ANNAS ROM GUIDE
Quintus Asconius Pedianus - romersk forfatter

ca. år 9 før Kristus - ca. år 76 efter Kristus

Quintus Asconius Pedianus var muligvis født i år 9 før Kristus i Norditalien, antagelig i nærheden af nutidens Padova, datidens Patavium.

Han blev forfatter og skrev flere kommentarer til Marcus Tullius Cicero's forsvarstaler, blandt andre den for Marcus Aemilius Scaurus ("Pro Scauro"), hvori han nævner, at denne i sin tid havde ladet opstille 4 pragtfulde og store marmorsøjler ved det teater, som han havde ladet bygge, mens han var aedil, og at han senere havde ladet disse flytte op til sit hus på Palatin, men at de nu var blevet anbragt som udsmykning i Theatrum Marcelli. "Demonstrasse vobis memini me hanc domum in ea parte Palatii esse quae, cum ab Sacra via descenderis et per proximum vicum qui est a sinistra parte prodieris, posita est. Possidet eam nunc Largus Caecina qui consul fuit cum Claudio. In huius domus atrio fuerunt quattuor columnae marmoreae insigni magnitudine quae nunc esse in regia theatri Marcelli dicuntur. Usus erat iis aedilis ut ipse quoque significat in ornatu theatri quod ad tempus perquam amplae magnitudinis fecerat. " ( .... I dette hus var der i atriet 4 marmorsøjler af stor størrelse, som nu står i MarcellusTeatret....") (http://www.thelatinlibrary.com/asconius.html)

I Dansk Wkipedia hedder det blandt andet: "Der er ikke overleveret mange oplysninger om Asconius' liv. De få oplysningerne, vi har, er oplysninger, man kan udlede fra kommentarerne selv eller fra omtale af Asconius i andre tekster. Omtalerne af Asconius er overleveret tilfældigt og spredt på mange forskellige tekststeder i den antikke litteratur. Den mest opfattende samling af referencer til Asconius finder man hos Clark (Se "praefatio" Clark 1907)."

Et af de steder, hvor Asconius er omtalt, er i Hieronymus' Verdenskrønike, hvor han nævnes under året 76 efter Kristus. Hieronymus (San Gerolamo) havde sine oplysninger fra Sueton's De Viris Illustribus og heraf antager man, at Asconius blev født i år 9 før Kristus og døde i år 76 efter Kristus. Han skal være blevet blind i en alder af 73 år i år 64 efter Kristus.

Læs mere om Quintus Asconius Pedianus i den meget fyldige artikel i Dansk Wikipedia.

Litteratur og links om Quintus Asconius Pedianus:
Dizionario dei personaggi dell'antica Roma. Newton Compton editori, 1990.
- side 42.
Wikipedia (dansk tekst): Quintus Asconius Pedianus.


Turforslag
Steder
Seværdigheder
Personer
Fotogalleri
Bykort
Årstal
Ordliste
Søg i Annas Rom Guide
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 9.10.2017