ANNAS ROM GUIDE
Massimo-Familien

Mere om Familien Massimo:


(233 før Kristus (?)-13.århundrede) - (14. + 15.århundrede) - (16. + 17.århundrede)


FRA FAMILIENS FØRSTE ÅR TIL SLUTNINGEN AF DET 13.ÅRHUNDREDE:

Familien Massimo fører ifølge traditionen deres aner ttilbage til Antikken, til Quintus Fabius MaximusVerrucosus, som var senator i år 233 før Kristus og stammede fra Fabius-familien. Forbindelsen er ikke dokumenteret.

Historikeren Onofrio Panvinio (1530-1568) mente, at Pave Anastasius I (399-401) muligvis kom fra denne familie, men heller ikke dette er dokumenteret.

Først i år 999 optræder den første skriftlige kilde, som nævner Massimo-familien, på en gravsten, der findes indmuret i Klosteret ved Kirken Santi Bonifacio e AlessioAventin. Vi hører her om en Leo de Maximis ( på nutidens italiensk kaldet Leone de Massimi).

På samme tid hører vi om en Stefania eller Minzia (a), som muligvis har tilhørt familien. Hun var gift med Orazio Crescenzio og deltog i et komplot mod Kejser Otto II, hvoerefter hun blev henrettet i år 998.

Et andet muligt familiemedlem er Stefano dei Massimi (b), men hans oprindelse er meget tvivlsom. Hans efterkommere kaldte sig dog "dei Massimi" og levede i det 11.århundrede. Det drejer sig om sønnen Benone, barnebarnet Guidone, oldebarnet Ottaviano, tipoldebarnet (muligvis) Guidone, tiptipoldebørnene Cencio og Massimo samt tiptiptipoldebørnene Massimo, Guidone, Pietro og Oddone.

Benone dei Massimi (ba), født???, søn af Stefano dei Massimi, romersk adelsmand, gift med en vis Costanza, med hvem han fik sønnen Guidone. Benone og Costanza døde begge på et tidspunkt efter februar 1028.

Guidone dei Massimi (baa), født???, søn af Benone dei Massimi og Costanza, blev gift med en via Maria, med hvem han fik sømnen Ottaviano. Guidones dødsår er ukendt, men Maria døde efter februar 1028.

Ottaviano dei Massimi (baaa), født??? som søn af Guidone dei Massimi og dennes hustru Maria. Ottaviano, der døde efter september 1127, var muligvis fader til Guidone dei Massimi.

Guidone dei Massimi (baaaa), født???, var muligvis søn af Ottaviano dei Massimi og fader til sønnerne Cencio og Massimo dei Massimi.

Cencio dei Massimi (baaaaa), født??? som søn af Guidone dei Massimi og broder til Massimo dei Massimi, blev fader til sønnerne Massimo, Guidone og Pietro dei Massimi. Han døde efter 1139.

Massimo dei Massimi (baaaab), født??? som søn af Guidone dei Massimi og broder til Cencio dei Massimi, blev fader til sønnen Oddone dei Massimi. Han døde efter 1179.

Massimo dei Massimi (baaaaaa), født??? som søn af Cencio dei Massimi og broder til Guidone og Pietro dei Massimi, døde efter 1139.

Guidone dei Massimi (baaaaab), født??? som søn af Cencio dei Massimi og broder til Massimo og Pietro dei Massimi, døde på et ukendt tidspunkt.

Pietro dei Massimi (baaaaac), født??? som søn af Cencio dei Massimi og broder til Massimo og Guidone dei Massimi, døde efter 1177.

Oddone dei Massimi (baaaaba), født??? som søn af Massimo dei Massimi, døde efter juni 1205.Det er dog en anden Leone dei Massimi (c), som er stamfader til den vidtforgrenede slægt, som stadig trives i vore dage. Leone var hjælpedommer og gift med en Maria, med hvem han fik flere børn: Pietro (ca), Massima (cb) og Massimo (cc). Leone døde den 23.4.1012 og Maria på et senere tidspunkt.


Om Pietro dei Massimi (ca), søn af Leone dei Massimi (c) og broder til Massima (cb) og Massimo dei Massimi (cc), ved vi ikke ret meget, andet end at han blev fader til børnene: Giovanni (caa), Leone (cab) og Massimo (cac).

Massima dei Massimi (cb), datter af Leone dei Massimi (c) og søster til Pietro (ca) og Massimo dei Massimi (cc), blev abbedisse i et kloster i Via Lata og døde på et tidspunkt efter juli 1080. (Læs her om nonne-traditionen i Massimo-familien).

Om Massimo dei Massimi (cc), søn af Leone dei Massimi (c) og broder til Pietro (ca) og Massima dei Massimi (cb), ved vi ikke ret meget. Han havde et højt embede i byen og kaldtes "Nobilis Vir" og blev fader til sønnen Bobone (cca). Massimo døde efter april 1086.


Giovanni dei Massimi (caa), søn af Pietro dei Massimi (ca) og broder til Leone (cab) og Massimo dei Massimi (cac).

Leone dei Massimi (cab), søn af Pietro dei Massimi (ca) og broder til Giovanni (caa) og Massimo dei Massimi (cac). Leone var slotsforvalter i Poli og Guadagnolo, han blev fader til sønnen Cencio dei Massimi og døde efter april 1139.

Massimo dei Massimi (cac), søn af Pietro dei Massimi (ca) og broder til Giovanni (caa) og Leone dei Massimi (cab). Han blev fader til sønnerne Massimo (caca) og Pietro dei Massimi (cacb) og døde efter april 1239.

Bobone dei Massimi (cca), søn af Massimo dei Massimi (cc), døde efter maj 1148. Han var fader til sønnen Stefano dei Massimi (ccaa).


Cencio dei Massimi (caba), søn af Leone dei Massimi (cab). Han var pavelig skatmester i 1155 og blev fader til sønnerne Massimo (cabaa) og Giovanni dei Massimi (cabab).

Massimo dei Massimi (caca), søn af Massimo dei Massimi (cac) og broder til Pietro Massimo (cacb), døde efter marts måned 1245. Han var fader til sønnen Rinaldo dei Massimi (cacaa)

Pietro dei Massimi (cacb), søn af Massimo dei Massimi (cac) og broder til Massimo Massimo (caca), døde efter maj 1258.

Stefano dei Massimi (ccaa), søn af Bobone dei Massimi (cca), døde efter juni 1245. Han blev fader til sønnen Pietro dei Massimi (ccaaa).


Massimo dei Massimi (cabaa), søn af Cencio dei Massimi (caba) og broder til Giovanni dei Massimi (cabab), døde før 1199. Han var fader til børnene: Guidone (cabaaa), Leone (cabaab), Oddone (cabaac) og Cencio dei Massimi (cabaad).

Giovanni dei Massimi (cabab), søn af Cencio dei Massimi (caba) og broder til Massimo dei Massimi (cabaa), døde før marts 1193. Han var fader til børnene: Pietro (cababa) og Andrea (cababb).

Rinaldo dei Massimi (cacaa), søn af Massimo dei Massimi (caca), blev fader til sønnerne Teobaldo (cacaaa) og Massimo dei Massimi (cacaab).

Pietro dei Massimi (ccaaa), søn af Stefano dei Massimi (ccaa), døde efter august 1228.


Guidone dei Massimi (cabaaa), søn af Massimo dei Massimi (cabaa) og broder til Leone (cabaab), Oddone (cabaac) og Cencio dei Massimi (cabaad), døde efter december 1198. Han var fader til sønnen Nicola dei Massimi (cabaaaa).

Leone dei Massimi (cabaab), søn af Massimo dei Massimi (cabaa) og broder til Guidone (cabaaa), Oddone (cabaac) og Cencio dei Massimi (cabaad), døde efter 1202. Han var gift med en kvinde ved navn Domenica, som døde efter 1198.

Oddone dei Massimi (cabaac), søn af Massimo dei Massimi (cabaa) og broder til Guidone (cabaaa), Leone (cabaab) og Cencio dei Massimi (cabaad), bestred hverv som hjælpedommer i årene 1204 og 1208. Hans dødsår kendes ikke. Oddone var fader til sønnen Pietro dei Massimi (cabaaca).

Cencio dei Massimi (cabaad), søn af Massimo dei Massimi (cabaa) og broder til Guidone (cabaaa), Leone (cabaab) og Oddone dei Massimi (cabaac), døde efter december 1204.

Pietro dei Massimi (cababa), søn af Giovanni dei Massimi (cabab) og broder til Andrea dei Massimi (cababb), døde efter august 1228.

Andrea dei Massimi (cababb), søn af Giovanni dei Massimi (cabab) og broder til Pietro dei Massimi (cababa), blev gift med en vis Rogata, med hvem han fik sønnen Massimo dei Massimi (cababba). Andrea døde før 1223.

Teobaldo dei Massimi (cacaaa), søn af Rinaldo dei Massimi (cacaa) og broder til Massimo dei Massimi (cacaab), døde efter august 1220.

Massimo dei Massimi (cacaab), søn af Rinaldo dei Massimi (cacaa) og broder til Teobaldo dei Massimi (cacaaa), var notar og underdiakon samt pavelig legat hos den byzantinske Kejser i Nikæa i 1220.


Nicola dei Massimi (cabaaaa) var søn af Guidone dei Massimi (cabaaa). Han døde efter august 1195.

Pietro dei Massimi (cabaaca) var søn af Oddone dei Massimi (cabaac). Han var bydommer i 1240 og døde efter 1246. Pietro blev fader til sønnerne Massimo (cabaacaa) og Saba dei Massimi (cabaacab)

Massimo dei Massimi (cababba) var søn af Andres dei Massimi (cababb). Han kaldtes efter sin moder "Donne Rogata" og døde på et tidspunkt mellem 1247 og 26. september 1260. Massimo var fader til sønnerne Alessandro (cababbaa), Pietro (cababbab) og Giovanni dei Massimi (cababbac).


Massimo dei Massimi (cabaacaa), søn af Pietro dei Massimi (cabaaca) og broder til Saba dei Massimi (cabaacab), levede og virkede som dommer i årene 1244-1284. Han blev gift med en Bartolomea, med hvem han fik børnene: Pietro (cabaacaaa), Luca (cabaacaab), Paolo (cabaacaac) og Egidia (cabaacaad).

Saba dei Massimi (cabaacab), søn af Pietro dei Massimi (cabaaca) og broder til Massimo dei Massimi (cabaacaa), levede i årene 1278-1316.

Alessandro dei Massimi (cababbaa), søn af Massimo dei Massimi (cababba) og broder til Pietro (cababbab) og Giovanni dei Massimi (cababbac), døde efter 1257.

Pietro dei Massimi (cababbab), søn af Massimo dei Massimi (cababba) og broder til Alessandro (cababbaa) og Giovanni dei Massimi (cababbac), døde før 1281. Han var fader til sønnerne Andrea (cababbaba) og Giovanni dei Massimi (cababbabb).

Giovanni dei Massimi (cababbac), søn af Massimo dei Massimi (cababba) og broder til Alessandro (cababbaa) og Pietro dei Massimi (cababbab), døde på et tidspunkt i perioden 1269-1280. Han var fader til sønnerne Giovanni, kaldet Giovanuccio (cababbaca) og Francesco, kaldet Franciscolo (cababbacb).

- MASSIMO-FAMILIEN I DET 14. OG 15. ÅRHUNDREDE -


Turforslag
Steder
Seværdigheder
Personer
Fotogalleri
Bykort
Årstal
Ordliste
Søg i Annas Rom Guide
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 24.6.2006 og sidst ajourført d. 1.8.2006