ANNAS ROM GUIDE
Profeten Elias

9.århundrede før Kristus

Profeten Elias nævnes i Det Gamle Testamente, hvor det fortælles, at han bekæmpede Ba'al-kulten. Dette foregik blandt andet ved en styrkeprøve på Karmels Bjerg. Legenden beretter, at Profeten Elias havde et syn, hvor han så Jomfru Maria i form af en sky, som steg op fra Karmels Bjerg. Det er denne tilknytning, der har gjort Elias til en af Karmeliter-Ordenens vigtigste referencer, og han regnes for inspiration og ophav til Ordenen.

Elias, hvis navn på hebraisk lyder: "Elija" og betyder "Jahve er min Gud", kom fra Tishbe i Østjordan og han var den betydeligste profet under Nordrige-kongerne Akab (873-851 før Kristus) og Akazja (851 før Kristus).

Historien om Elias fortælles i 1. og 2. Kongernes bog:
i 1.Kongernes Bog 17, 3-6: Profeten Elias gemmer sig på Herrens befaling ved bækken Krit øst for Jordan og ravne bringer ham føde,
i 1.Kongernes Bog 18, 16-18: Profeten Elias bebrejder Kong Akab hans afgudsdyrkelse,
i 1.Kongernes Bog 18, 36-38: Elias' offer på Karmels Bjerg mod Baal's profeter,
i 1.Kongernes Bog 18, 40: Nedhugningen af Baal's falske profeter på Elias' befaling,
i 1.Kongernes Bog 18, 41-45: På Karmels Bjerg ser Profeten Elias en lille sky, der stiger op fra havet,
i 1.Kongernes Bog 19, 3-8: Profeten Elias sover under en gyvelbusk, da en engel bringer ham brød og vand for at give ham styrke,
i 1.Kongernes Bog 19, 9-18: Gud taler til Elias, som har søgt tilflugt i en grotte på bjerget Horeb i Sinai-ørkenen,
i 1.Kongernes Bog 19, 15: Profeten Elias salver på Guds bud Hasael til konge af Syrien,
i 1.Kongernes Bog 19, 19-21: Profeten Elias kalder Elisa i Guds tjeneste,
i 2.Kongernes Bog 2, 8: Profeten Elias skiller Jordan-floden's vande med sin kappe og går sammen med Elisa tørskoet til den anden bred,
i 2.Kongernes Bog 2, 11: Profeten Elias farer til himmels i en ildvogn, mens Elisa ser til,
i 2.Kongernes Bog 2, 14: Profetens disciple i Jericho anerkender Elisa som deres leder,
i 2.Kongernes Bog 2, 23: Bjørne sønderflænger nogle børn, som lo af Profeten Elisa i Betel.

I Kirken San Martino ai Monti i Rom har maleren Gaspard Dughet sammen med andre kunstnere malet en række fresker med ovennævnte motiver.

Litteratur om Profeten Elias:
Kirke og Kristendom Leksikon. Redigeret af Carsten Bach-Nielsen & Jan Lindhardt. Gyldeldal, 2001.
- side 94.
Politikens Bibel leksikon. Af Lisbet & Mogens Müller. Kbh. Politikens Forlag, 1992.
- side 84f.
Reclams Lexikon der Heiligen und der biblischen Gestalten.
- side 164ff.
Catholic Encyclopedia: Elias.

Turforslag
Steder
Seværdigheder
Personer
Fotogalleri
Bykort
Årstal
Ordliste
Søg i Annas Rom Guide
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 1.10.2007 og sidst opdateret d. 7.10.2007