ANNAS ROM GUIDE
Pave Pius V

1566-1572

Kort fortalt om Pave Pius V:

Den 62-årige Kardinal Antonio Michele Ghislieri fra Alessandria efterfulgte i januar 1566 Pave Pius IV efter dennes død den 9. december 1565.

Antonio Michele Ghislieri var Domenikanermunk og meget religiøs og asketisk. Som 24-årig var han blevet præsteviet og sendt ud i verden, blandt andet som skriftefader for Guvernøren i Milano og senere som Prior for et kloster, hvor han strammede op om sæder og moral. Hans høje idealer og handlekraft påkaldte sig Roms bevågenhed og han blev udnævnt til Inkvisitor og førte i denne egenskab en hård politik mod løsagtighed og kætteri.

I 1557 blev han udnævnt til Kardinal og Storinkvisitor i Rom af Pave Paul IV.

Da Pave Pius IV døde i 1565 foreslog Kardinal Carlo Borromeo Michele Ghislieri som den næste pave og flertallet af de øvrige kardinaler ønskede også en pave, der kunne reformere Kirken, så Cardinale Alessandrino, som han også blev kaldt, blev valgt til den næste pave og tog navnet Pius V.

Indsættelsesceremonien blev meget enkel efter den asketiske nyvalgte paves ønske, i stedet for blev der delt penge ud til de fattige. Og selv som pave fortsatte Pius V sit asketiske liv og under den fine pavedragt bar han stadig den grove Dominikanerklædning.

I sit virke som pave fik han hjælp af sin ligeledes meget religiøse og asketiske nevø Michele Bonelli, som han gjorde til Kardinal i 1566.

Som tidligere Storinkvisitor havde kampen mod kætteriet Pius' særlige bevågenhed og han skrev til den spanske Kong Filip II (1556-1598) og anbefalede ham aldrig at vise barmhjertighed overfor kætterne, men lade dem dræbe og brænde. Ligeledes sendte Paven tropper til Frankrig som hjælp for katolikkerne der. Ledelsen overgav han til Grev di Santa Fiora med en besked om at dræbe alle huguenotter og ikke tage nogen fanger.

Selvfølgelig satte Pius V også alt ind på at stoppe den tyrkiske fremrykning mod Europa. Det lykkedes ham at samle venezianerne og spanierne i en fælles kamp, hvor Paven stillede med skibe og pengemidler, således at katolikkerne i 1571 kunne fejre sejren i Slaget ved Lepanto. Det fortælles, at Pius V brast i tårer ved nyheden om sejren, og til minde derom fastsatte han den 7. Oktober som Festa di Nostra Signora della Vittoria. (Festen blev senere flyttet til den første søndag i Oktober).

Den 1. maj 1572 døde Pius V og allerede den 13. maj blev han efterfulgt af Gregor XIII (1572-1585).

Pius V blev begravet i Peterskirken, men senere af Pave Sixtus V (1585-1590) flyttet til et mausolæum i Cappella Sistina i Kirken Santa Maria Maggiore. I maj 1712 blev han helgenkåret som San Pio V af Pave Clemens XI. Han fejres den 5 maj med Festa di San Pio V.

- Mere om Pave Pius V -


Oversigt over paver
Turforslag
Steder
Seværdigheder
Personer
Fotogalleri
Bykort
Årstal
Ordliste
Søg i Annas Rom Guide
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 21.1.2007 og sidst opdateret d. 18.5.2009