorefter Paven lader alle kirkernes skatte overføre til Lateranet ----- I April rejser Paven til Frankrig og mødes med Kong Ludvig den Stammende ----- Den 14. September afholder Paven Koncil i Troyes, sydøst for Paris, hvor han ekskommunikerer besætterne ----- I Oktober krones Ludvig II af Paven til Konge af Frankrig.

879

Johannes VIII er Pave (872-882). Basilios I er Kejser i det Østromerske rige (867-886). Ludvig II den Stammende er Kejser over det Vestromerske Rige, konge af Italien og konge af Vestfranken (877-879). Karloman (876-880), Ludvig III (876-882) og Karl III den Tykke (876-887) er konger af Østfranken. I Spanien er Muhamed I emir (852-886). I England er Alfred den Store konge (871-899)

Karloman er meget syg og broderen Karl den Tykke (på italiensk Carlo il Grosso) overtager styret ----- Ludvig II den Stammende dør.

Rom: Paven vender hjem ----- I Maj afholder Paven en Synode i Rom.

880

Johannes VIII er Pave (872-882). Basilios I er Kejser i det Østromerske rige (867-886). Ludvig III (876-882) og Karl III den Tykke (876-887) er konger af Østfranken. I Spanien er Muhamed I emir (852-886). I England er Alfred den Store konge (871-899)

Karloman af Bayern, søn af Ludvig den Tyske, dør ---- Araberne hærger i området omkring Rom.

881

Johannes VIII er Pave (872-882). Basilios I er Kejser i det Østromerske rige (867-886). Karl den Tykke er Kejser over det Vestromerske Rige (881-887). Ludvig III (876-882) er konge af Østfranken. I Spanien er Muhamed I emir (852-886). I England er Alfred den Store konge (871-899)

Vikingerne angriber i Tyskland (Østfranken) og Frankrig (Vestfranken) uden at man kan stoppe dem ----- Karl den Tykke krones til Kejser af Pave Johannes VIII.

Paven sender for tredje ganag en gesandt til Byzans, hvor denne fængsles i en måned, inden han kan rejse tilbage til Rom ----- Paven ekskommunikerer Patriarken Fozio.

882

Johannes VIII er Pave (872-882), derpå er Martin II/Marinus I Pave (882-884). Basilios I er Kejser i det Østromerske rige (867-886). Karl den Tykke er Kejser over det Vestromerske Rige (881-887). Ludvig III (876-882) er konge af Østfranken, derefter overtages land og magt af Karl den Tykke. I Spanien er Muhamed I emir (852-886). I England er Alfred den Store konge (871-899)

Ludvig III dør og Karl den Tykke forener hele Østfranken og Italien.

Fyrst Guido af Spoleto erobrer nogle landområder syd for Rom ----- Den 15. December dør Johannes VIII og begraves et ukendt sted ----- Den 16. December vælges Biskop Marinus til Pave.

883

Martin II/Marinus I er Pave (882-884). Basilios I er Kejser i det Østromerske rige (867-886). Karl den Tykke er Kejser over det Vestromerske Rige (881-887). I Spanien er Muhamed I emir (852-886). I England er Alfred den Store konge (871-899)

Araberne sætter ild til Montecassino-klosteret syd for Rom.

Pave Marinus I mødes med Kejser Karl den Tykke ved Modena i Januar måned ----- I Februar benåder Paven Biskop Formosus, der genindsættes i sit bispesæde Porto.

884

Martin II/Marinus I er Pave (882-884), derpå er Hadrian III Pave (884-885). Basilios I er Kejser i det Østromerske rige (867-886). Karl den Tykke er Kejser over det Vestromerske Rige (881-887). I Spanien er Muhamed I emir (852-886). I England er Alfred den Store konge (871-899)

Karloman II af Frankrig, søn af Ludvig den Stammende, dør i December og Karl den Tyske er nu herrre over hele riget.

I Marts måned opstår der uroligheder i Rom ----- Den 15. Maj dør Marinus I og begraves i Peterskirken ------ Den 17. Maj vælges den nye Pave, Hadrian III.

885

Hadrian III er Pave (884-885), derpå er Stefan V Pave (885-891). Basilios I er Kejser i det Østromerske rige (867-886). Karl den Tykke er Kejser over det Vestromerske Rige (881-887). I Spanien er Muhamed I emir (852-886). I England er Alfred den Store konge (871-899)

I Vestfranken vælger stormændene Karl den Tykke til konge ------- Paris angribes af en normannisk flåde ----- Den byzantinske general Nikeforos Fokas kommer til Syditalien med en hær for at hævde Byzans' herredømme

Rom: Hadrian III begiver sig i September på rejse for at deltage i det af Kejseren indkaldte møde i Worms, men dør under rejsen og begraves i Klosteret Nonantola ved Modena ------- ved nyheden om Pavens død går romerne amok og plyndrer Lateranet for kirkeskattene ---- I stor hast vælges den nye Pave, Stefan V.

886

Stefan V er Pave (885-891). Basilios I er Kejser i det Østromerske rige (867-886), derpå er Leo VI den Vise Kejser (886-912). Karl den Tykke er Kejser over det Vestromerske Rige (881-887). I Spanien er Muhamed I emir (852-886), derpå er Mundhir emir (886-888). I England er Alfred den Store konge (871-899)

Byzans har atter magten i Syditalien ----- Basilios I's søn Leo VI den Vise bliver Kejser ------ Araberne går på plyndringstogter syd for Rom.

887

Stefan V er Pave (885-891). Leo VI den Vise er Kejser i det Østromerske rige (886-912). Karl den Tykke er Kejser over det Vestromerske Rige (881-887), men de østfrankiske fyrster afsætter ham og Arnulf af Kärnten bliver istedet konge af Østfranken (887-899). I Spanien er Mundhir emir (886-888). I England er Alfred den Store konge (871-899)

En rigsdag i Østfranken afsætter Karl den Tykke og vælger hans brodersøn Arnulf af Kärnten til konge.

888

Stefan V er Pave (885-891). Leo VI den Vise er Kejser i det Østromerske rige (886-912). Grev Eudes er konge af Vestfranken (888-898). Arnulf af Kärnten et konge af Østfranken (887-899). Rudolf af Welferslægten er konge i Øvreburgund. Berengar af Friuli er konge af Italien. I Spanien er Mundhir emir (886-888), derpå er Abdullah emir (888-912). I England er Alfred den Store konge (871-899)

Karl den Tykke dør og de franske stormænd vælger grev Eudes til konge ------- I Italien er der uroligheder og stridigheder overalt.

889

Stefan V er Pave (885-891). Leo VI den Vise er Kejser i det Østromerske rige (886-912). Grev Eudes er konge af Vestfranken (888-898). Arnulf af Kärnten et konge af Østfranken (887-899). Rudolf af Welferslægten er konge i Øvreburgund. Berengar af Friuli er konge af Italien. I Spanien er Abdullah emir (888-912). I England er Alfred den Store konge (871-899)

890

Stefan V er Pave (885-891). Leo VI den Vise er Kejser i det Østromerske rige (886-912). GrevEudes er konge af Vestfranken (888-898). Arnulf af Kärnten et konge af Østfranken (887-899). Rudolf af Welferslægten er konge i Øvreburgund. Berengar af Friuli er konge af Italien. I Spanien er Abdullah emir (888-912). I England er Alfred den Store konge (871-899)

891

Stefan V er Pave (885-891), derpå er Formosus Pave (891-896). Leo VI den Vise er Kejser i det Østromerske rige (886-912). Grev Eudes er konge af Vestfranken (888-898). Arnulf af Kärnten et konge af Østfranken (887-899). Rudolf af Welferslægten er konge i Øvreburgund. Berengar af Friuli er konge af Italien. I Spanien er Abdullah emir (888-912). I England er Alfred den Store konge (871-899)

Den longobardiske fyrst Guido II di Spoleto (der er søn af Lothar I's datter Rothilde) tvinger Paven til at krone sig til kejser i Peterskirken ----- Den 14. September dør Stefan V og den 6. Oktober krones Biskop Formosus til ny Pave. Pavevalget har dog ikke fulgt de vedtagne regler.

892

Formosus er Pave (891-896). Leo VI den Vise er Kejser i det Østromerske rige (886-912). Grev Eudes er konge af Vestfranken (888-898). Arnulf af Kärnten et konge af Østfranken (887-899). Rudolf af Welferslægten er konge i Øvreburgund. Berengar af Friuli er konge af Italien. I Spanien er Abdullah emir (888-912). I England er Alfred den Store konge (871-899)

Den nye Pave Formosus tvinges til at krone Guido's søn Lambert til faderens medkejser.

893

Formosus er Pave (891-896). Leo VI den Vise er Kejser i det Østromerske rige (886-912). Grev Eudes er konge af Vestfranken (888-898). Arnulf af Kärnten et konge af Østfranken (887-899). Rudolf af Welferslægten er konge i Øvreburgund. Berengar af Friuli er konge af Italien. I Spanien er Abdullah emir (888-912). I England er Alfred den Store konge (871-899)

Nogle adelige i Frankrig vælger Ludvig den Stammende's søn Karl den Enfoldige til modkonge og Kong Eudes anerkender ham som sin tronfølger.

894

Formosus er Pave (891-896). Leo VI den Vise er Kejser i det Østromerske rige (886-912). Grev Eudes er konge af Vestfranken (888-898). Arnulf af Kärnten et konge af Østfranken (887-899). Rudolf af Welferslægten er konge i Øvreburgund. Berengar af Friuli er konge af Italien. I Spanien er Abdullah emir (888-912). I England er Alfred den Store konge (871-899)

Den tyske kong Arnulf anerkendes som konge af Italien og hjælper Formosus mod greverne Guido og Lambert.

895

Formosus er Pave (891-896). Leo VI den Vise er Kejser i det Østromerske rige (886-912). Grev Eudes er konge af Vestfranken (888-898). Arnulf af Kärnten et konge af Østfranken (887-899). Rudolf af Welferslægten er konge i Øvreburgund. Berengar af Friuli er konge af Italien. I Spanien er Abdullah emir (888-912). I England er Alfred den Store konge (871-899)

896

Formosus er Pave (891-896), derpå er Bonifacius VI Pave (896) og derefter Stefan VI (896-897). Leo VI den Vise er Kejser i det Østromerske rige (886-912). Grev Eudes er konge af Vestfranken (888-898). Arnulf af Kärnten et konge af Østfranken (887-899). Rudolf af Welferslægten er konge i Øvreburgund. Berengar af Friuli er konge af Italien. I Spanien er Abdullah emir (888-912). I England er Alfred den Store konge (871-899)

I Rom er der stridigheder og kampe mellem fraktionerne, der støtter henholdsvis Hertugerne af Spoleto, Paven, og den tyske Kong Arnulf ----- Spoleto-partiet anstifter oprør i Rom og fængsler i Januar Pave Formosus i Castel Sant'Angelo ----- I Februar ankommer Arnulf til Porta San Pancrazio, angriber Città Leonina og befrier Paven, som derpå kroner ham til Kejser ----- Efter Arnulfs afrejse i Marts vender Guido tilbage og gør sig til herre i byen ----- Formosus dør den 4. April og begraves indenfor muren omkring Vatikanet ----- Den 11. April vælges den nye Pave Bonifacius VI, men han dør allerede den 26. April, hvorefter der vælges en ny Pave den 30. April: Stefan V, som støtter Greverne af Spoleto.

897

Stefan VI er Pave (896-897), derpå er Romanus Pave (897), derefter Theodor II (897). Leo VI den Vise er Kejser i det Østromerske rige (886-912). Grev Eudes er konge af Vestfranken (888-898). Arnulf af Kärnten et konge af Østfranken (887-899). Rudolf af Welferslægten er konge i Øvreburgund. Berengar af Friuli er konge af Italien. I Spanien er Abdullah emir (888-912). I England er Alfred den Store konge (871-899)

Den tidligere Pave Formosus graves i Februar op og iklædes sin Pavedragt, hvorefter han sættes op som anklaget i en proces i San Giovanni in Laterano ----- Befolkningen bliver oprørt over den makabre proces og der opstår tumulter ----- Lambert kaster Pave Stefan VI i fængsel og lader ham kvæle og en ny Pave vælges i August: Romanus, der dør allerede i November-December måned. Som næste Pave vælges derpå Theodor II, der lader Formosus' lig hente og begrave i Peterskirken ----- Theodor II dør efter blot 20 dage og begraves i Peterskirken.

898

Johannes IX er Pave (898-900). Leo VI den Vise er Kejser i det Østromerske rige (886-912). Grev Eudes er konge af Vestfranken (888-898), derefter er Karl den Enfoldige konge (898-923). Arnulf af Kärnten et konge af Østfranken (887-899). Rudolf af Welferslægten er konge i Øvreburgund. Berengar af Friuli er konge af Italien. I Spanien er Abdullah emir (888-912). I England er Alfred den Store konge (871-899)

I Rom er der stadig stridigheder og kampe mellem fraktionerne ----- I Januar lykkes det for det kejservenlige parti at få valgt en ny Pave, Johannes IX, der i løbet af foråret indkalder til Koncil i Vatikanet, hvor han blandt andet annullerer Arnulfs kejserkroning og anerkender Lambert af Spoleto som Kejser ---- Om sommeren er Paven i Ravenna til nyt Koncil ----- Det lykkes ikke Johannes IX at genoprette ro og orden i Rom ------ Grev Lambert dør, men så udråber Grev Berengar af Friuli sig selv til konge.

899

Johannes IX er Pave (898-900). Leo VI den Vise er Kejser i det Østromerske rige (886-912). Karl den Enfoldige er konge af Vestfranken (898-923). Arnulf af Kärnten et konge af Østfranken (887-899), derpå bliver hans 4-årige søn Ludvig IV Barn konge under formynderskab af Ærkebiskop Hatto af Mainz (899-911). Rudolf af Welferslægten er konge i Øvreburgund. Berengar af Friuli er konge af Italien. I Spanien er Abdullah emir (888-912). I England er Alfred den Store konge (871-899)

Ungarerne går ned i Italien og tilføjer Berengar et voldsomt nederlag, hvorefter de det næste års tid hærger i Norditalien ----- Den longobardiske hertug Atenulf af Capua erobrer Benevento.

900

Johannes IX er Pave (898-900), derpå er Benedikt IV Pave (900-903). Leo VI den Vise er Kejser i det Østromerske rige (886-912). Karl den Enfoldige er konge af Vestfranken (898-923). Ludvig IV Barn er konge af østfranken under formynderskab af Ærkebiskop Hatto af Mainz (899-911). Rudolf af Welferslægten er konge i Øvreburgund. Berengar af Friuli er konge af Italien. I Spanien er Abdullah emir (888-912). I Danmark er Gorm den Gamle konge (ca.900-940).

I Januar dør Johannes IX og begraves i Peterskirken ----- I Februar krones Pave Benedikt IV ----- Kong Ludvig af Provence føres af Berengar's modstandere til Pavia og krones til konge af Italien, hvorefter han beder Paven om at kejserkrone ham, hvilket sker året efter i Peterskirken.

 

Gå til næste side (901-925)


(Se oversigt over årstal og begivenheder)


Turforslag
Steder
Seværdigheder
Personer
Fotogalleri
Bykort
Ordliste
Søg i Annas Rom Guide
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 30.12.2011 og sidst opdateret d. 1.1.2012