ANNAS ROM GUIDE
Ciro Ferri - romersk maler

1634-1689


Maleren Ciro Ferri var født i Rom i 1634 og blev elev af Pietro Berettini da Cortona, hvis stil han arbejdede i og også videreførte efter dennes død i 1669, således at han regnedes for en af de førende malere indenfor den romerske Barok. I 1657 blev han medlem af kunstnersammenslutningen Accademia di San Luca.

I 1659 rejste Ciro Ferri til Firenze for at arbejde for Storhertug Ferdinando II de' Medici. Han forblev i byen indtil 1665 og udførte talrige malerier her og andre steder i Norditalien.

Da Pietro da Cortona døde i 1669, var Ciro Ferri imidlertid atter tilbage i Rom, hvor han fuldførte flere af sin læremesters arbejder.

Af Ciro Ferri's værker i Rom kender vi:

2 lunettefresker og muligvis også 2 vægmalerier i Cappella di San Pio X i Højalteret og marmorbalustraden i Kirken Santa Prassede. Kapellet er oprindeligt bygget i 1595 og kaldtes Cappella della Famiglia Cesi efter bygherren.

Lunettefreskerne med til venstre en scene fra Komplottet mod Pave Gelasius II og til højre Contessa Matilda, der udsteder et gavebrev til opførelsen af en kirke ovenpå hedenske ruiner, er malet af Ciro Ferri i hans ganske unge år, mens hans jævnaldrende Guglielmo Cortois, kaldet "Il Borgogne", Ferri's medelev hos Pietro da Cortona, malede midterbilledet i loftet.

Vægmalerierne forestiller Englen, som fortæller Anna og Joachim om Jomfru Maria's fødsel (på højre væg) og De Hellige Tre Konger, der hylder Jesus-Barnet (på venstre væg). Nogle kunsthistorikere mener imidlertid, at disse malerier er udført af "Il Borgognone".

På samme tid arbejdede Ciro Ferri også sammen med "Il Borgognone" i Palazzo del Quirinale.

Af Pietro da Cortona's i 1669 efterladte arbejder, som Ciro Ferri fuldførte, var blandt andre nogle tegninger til dekorationen af mosaikkuplerne i Cappella del Crocifisso og Cappella dei Canonici i Peterskirken og en kuppelfresko i Cappella Gavotti i Kirken San Nicola da Tolentino.

Af andre af Ciro Ferri's arbejder i Rom kan nævnes:

Altermaleri i Kirken Sant'Ambrogio della Massima.

Altermaleri i Kirken Santa Maria della Morte.

Kuppelfresko i Kirken Sant'Agnese in Agone. Den måtte efter Ciro Ferri's død fuldendes af en anden.

Mange af Ciro Ferri's malerier befinder sig i museer rundt omkring i verden.

Ciro Ferri døde den 13.september 1689 i Rom. Han ligger begravet i Kirken Santa Maria in Trastevere.


Litteratur om Ciro Ferri:
Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur gegenwart. Begründet von Ulrich Thieme und Felix Becker. Leipzig, Seemann, 1907-1950.

Turforslag
Steder
Seværdigheder
Personer
Fotogalleri
Bykort
Årstal
Ordliste
Søg i Annas Rom Guide
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 27.5.2005 og sidst opdateret d. 8.7.2009