ANNAS ROM GUIDE
Noviziato Gesuitico Sant'Andrea al Quirinale

Jesuiter-Ordenen's noviciats-bygning ligger på Via del Quirinale til højre for Kirken Sant'Andrea al Quirinale. Bygningen, der ligger på det område, hvor Nero's Brandalter og Domus Betiti Perpetui Arzigi lå i Antikken, opstod af nogle få rum i tilknytning til den tidligere Sant'Andrea-kirke på stedet. I 1566 forærede Monsignore Gianandrea Croce Kirken med de tilknyttede rum til Francesco Borgia, der var Ordensgeneral for Jesuiterne. Denne Orden havde allerede noget jord i området, som var tilfaldet dem som testamentarisk gave fra Grevinde Giovanna d'Aragona, og de kunne nu påbegynde udbygningen af Kirken, hvor den ældste del blev omdannet til sakristi, og samtidig lod man opføre en ny bygning til brug for de novicer, der skulle optages i Ordenen.

En Jesuit starter som novice og optages i Ordenens noviciat-bygning, hvor han undervises i filosofi, religion og teologi, han avancerer herefter til skolastiker, koadjutor og tilsidst til professo, som er den højeste grad. Ordenens hovedformål er mission og undervisning og uddannelsen er særligt rettet herimod.

Den store tilstrømning af novicer havde til følge, at byggeriet måtte fortsætte og noviciats-bygningen blev udvidet. Den var i brug i årene 1566 til 1773 og igen fra 1814 til 1872. Den har huset mange senere berømte Jesuiter, hvoraf flere er endt med at blive helgenkåret. Blandt andre den senere helgen Stanislao Kostka, der i slutningen af 1567 blev optaget blandt Jesuiternes novicer og kom til at bo i noviciats-bygningen. Man fremviser idag "hans værelser", men de oprindelige rum forsvandt under ombygninger i tidens løb. Stanislao Kostka døde i 1568 og hans blev begravet i datidens Kirke. Et maleri fra denne grav findes idag i kapellet i tilknytning til "helgenens værelser".

Efter 1870 blev noviciats-bygningen totalt ombygget og i årene 1888-1889 blev den sæde for Ministero della Real Casa (Kongehuse-ministeriet). Fra 1948 huser den Direzione Generale del Demanio (Kontoret for forvaltning af Statens ejendomme).

Af tidligere novicer herfra kan næves:
Santo Stanislaus Kostka (1567-1568) (hans værelse kan beses),
Rudolph Acquaviva (1568-1569),
Henry Garnet (1575-77),
Peter Berno (1577),
San Robert Southwell (1578),
Thomas Cottam (1579),
Abraham de Georgis (1582-84),
Henry Walpole (1584-85),
Sant'Aloysius Gonzaga (1585-86),
David Lewis (1645-46),
Anthony Baldinucci (1681-83),
Carlo Emanuele IV, konge af Sardinien (1815),
San Roberto Bellarmino døde her den 17.9.1621.

I 1595 overtog Jesuiter-Ordenen også Kirken San Vitale, der ligger nedenfor højen på Via Nazionale. De 2 kirker og novicebygningen blev forbundet med et haveanlæg på bakkeskråningen. Indretningen af dette anlæg blev foretaget efter Jesuiternes ideologi og planter og dyr var omhyggeligt udvalgte, så de passede ind i symbologien, som også benyttedes i kirkernes dekoration, hvor de unge novicer kunne meditere over de lidelser, de måtte vænne sig til at udholde, hvis de mødte martyriet i de lande, de blev udsendt til som missionærer.

Til dette formål var San Vitale's porticus tidligere også bemalet med billeder af torturinstrumenter efter tegning af Jesuiteren Giovanni Battista Fiammeri ligesom dekorationen i de to kirker er centreret om martyrernes lidelser. De frygtelige martyr-scener i San Vitale og Sant'Andrea er malet i tidens (Modreformationens) ånd for at forstærke indtrykket af martyrernes beundringsværdige dyd og udholdenhed for at holde deres hjerter rene og gå Herrens veje. Samme type malerier kan ses i Kirken Santo Stefano RotondoMonte Celio, hvor de også er udført efter ønske af Jesuiterne.


Litteratur om Noviziato Gesuitico Sant'Andrea al Quirinale:
Guide Rionali di Roma. Fratelli Palombi Editori, 1973- .
Rione I: Monti, Del 4: side 76ff, 1102ff, 114.
Huetter, Luigi e Vincenzo Golzio: San Vitale. Libreria Montegazza, 19??.
SJ Web: Ignatian Rome: San Andrea al Quirinale.


Kort over området
Spise og bo i området
Bøger og links om området
Tilbage til byturen
Andre turforslag
Ordliste
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet 24.1.2004 og sidst opdateret 10.6.2010