ANNAS ROM GUIDE
Trasfigurazione del Signore

Den 6. August fejrer romerne "Trasfigurazione del Signore" (Festen for "Forklarelsen på Bjerget" også kaldet "Trasfigurazione di Gesù") samtidig med Mindedagen for Sejren over Tyrkerne ved Beograd i 1456.

 

Forklarelsen på Bjerget er en hændelse i Jesu liv, som omtales i Evangelierne og fejredes på forskellig vis og på forskellige datoer i Kirkens tidligste tid. Måske tilbage fra det 4. eller 5.århundredes Armenien, der stadig fejrer det som en af deres største fester.

I Vestkirken fejredes festen først fra omkring 850 og udbredtes meget i løbet af det 10.århundrede. Datoen var ofte den 6. August, men også andre datoer brugtes.

Netop på denne dag, den 6. August 1456, nåede nyheden om de kristne hæres sejr over tyrkerne ved Beograd frem til Rom, og Pave Calixtus III fandt det derfor på sin plads at gøre den uofficielle festdag for Trasfigurazione di Gesù til en officiel, katolsk festdag.

Den nye festdag indstiftede Paven i 1457. Den fejres i Rom i Kirken San Giovanni in Laterano.

 

GRUNDLAGET FOR FESTEN:

Forklarelsen på Bjerget omtales således i Evangelierne:

Matthæus-Evangeliet 17,1-8: "Seks dage efter tog Jesus Peter og Jakob og hans bror Johannes med sig og førte dem op på et højt bjerg, hvor de var alene. Og han blev forvandlet for øjnene af dem, hans ansigt lyste som solen, og hans klæder blev hvide som lyset. Og se, Moses og Elias kom til syne for dem og talte med ham. Så udbrød Peter og sagde til Jesus: "Herre, det er godt, at vi er her. Hvis du vil, bygger jeg tre hytter her, én til dig og én til Moses og én til Elias." Mens han endnu talte, se, da overskyggede en lysende sky dem, og der lød en røst fra skyen: "Det er min elskede søn, i ham har jeg fundet velbehag. Hør ham!" Da disciplene hørte det, faldt de ned på deres ansigt og blev grebet af stor frygt. Men Jesus gik hen og rørte ved dem og sagde: "Rejs jer, og frygt ikke!" Og da de løftede deres blik, kunne de kun se Jesus alene."

Markus-Evangeliet 9,2-8: "Og seks Dage derefter tager Jesus Peter, Jakob og Johannes med sig og fører dem op paa et højt Bjerg, hvor de kunne være ene for sig selv; og han blev forvandlet for deres Øjne; og hans Klæder blev skinnende, aldeles hvide, saa at ingen Blegemand paa Jorden kan gøre Klæder saa hvide. Og Elias viste sig for dem tillige med Moses, og de samtalede med Jesus. Da tog Peter til Orde og siger til Jesus: "Rabbi! Det er godt, at vi er her; ladf os bygge tre Hytter, een til dig, og een til Moses og een til Elias!" Thi han vidste ikke, hvad han skulle sige; thi de var blevne helt forfærdede. Og der kom en Sky og overskyggede dem, og en Røst lød fra Skyen: "Denne er min elskede Søn! Hører hma!" Og pludseligt, da de saa sig om, saa de ikke længere nogen hos sig uden Jesus alene."

Lukas-Evangeliet 9,28-36: "Omtrent otte dage efter at Jesus havde sagt dette, skete det, at han tog Peter og Johannes og Jakob med sig og gik op på bjerget for at bede. Mens han bad, ændrede hans ansigt udseende, og hans klæder blev blændende hvide. Og se, to mænd talte med ham; det var Moses og Elias, der kom til syne i herlighed og talte om den udgang, han skulle opfylde i Jerusalem. Peter og de, som var sammen med ham, var blevet overvældet af søvn; men da de vågnede op, så de hans herlighed og de to mænd, der stod sammen med ham. Da disse skulle til at forlade ham, sagde Peter til Jesus: "Mester, det er godt, at vi er her. Lad os bygge tre hytter, én til dig og én til Moses og én til Elias." Men han vidste ikke, hvad det var, han sagde. Mens han sagde det, kom der en sky og overskyggede dem, og de blev forfærdede, da de kom ind i skyen. Og der lød en røst fra skyen: "Det er min udvalgte søn. Hør ham!" Og da røsten lød, var kun Jesus at se. Disciplene tav stille med det; og de fortalte dengang ingen noget om det, de havde set."

(Bibelcitaterne stammer fra Bibelbog for Skole og Hjem. 3. Oplag. København, Pios Boghandel/Povl Branner, 1915. og fra Bibelselskabets Bibelen online.)

 

 

Litteratur om Trasfigurazione del Signore:
Lisbet & Mogens Müller: Politikens Bibelleksikon. Kbh. Politikens Forlag, 1992.,
- side 104.
Catholic Encyclopedia: Feast of the Transfiguration of Christ.
CulturaCattolica.it: Trasfigurazione del Signore Dio e Salvatore nostro Gesù Cristo.
Santi e Beati: Trasfigurazione del Signore.
Wikipedia: Trasfigurazione di Gesù.


Turforslag
Steder
Seværdigheder
Personer
Fotogalleri
Bykort
Årstal
Ordliste
Søg i Annas om Guide
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 6.11.2010