ANNAS ROM GUIDE
Massimo-Familien

Mere om Familien Massimo:


(233 før Kristus (?)-13.århundrede) - (14. + 15.århundrede) - (16. + 17.århundrede)


FAMILIEN I DET 14. OG 15. ÅRHUNDREDE:

Pietro dei Massimi (cabaacaaa), søn af Massimo dei Massimi (cabaacaa) og broder til Luca (cabaacaab), Paolo (cabaacaac) og Egidida dei Massimi (cabaacaad), var dommer i 1286 samt Advocatus Judicum og Advocatus Urbis. Han døde efter 1322.

Luca dei Massimi (cabaacaab), søn af Massimo dei Massimi (cabaacaa) og broder til Pietro (cabaacaaa), Paolo (cabaacaac) og Egidida dei Massimi (cabaacaad), døde allerede den 29. august 1288.

Paolo dei Massimi (cabaacaac), søn af Massimo dei Massimi (cabaacaa) og broder til Pietro (cabaacaaa), Luca (cabaacaab) og Egidida dei Massimi (cabaacaad), levede i hvert fald i perioden 1309-1338.

Egidia dei Massimi (cabaacaad), datter af Massimo dei Massimi (cabaacaa) og søster til Pietro (cabaacaaa), Luca (cabaacaab), og Paolo dei Massimi (cabaacaac), blev gift med adelsmanden Egidio Bobone og døde den 13. november 1335.


Andrea dei Massimi (cababbaba), søn af Pietro dei Massimi (cababbab) og broder til Giovanni dei Massimi (cababbabb), blev gift med Agnese dei Cenci, med hvem han fik sønnen Lello dei Massimi (cababbabaa). Andrea døde efter marts 1286, mens Agnese først døde den 26. juli 1327.

Giovanni dei Massimi (cababbabb), søn af Pietro dei Massimi (cababbab) og broder til Andrea dei Massimi (cababbaba), døde efter marts 1286.


Giovanni dei Massimi (cababbaca), søn af Giovanni dei Massimi (cababbac) og broder til Francesco dei Massimi (cababbacb), døde efter marts 1286.

Francesco dei Massimi (cababbacb), søn af Giovanni dei Massimi (cababbac) og broder til Giovanni dei Massimi (cababbaca), blev fader til sønnen Pietro dei Massimi (cababbacba) og døde på et tidspunkt mellem marts 1286 og 1333.Lello dei Massimi (cababbabaa), søn af Andrea dei Massimi (cababbaba), døde før juni 1286. Han var fader til børnene: Giacoma (cababbabaaa), Cecco (cababbabaab) og Teodora (cababbabaac)


Pietro dei Massimi (cababbacba), søn af Francesco dei Massimi (cababbacb) blev fader til sønnen Andrea dei Massimi (cababbacbaa) og døde efter juni 1333.Giacoma dei Massimi (cababbabaaa), datter af Lello dei Massimi (cababbabaa) og søster til Cecco (cababbabaab) og Teodora dei Massimi (cababbabaac), blev gift med adelsmanden Paolo Calisti og døde før 1356.

Cecco dei Massimi (cababbabaab), søn af Lello dei Massimi (cababbabaa) og broder til Giacoma (cababbabaaa) og Teodora dei Massimi (cababbabaac), blev fader til sønnerne Renzo (cababbabaaba) og Lello dei Massimi (cababbabaabb). Han døde efter juli 1349.

Teodora dei Massimi (cababbabaac), datter af Lello dei Massimi (cababbabaa) og søster til Giacoma (cababbabaaa) og Cecco dei Massimi (cababbabaab), blev gift med Pietro di Francesco Graccoli og døde efter september 1356.


Andrea dei Massimi (cababbacbaa), søn af Pietro dei Massimi (cababbacba), var handelsdommer i 1332 og bydommer i 1346 og døde efter 1351. Han var fader til børnene: Cecco (cababbacbaaa), Pietro (cababbacbaab) og Santa dei Massimi (cababbacbaac).Renzo dei Massimi (cababbabaaba), søn af Cecco dei Massimi (cababbabaab) og broder til Lello dei Massimi (cababbabaabb), døde på et tidspunkt efter 1406.

Lello dei Massimi (cababbabaabb), søn af Cecco dei Massimi (cababbabaab) og broder til Renzo dei Massimi (cababbabaaba), bestred embedet som Conservatore i Rom omkring 1418. Han var fader til børnene: Giacomo (cababbabaabba), Massimo (cababbabaabbb), Concordia (cababbabaabbc), Giulio (cababbabaabbd), Paolo (cababbabaabbe) og Francesco dei Massimi (cababbabaabbf). Lello døde i 1420.


Cecco dei Massimi (cababbacbaaa), søn af Andrea dei Massimi (cababbacbaa) og broder til Pietro (cababbacbaab) og Santa dei Massimi (cababbacbaac), var kannik ved Kirken Sant'Angelo in Pescheria i 1351.

Pietro dei Massimi (cababbacbaab), søn af Andrea dei Massimi (cababbacbaa) og broder til Cecco (cababbacbaaa) og Santa dei Massimi (cababbacbaac), blev muligvis gift med Jacopa dei Montanari. Han døde i 1363.

Santa dei Massimi (cababbacbaac), datter af Andrea dei Massimi (cababbacbaa) og søster til Cecco (cababbacbaaa) og Pietro dei Massimi (cababbacbaab), blev Dominikaner-nonne i Monastero di San Sisto i Rom. Hun døde omkring år 1370. (læs om andre nonner i Massimo-familien).I løbet af den næste generation vandt legenden om slægtens rødder fra Quintus Fabius Maximus terræn og medlemmerne begyndte at kalde deres efternavn Massimo i stedet for dei Massimi.

Giacomo dei Massimi (cababbabaabba), søn af Lello dei Massimi (cababbabaabb) og broder til Massimo (cababbabaabbb), Concordia (cababbabaabbc), Giulio (cababbabaabbd), Paolo (cababbabaabbe) og Francesco dei Massimi (cababbabaabbf), bestred embedet som Caporione di Parione (leder af Parione-kvarteret) i Rom i 1447 eller 1448 og døde på et tidspunkt efter 1460.

Massimo dei Massimi (cababbabaabbb), søn af Lello dei Massimi (cababbabaabb) og broder til Giacomo (cababbabaabba), Concordia (cababbabaabbc), Giulio (cababbabaabbd), Paolo (cababbabaabbe) og Francesco dei Massimi (cababbabaabbf), gjorde en strålende karriere og beklædte mange høje embeder i Rom: I oktober 1434 var han Guvernør i byen, i 1436 Administrator for saltminerne og for Castel Sant'Angelo, i 1447 Caporione di Parione og i 1454 Conservator. Han var gift 2 gange, første gang med Francesca Mancino og anden gang med Paradisa Boccabella. Han blev fader til børnene: Pietro (cababbabaabbba), Angelo (cababbabaabbbb), Lorenzo (cababbabaabbbc), Girolama (cababbabaabbbd), Francesco (cababbabaabbbe), Alessandra (cababbabaabbbf) og Ludovica Massimo (cababbabaabbbg). Massimo selv døde i 1465 og ligger begravet i Kirken San Lorenzo in Damaso i Rom, mens hans hustruer døde i 1447 og 1479, hvorefter den sidste, Paradisa, blev begravet i Kirken Santa Maria in Aracoeli i Rom.

Concordia dei Massimi (cababbabaabbc), datter af Lello dei Massimi (cababbabaabb) og søster til Giacomo (cababbabaabba), Massimo (cababbabaabbb), Giulio (cababbabaabbd), Paolo (cababbabaabbe) og Francesco dei Massimi (cababbabaabbf), blev gift med Gregorio di Cola Janno og døde på et tidspunkt efter den 21.oktober 1459.

Giulio dei Massimi (cababbabaabbd), søn af Lello dei Massimi (cababbabaabb) og broder til Giacomo (cababbabaabba), Massimo (cababbabaabbb), Concordia (cababbabaabbc), Paolo (cababbabaabbe) og Francesco dei Massimi (cababbabaabbf), beklædte embedet som Conservator i Rom i 1450.

Paolo dei Massimi (cababbabaabbe), søn af Lello dei Massimi (cababbabaabb) og broder til Giacomo (cababbabaabba), Massimo (cababbabaabbb), Concordia (cababbabaabbc), Giulio (cababbabaabbd) og Francesco dei Massimi (cababbabaabbf), var Caporione di Parione i 1425, 1426 og 1430. Han døde i 1461 og ligger begravet i Kirken San Lorenzo in Damaso.

Francesco dei Massimi (cababbabaabbf), søn af Lello dei Massimi (cababbabaabb) og broder til Giacomo (cababbabaabba), Massimo (cababbabaabbb), Concordia (cababbabaabbc), Giulio (cababbabaabbd) og Paolo dei Massimi (cababbabaabbe), var Caporione di Parione i 1429 og døde på et tidspunkt før 1461. Han var gift med en Andreozza og fader til børnene: Paolo (cababbabaabbfa), Nicola (cababbabaabbfb) og Giulio (cababbabaabbfc) og muligvis til Gentilesca Massimo (cababbabaabbfd).

Det var som ovenfor nævnt i løbet af denne generation, at legenden om slægtens nedstammen fra Quintus Fabius Maximus vandt terræn og medlemmerne begyndte at kalde deres efternavn Massimo i stedet for dei Massimi.Pietro Massimo (cababbabaabbba), søn af Massimo dei Massimi (cababbabaabbb) og broder til Angelo (cababbabaabbbb), Lorenzo (cababbabaabbbc), Girolama (cababbabaabbbd), Francesco (cababbabaabbbe), Alessandra (cababbabaabbbf) og Ludovica Massimo (cababbabaabbbg), var en rig og indflydelsesrig mand i Rom, han grundlagde det første trykkeri i byen og var Ambassadør i Napoli i 1482, han blev gift med Maria Astalli og fik med hende børnene Domenico (cababbabaabbbaa) og Brigida (cababbabaabbbab). Pietro Massimo døde i 1489 og ligger begravet i Kirken San Lorenzo in Damaso, mens hans hustru er begravet i Kirken Santa Maria della Strada i Rom.

Angelo Massimo (cababbabaabbbb), søn af Massimo dei Massimi (cababbabaabbb) og broder til Pietro (cababbabaabbba), Lorenzo (cababbabaabbbc), Girolama (cababbabaabbbd), Francesco (cababbabaabbbe), Alessandra (cababbabaabbbf) og Ludovica Massimo (cababbabaabbbg), blev fader til datteren Angela (cababbabaabbbba), som var født udenfor ægteskab. Angelo døde i 1464 og ligger begravet i Kirken San Lorenzo in Damaso.

Lorenzo Massimo (cababbabaabbbc), søn af Massimo dei Massimi (cababbabaabbb) og broder til Pietro (cababbabaabbba), Angelo (cababbabaabbbb), Girolama (cababbabaabbbd), Francesco (cababbabaabbbe), Alessandra (cababbabaabbbf) og Ludovica Massimo (cababbabaabbbg), blev uddannet som jurist. Han døde i 1464 og blev begravet i Kirken San Lorenzo in Damaso.

Girolama Massimo (cababbabaabbbd), datter af Massimo dei Massimi (cababbabaabbb) og søster til Pietro (cababbabaabbba), Angelo (cababbabaabbbb), Lorenzo (cababbabaabbbc), Francesco (cababbabaabbbe), Alessandra (cababbabaabbbf) og Ludovica Massimo (cababbabaabbbg), blev gift 2 gange, første gang med Gaspare Scapuccio og anden gang med Lorenzo Pani, som døde før år 1465.

Francesco Massimo (cababbabaabbbe), søn af Massimo dei Massimi (cababbabaabbb) og broder til Pietro (cababbabaabbba), Angelo (cababbabaabbbb), Lorenzo (cababbabaabbbc), Girolama (cababbabaabbbd), Alessandra (cababbabaabbbf) og Ludovica Massimo (cababbabaabbbg), døde efter år 1471 og ligger begravet i Kirken San Lorenzo in Damaso. Han var gift med Girolama de' Rustici med hvem han fik børnene: Camilla, (cababbabaabbbea) Francesca (cababbabaabbbeb) og Brigida (cababbabaabbbec).

Alessandra Massimo (cababbabaabbbf), datter af Massimo dei Massimi (cababbabaabbb) og søster til Pietro (cababbabaabbba), Angelo (cababbabaabbbb), Lorenzo (cababbabaabbbc), Girolama (cababbabaabbbd), Francesco (cababbabaabbbe) og Ludovica Massimo (cababbabaabbbg), blev gift 2 gange, første gang med Stefano Frangipani og anden gang med Evangelista Bonadies. Alessandra døde efter 1493.

Ludovica Massimo (cababbabaabbbg), datter af Massimo dei Massimi (cababbabaabbb) og søster til Pietro (cababbabaabbba), Angelo (cababbabaabbbb), Lorenzo (cababbabaabbbc), Girolama (cababbabaabbbd), Francesco (cababbabaabbbe) og Alessandra Massimo (cababbabaabbbf), blev gift 2 gange, første gang med Alessio Paluzzi, der døde i 1461, og anden gang i 1466 med Pietro Boccapaduli.


Paolo Massimo (cababbabaabbfa) var søn af Francesco dei Massimi (cababbabaabbf) og broder til Nicola (cababbabaabbfb) og Giulio Massimo (cababbabaabbfc) samt måske også til Gentilesca Massimo (cababbabaabbfd). Paolo beklædte i 1467 det ærefulde hverv som Guardiano del Sancta Sanctorum ved Kirken San Giovanni in Laterano. Han var gift med en vis Ludovica, som døde i 1476, mens Paolo efterfulgte hende året efter, hvor han blev begravet i Kirken San Lorenzo in Damaso. Han var fader til børnene Lucrezia (cababbabaabbfaa) og Francesco Massimo (cababbabaabbfab).

Nicola Massimo (cababbabaabbfb), søn af Francesco dei Massimi (cababbabaabbf) og broder til Paolo (cababbabaabbfa) og Giulio Massimo (cababbabaabbfc) samt måske også til Gentilesca Massimo (cababbabaabbfd), blev kannik ved Kirken San Lorenzo in Damaso og i 1449 blev han Prior ved Klosteret. I 1446 og 1453 beklædte han embedet som Kirkeværge. Vi kender ikke hans dødsår.

Giulio Massimo (cababbabaabbfc), søn af Francesco dei Massimi (cababbabaabbf) og broder til Paolo (cababbabaabbfa) og Nicola Massimo (cababbabaabbfb) samt måske også til Gentilesca Massimo (cababbabaabbfd), blev gift med en Vannozza, der måske kom fra familien de' Stinchi. De fik sammen børnene Carlo (cababbabaabbfca), Bernardo (cababbabaabbfcb) og Giulio Massimo (cababbabaabbfcc).

Gentilesca Massimo (cababbabaabbfd) var muligvis datter af Francesco dei Massimi (cababbabaabbf) og søster til Paolo (cababbabaabbfa), Nicola (cababbabaabbfb) og Giulio Massimo (cababbabaabbfc), men hendes slægtskab er ikke ganske sikkert. Hun blev gift med Pedro Lopis Ciarro fra Spanien og døde før år 1483.Domenico Massimo (cababbabaabbbaa), søn af Pietro Massimo (cababbabaabbba) og broder til Brigida Massimo (cababbabaabbbab), udvidede familiens interesser og blev en stenrig handelsmand. Han var Ambassadør i Ferrara i 1501 og blev Edile delle Strade i 1512, dvs. den der havde ansvaret for gader og veje i Rom. I 1523 bestred han embedet som Conservator og året efter blev han Deputato del Popolo Romano. I 1478 blev han gift med Maddalena Capodiferro, med hvem han fik børnene: Massimo (1-1), Lucio (1-2), Faustina (1-3), Nicola (1-4), Angelo (1-5), Francesco (1-6), Pietro (1-7), Ippolito (1-8), Luca (1-9), Laura (1-10), Giuliano (1-11), Angelo (1-12), Ersilia (1-13), Licinia (1-14), Camillo (1-15), Silvestro (1-16) og Vetoria Massimo (1-17).

Brigida Massimo (cababbabaabbbab), datter af Pietro Massimo (cababbabaabbba) og søster til Domenico Massimo (cababbabaabbbaa), hvis liv vi intet kender til.


Angela Massimo (cababbabaabbbba) var uægteskabelig datter af Angelo Massimo (cababbabaabbbb) og blev gift 3 gange, første gang i 1473 med Mariano Roscetti, anden gang i 1482 med Bernardino Giordani og sidste gang med Leonardo Guccini, der døde før den 12.9.1514, mens Angela selv døde på et tidspunkt efter denne dato.


Camilla Massimo (cababbabaabbbea), datter af Francesco Massimo (cababbabaabbbe) og søster til Francesca (cababbabaabbbeb) og Brigida Massimo (cababbabaabbbec). Hun blev muligvis gift flere gange, første gang måske med Pietro Patrizi, anden gang sandsynligvis med Giacomo Altieri og endelig med Pietro Suattari. Hun døde før 1490.

Francesca Massimo (cababbabaabbbeb), datter af Francesco Massimo (cababbabaabbbe) og søster til Camilla (cababbabaabbbea) og Brigida Massimo (cababbabaabbbec) ved vi intet om.

Brigida Massimo (cababbabaabbbec), datter af Francesco Massimo (cababbabaabbbe) og søster til Camilla (cababbabaabbbea) og Francesca Massimo (cababbabaabbbeb), blev født efter sin faders død, der fandt sted på et tidspunkt efter 1471. Hun blev gift 2 gange, første gang i 1488 med Giacomo Cenci og anden gang med Alessandro Boccabella, der døde i 1517. Brigida's dødsår kender vi derimod ikke.


Lucrezia Massimo (cababbabaabbfaa), datter af Paolo Massimo (cababbabaabbfa) og søster til Francesco Massimo (cababbabaabbfab). Hun blev gift ind i familien de' Cavalieri og døde i 1510. Lucrezia ligger begravet i Cappella Cavalieri i Kirken Santa Maria in Aracoeli i Rom.

Francesco Massimo (cababbabaabbfab), søn af Paolo Massimo (cababbabaabbfa) og broder til Lucrezia Massimo (cababbabaabbfaa), blev Lektor med Universitetet i Pisa i 1473 og Guvernør i Benevento i 1493, han døde i 1498 og blev begravet i Kirken San Lorenzo in Damaso i Rom. Francesco var gift med Petronilla Capranica, der overledede sig mand i mange år, indtil hun døde på et tidspunkt efter 1522. Sammen havde de sønnen Mario Massimo (cababbabaabbfaba)


Carlo Massimo (cababbabaabbfca), søn af Giulio Massimo (cababbabaabbfc) og broder til Bernardo (cababbabaabbfcb) og Giulio Massimo (cababbabaabbfcc), blev Doktor i Jura og deltog i reformen af de romerske statutter i 1494. Han var gift og blev fader til børnene Cornelia (cababbabaabbfcaa), Fabio (cababbabaabbfcab) og Adriano Massimo (cababbabaabbfcac). Carlo Massimo døde på et tidspunkt før år 1523.

Bernardo Massimo (cababbabaabbfcb), søn af Giulio Massimo (cababbabaabbfc) og broder til Carlo (cababbabaabbfca) og Giulio Massimo (cababbabaabbfcc), blev kannik ved Kirken San Giovanni in Laterano i årene 1471-1474. Det var tilsyneladende Bernardo, der da Kardinal d'Estouteville, nevøen Mario's svigerfader, i begyndelsen af Januar 1483 lå alvorligt syg og svækket i sit hjem, sneg sig til at fjerne forskelligt sølvtøj, som man vurderede var 30.000 dukater værd, fra Kardinalens hjem!

Giulio Massimo (cababbabaabbfcc), søn af Giulio Massimo (cababbabaabbfc) og broder til Carlo (cababbabaabbfca) og Bernardo Massimo (cababbabaabbfcb), blev gift med en vis Laura, med hvem han fik sønnerne Lelio (cababbabaabbfcca) og Paolo Massimo (cababbabaabbfccb). Giulio døde før 1520.Mario Massimo (cababbabaabbfaba), søn af Francesco Massimo (cababbabaabbfab), blev i 1481 gift med Margherita Tuttavilla, som var uægte datter af Kardinal Guglielmo d'Estouteville. Mario døde i 1497 og ligger begravet i Kirken San Lorenzo in Damaso i Rom.


Cornelia Massimo (cababbabaabbfcaa), datter af Carlo Massimo (cababbabaabbfca) og søster til Fabio (cababbabaabbfcab) og Adriano Massimo (cababbabaabbfcac), blev gift med Giordano Nobile fra Rieti.

Fabio Massimo (cababbabaabbfcab), søn af Carlo Massimo (cababbabaabbfca) og broder til Cornelia (cababbabaabbfcaa) og Adriano Massimo (cababbabaabbfcac), blev Doktor i Jura og døde muligvis i Padova.

Adriano Massimo (cababbabaabbfcac), søn af Carlo Massimo (cababbabaabbfca) og broder til Cornelia (cababbabaabbfcaa) og Fabio Massimo (cababbabaabbfcab), døde på et tidspunkt eftere 1523.


Lelio Massimo (cababbabaabbfcca), søn af Giulio Massimo (cababbabaabbfcc) og broder til Paolo Massimo (cababbabaabbfccb), var litterat, mere ved vi ikke om ham.

Paolo Massimo (cababbabaabbfccb), søn af Giulio Massimo (cababbabaabbfcc) og broder til Lelio Massimo (cababbabaabbfcca), var handelsmand og døde i Norditalien, i Venedig eller Verona.Turforslag
Steder
Seværdigheder
Personer
Fotogalleri
Bykort
Årstal
Ordliste
Søg i Annas Rom Guide
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 10.7.2006 og sidst opdateret d. 21.1.2018