ANNAS ROM GUIDE
Ceva-familien

16.-18.eller 19.århundrede

Ceva-familien var en gren af en gammel greve-familie fra Piemonte, som senere blev adelsmænd i Benevento ved Napoli.

Af familiens medlemmer kender vi:

Francesco Adriano Ceva (1585-1655) der var kannik og sekretær for Kardinal Barberini, som da han blev Pave Urban VIII udnævnte Francesco Adriano til Kardinal i 1643 og senere til Statssekretær og gav familien romersk adelsskab.

Kardinal Francesco Adriano's nevøer bosatte sig derpå i Rom og bestred forskellige offentlige hverv og embeder. Da Kardinalen døde, efterlod han sig mere end 300.000 scudi til sine arvinger.

Antonio Ceva var Kardinal i 1650 og bekostede i 1658 opførelsen af Palazzo del Noviziato dei Gesuiti i Via del Quirinale.

Ortenzio Ceva var nevø af Kardinalen og blev i 1742 Priore dei Caporioni i Rom og i 1754 Conservatore di Roma.

Familien uddøde ifølge Claudio Rendina med Kardinalens nevøer, mens Giorgio Carpaneto anfører den som bygherrer til Palazzo Ceva, der blev bygget i 1860 på rester fra Trajan's Marked.

Ceva-familien ejede også på et tidspunkt efter 1548 Palazzo della Stamperia i Via della Stamperia nr. 7-8, som de havde overtaget efter familierne Cornaro, Bentivoglio og Valenti. I 1600-tallet overgik palæet til Olimpia Maidalchini in Pamphilj, som overlod det til sønnen Camillo Pamphilj, hvorefter Pave Pius VI overtog det og lod det ombygge og indrette til paveligt trykkeri.


Familien Ceva's våbenskjold havde striber i skiftevis sort og guld og ingen anden udsmykning.

Litteratur om Ceva-familien:
Carpaneto, Giorgio: I palazzi di Roma. 3.edizione. Newton Compton editori, 1998.
- side 138, 500.
Rendina, Claudio: Le grandi famiglie di Roma. Newton & Compton Editori, 2004.
- side 229.
Rendina, Claudio: I Palazzi storici di Roma. (Quest'Italia, collana di storia, arte e folclore, n.317). Newton & Compton Editori, 2005.
- side 598

Turforslag
Steder
Seværdigheder
Personer
Fotogalleri
Bykort
Årstal
Ordliste
Søg i Annas Rom Guide
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 21.1.2007 og sidst opdateret d. 26..8.2007