ANNAS ROM GUIDE
Kejser Lucius Verus

Lucius Aelius Aurelius Commodus, kejser i årene 161-169 efter Kristus, hvor han under navnet Lucius Verus sammen med sin medkejser Marcus Aurelius efterfulgte deres adoptivfader, den tidligere Kejser Antoninus Pius (138-161).

Lucius Verus var født i 130 som søn af den tidligere kejserarving Lucius Aelius Caesar (Elio Cesare), som var død i 138, da sønnen kun var 8 år. Drengens navn var da Lucius Caeionius Commodus, men da Kejser Hadrian, der havde begunstiget hans fader så meget, adopterede Antoninus Pius som sin aving og efterfølger, arrangerede han, at den nye kejser på sin side måtte adoptere den faderløse dreng som sin arving samtidig med at han adopterede sin afdøde svoger Marcus Annius Verus' 17-årige søn, der nu ændrede navn til Marcus Aelius Aurelius Verus og senere under navnet Marcus Aurelius blev kejser sammen med Lucius Verus.

Kejser Hadrian foranstaltede også, at Lucius Verus blev forlovet med Antoninus Pius' datter Faustina den Yngre, men da Antoninus Pius blev kejser hævede han forlovelsen og forlovede hende i stedet for med Marcus Aurelius.

Mens Kejser Antoninus Pius regerede blev de 2 unge mænd opdraget ved kejserhoffet af den berømte taler og forfatter Fronto, men Lucius Verus lagde ikke de samme evner for dagen som den ti år ældre adoptivbroder, han ville hellere more sig og dyrke sport og gå til gladiatorkampe end at deltage i kejserens råd.

Lucius Verus blev konsul første gang i år 154 og anden gang sammen med Marcus Aurelius i år 161. Da Antoninus Pius døde den 7. marts dette år blev han efter Marcus Aurelius' ønske udråbt til medkejser, selvom han var så meget yngre, og straks efter forlovet med Marcus Aurelius' 15-årige datter Annia Lucilla og de blev gift i 164.

I foråret 163 drog Lucius Verus østpå for at kæmpe mod partherne, som han besejrede i 165-66, hvorefter han vendte tilbage til Rom og sammen med Marcus Aurelius i 168 drog nordpå for at beskytte grænserne der. Vinteren tilbragte de i Aquileia, men i begyndelsen af 169 fik han et apoplektisk tilfælde under en rejse i grænseområdet og døde i nærheden af Altinum.

Efter Lucius Verus' død fortsatte Kejser Marcus Aurelius med at være enekejser indtil sin død i 180.


Bøger/links om Lucius Verus
Turforslag
Steder
Seværdigheder
Personer
Fotogalleri
Bykort
Ordliste
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er sidst opdateret d. 29.3.2004