ANNAS ROM GUIDE
Conclave 1700
9.10.-23.11.1700

Forhistorien:

Den 27. September 1700 døde Innocens XII, som havde været pave siden 1691, valgt efter det længste konklave i det 17.århundrede. Han efterlod sig et Europa i fred - i hvert fald tilsyneladende - og døde midt i et Jubelår.

I sine 9 år som Pave havde Innocens iværksat religiøse reformer, udvidet missionen i Afrika, Asien, Amerika og Kina, afskaffet nepotismen, opnået en aftale mellem Pavestolen og den franske konge i striden om den gallikanske kirke, og forholdet til den spanske trone var nu så godt, at Karl II havde spurgt Paven til råds om sin efterfølger, da han ikke selv havde arvinger.

Men under overfladen lurede uroen og det var midt i Jubelårets pilgrimsstrømme heller ikke tidspunktet at lade Pavestolen stå tom alt for længe, så det konklave, der nu blev indkaldt, tegnede til at blive kortvarigt.

Pavevalget:

Den 9. Oktober 1700 samledes 57 af de på den tid 66 Kardinaler for at finde en Pave, der kunne føre Innocens XII's arbejde videre, mægle mellem stormagterne og de stridende retninger indenfor den katolske kirke. Altså måtte de finde en Kardinal, der ikke var bundet af nationale forpligtelser eller en neutral Kardinal.

De midtsøgende Kardinaler samledes, men havde ikke mere end 2 trediedele af stemmerne, så de kunne ikke uden videre få valgt en kandidat, som ikke også de frankofile Kardinaler kunne gå ind for. I baggrunden stod Kong Louis XIV, der forudså en kommende konflikt om den spanske tronfølge, hvortil Innocens havde foreslået en søn af den franske kronprins, der var gift med Maria Teresa, en søster til Karl II.

Og netop under konklavet døde den spanske Konge den 1. November 1700, hvorefter Louis XIV den 6. November skyndte sig at indsætte sin sønnesøn Philip V af Anjou som ny konge af Spanien, meget mod Kejser Leopold I's ønske.

Den politiske situation var tilspidset og det blev bydende nødvendigt at få Pavestolen besat, så Kardinalerne på midterfronten indgik et kompromis med de frankofile Kardinaler og foreslog den indflydelsesrige Kardinal Giovanni Francesco Albani som ny Pave. Denne påstod at være neutral, men havde dog haft nær forbindelse til Louis XIV og Philip V af Anjou, som han tidligere havde været med til at foreslå som den nye arving til den spanske trone.

De frankofile Kardinaler kunne derfor være tilfredse med den nye pavekandidat og valget kunne gennemføres og den 23. November var Kardinal Albani valgt til ny Pave.

Hvad der derpå skete:

Giovanni Francesco Albani havde godt nok været Kardinal i mange år, men han var aldrig blevet præsteviet, endsige bispeviet. Han var heller ikke sikker på at kunne påtage sig den store opgave, men bad om nogle dages betænkningstid, der dog mundede ud i at han accepterede og i løbet af ganske kort tid blev ordineret både præst og Biskop, så han den 30. November kunne udråbes som Pave Clemens XI (1700-1721)

Liste over Kardinaler ved konklavet i 1700:

Da Innocens XII døde, bestod Kardinal-kollegiet af 66 medlemmer og selvom 9 af dem ikke deltog i konklavet, vil det alligevel føre for vidt herunder at anføre navnene på alle de 57 resterende Kardinaler. Her angives derfor kun de Kardinaler, som har særlig interesse for de øvrige sider i Annas Rom Guide:
Carlo Barberini,
Fabrizio Spada,
Benedetto Pamphili, Ærkepræst ved San Giovanni in Laterano,
Giovanni Francesco Negroni,
Fulvio Astalli,
Giovanni Battista Costaguti,
Giuseppe Renato Imperiali,
Francesco Barberini
Lorenzo Altieri,
Giacomo Boncompagni, Ærkebiskop af Bologna,
Baldassare Cenci, Ærkebiskop af Fermo,


Litteratur om Conclave 1700:
Rendina, Claudio: I Papi, storia e segreti. Newton Compton editori, 5.ed., 1990.
- side 715f.
Storia di Roma. Dalla fondazione all' inizio del terzo Millennio. Claudia Cerchiai, Giovanni di Benedetto, Ludovico Gatto, Fulvia Mainardis, Alberto Manodori, Vincenzo Matera, Claudio Rendina, Claudio Zaccaria. 1. edizione. Roma, Newton & Compton editori, 2003.
- side 1149f.
Zisola, Giancarlo: Il conclave. Storia e segreti. (Biblioteca del sapere). Roma, Newton & Compton editori, 2005.
- side 127f.
The Cardinals of the Holy Roman Church. cop.: Salvador Miranda: Conclave 1700.

Oversigt over konklaver
Turforslag
Steder
Seværdigheder
Personer
Fotogalleri
Bykort
Restauranter
Ordliste
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 23.2.2008 og sidst opdateret d. 2.10.2009