ANNAS ROM GUIDE
Kejser Antoninus Pius

Titus Aurelius Fulvus Boionius Antoninus, efterfulgte Kejser Hadrian og var kejser i årene 138-161 efter Kristus. Folket gav ham tilnavnet "den fromme": Antoninus Pius.

Antoninus Pius blev født d.19.september i år 86 efter Kristus, hans familie stammede fra Nemausus i Gallia Narbonensis (det nuværende Nîmes i Provence) og havde i generationer vist sig som gode administratorer. Familien ejede også jorder i omegnen af Rom og både hans fader og bedstefader blev konsuler i Rom.

En gang i årene 112-115 blev han gift med Annia Galeria Faustina, datter af den anerkendte senator Marcus Annius Verus, som var bedstefader til den senere Kejser Marcus Aurelius. Antoninus Pius blev fader til en datter, som også kaldtes Annia Galeria Faustina og derfor fik tilnavnet "den Yngre", mens moderen kaldtes "den Ældre"

Antoninus blev selv konsul i år 130 og fik derpå juridiske embeder i Etrurien og i Umbrien, før han blev provinsguvernør i Asien mellem 133 og 136.

Den 25.februar 138 blev han adopteret af Kejser Hadrian som dennes søn og efterfølger og blev udnævnt til tribun og prokonsul og da Hadrian døde den 10.juli 138 blev Antoninus kejser.

Den nye kejser fik sin forgænger ophøjet til gud og denne fromme handling gav ham tilnavnet Pius og i 139 fik han også titlen "Pater Patriae" ("Fædrelandets Fader").

Inden Hadrian's død havde denne foranstaltet at Antoninus Pius skulle adoptere to yngre mænd som sine sønner og efterfølgere, nemlig Antoninus' 17-årige nevø Marcus Annius Verus, der var søn af Antoninus' hustru Faustina (den Ældre)'s broder. Den unge mand fik ved adoptionen navnet Marcus Aelius Aurelius Verus og han blev senere kejser under navnet Marcus Aurelius (161-180). Desuden skulle Antoninus Pius også adoptere den 8-årige Lucius Caeionius Commodus, søn af den tidligere kejserarving Lucius Aelius Caesar. Drengen fik nu navnet Lucius Aelius Aurelius Commodus og blev senere i få år kejser sammen med Marcus Aurelius under navnet Lucius Verus.

De to nye kejserarvinger fik den berømte taler og forfatter Fronto som lærer og opdrager og desuden havde Kejser Hadrian også arrangeret passende ægteskaber for dem, så Lucius Verus blev forlovet med Antoninus Pius' datter Faustina den Yngre, mens Marcus Aurelius blev forlovet med Lucius Verus' 18-årige søster Caeionia Fabia. Disse aftaler ændrede Antoninus Pius imidlertid, så snart han blev kejser, således at hans datter istedet blev forlovet med Marcus Aurelius.

Antoninus Pius nærede stor respekt for Det Romerske Senat og formåede at bevare det gode fohold, selvom han selv personligt tog alle de vigtige beslutninger og desuden foretog mange rationaliseringer indenfor statsembederne.

Kejser Antoninus Pius var som nævnt gift med Faustina den Ældre, som fik titlen "Augusta", da hendes mand blev kejser. Hun døde dog få år efter, i 140 eller 141 og blev begravet i Hadrian's Mausoleum, hvorefter hun blev ophøjet til gud under navnet Diva Faustina Augusta.

Under Kejser Antoninus Pius var der megen fred og fremgang, han lod grænserne forstærke og de få uroligheder, der blussede op i Mauritanien og Dacien, nedkæmpedes uden besvær. Først i de sidste år af hans regeringstid var der alvorliger problemer med partherne, men her endte det med en fredsaftale.

Den 7.marts døde Antoninus Pius i sin villa i Lorium ved Via Aurelia nord for Rom; hans lig bragtes ind til byen, hvor han blev begravet i Hadrian's Mausoleum.

Hans vigtigste bygningsværker i Rom er Templet for Antoninus og Faustina på Foro Romano og en mindesøjle, som oprindelig stod på Marsmarken. I 1703 fandt man fundamentet til den ved Piazza di Montecitorio og denne base blev opstillet i Cortile della Pigna i Vatikanet.

Antoninus Pius efterfulgtes af Kejser Marcus Aurelius (161-180) og dennes medkejser Lucius Verus (161-169).

Bøger/links om Antoninus Pius
Turforslag
Steder
Seværdigheder
Personer
Fotogalleri
Bykort
Ordliste
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er sidst opdateret d. 29.3.2004