ANNAS ROM GUIDE

Università dei Cocchieri

Università romana dei Cocchieri e dei Vetturini

Denne sammenslutning var et laug i Rom, dannet af "i cocchieri", kuskene i Rom. Lauget kaldtes også Università romana dei Cocchieri e dei Vetturini, da det var dannet sammen med "i vetturini", droschekuskene.

Kuskene havde flere skytshelgener: Santa Lucia, Santa Maria degli Angeli og San Riccardo di Chichester. De dannede også en religiøs sammenslutning, et lægbroderskab, viet til disse helgener og kaldet Compagmia dei Cocchieri og fra omkring 1570 Confraternita di Santa Maria degli Angeli e Santa Lucia dei Cocchieri. Broderskabet blev oprettet i 1565 og fik sæde i Kirken Santa Lucia della Tinta, som var viet til kuskenes anden skytshelgen.

I 1565 anførtes det i laugets statutter, at enhver der ønskede at arbejde som kusk i Rom skulle have tilladelse fra laugets øverste, Dekanen. Og dertil krævedes en licens, som kostede 3 sølvmønter.

I 1664 fik kuskenes broderskab overladt Kirken Santa Maria in Cacaberis, hvor medlemmerne holdt til indtil denne blev revet ned i 1881, hvorefter de flyttede til en anden lille Kirke i nærheden, San Tommaso dei Cenci.

I begyndelsen af 1700-tallet fik kuskene tilstået en særlig ret til at modtage og benytte alle huder, knogler og fedt fra aflivede og døde heste, samt andre trækdyr og lastdyr, som døde i Rom. Denne ret solgte de senere til kohyrdernes laug, Università dei Vaccinari. Der var dog nogle kuske, som ikke fik del i denne rettighed. Det var de pavelige, fordi huderne fra de særlige heste, der havde trukket og måske endog båret Hans Hellighed, blev garvet og gemt i de pavelige stalde.

Kuskenes særlige rettighed kaldtes "scortico". Ordet er dannet af verbet "scorticare", der betyder "at flå et dyr".

 


Litteratur om Università dei Cocchieri:
De Paoli, Riccardo Massimiliano: Santa Maria de' Cacabaris (o dei Calderai) --- i : Alma Roma XLV (2004), n.2-3, pp.45-54. --- (Læs på nettet)
La Stella, Mario: Antichi mestieri di Roma. Newton Compton editori, 2.edizione, 1996.
- side 151, 152, 153.
Pocino, Willy: Le confraternite romane. Roma, Edilazio, 1. edizione, 2000.
- side 88, 89.

Turforslag
Steder
Seværdigheder
Personer
Fotogalleri
Bykort
Årstal
Ordliste
Søg i Annas om Guide
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 1.4.2017 og sidst opdateret d. 10.4.2017