ANNAS ROM GUIDE
Beata Anna Maria Taigi - saligkåret

1769-1837

Anna Maria Gesualda Antonia Taigi var født i Siena den 19. Maj 1769 som datter af en apoteker ved navn Giannetti eller Riannetti, der gik konkurs med sin forretning, da Anna Maria var omkring en 5-6 år gammel.

Familien flyttede herefter til Rom, hvor Anna Maria kom i skole hos nonnerne "Le maestre Pie Filippine". Hun måtte imidlertid snart ud at tjene for at hjælpe sine forældre og hun arbejdede flittigt og ydmygt, indtil hun blev gift med Domenico Taigi, med hvem hun levede i 49 år.

Anna Maria var en god hustru for Taigi og en god moder for sine 7 børn, men snart viste det sig, at hun følte et religiøst kald, som hun formåede at give afløb i sin dagligdag, hvor hun levede enkelt og uprætentiøst. Hun sparede, hvor hun kunne uden at forsømme sin mand og sine børn, og gav alt der kunne undværes til de fattige og trængende. Også af sin tid gav hun til dem, der havde behov, hun besøgte hospitalerne, især San Giacomo in Augusta.

Familien levede sammen et meget religiøst liv, de bad sammen i et lille rum, som de havde indrettet som kapel, og senere havd de i huset en præst , der dagligt holdt messe i kapellet. Under bønnen havde Anna Maria ofte syn og modtog profetier. Hun bad især meget til den Hellige Treenighed, "La Santissima Trinità", og i 1808 blev hun optaget som lægsøster i Trinitarernes Ordine Secolare.

Anna Maria Taigi døde den 9. Juni 1837 og ligger nu begravet i Kirken San Crisogono i et kapel, som blev viet til hende. Hun blev saligkåret den 30. Maj 1920 af Pave Benedikt XV.

Beata Anna Maria Taigi mindes den 9. Juni. I Rom sker dette ved festen for Sant'Efrem i Kirken San Crisogono. På festdagen er det muligt at se relikvierne af den hellige kvinde, de opbevares i to stuer i det tilstødende Kloster og i et lokale ved siden af Kirkens sakristi.

Litteratur om Beata Anna Maria Taigi:
Cerinotti, Angela: Atlante della storia della Chiesa: Santi e beati di ieri e di oggi. Demetra, 1. edizione, 1999.
- side 289.
Catholic Encyclopedia: Ven. Anna Maria Gesualda Antonia Taigi.
Catholic Forum: Anne Marie Taigi.
Katolsk.no: Den salige Anna Maria Taigi (1769-1837).
Santi e Beati: Beata Anna Maria Taigi.

Turforslag
Steder
Seværdigheder
Personer
Fotogalleri
Bykort
Årstal
Ordliste
Søg i Annas Rom Guide
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 11.3.2006