ANNAS ROM GUIDE
Cappella dell'Ospedale Militare del Celio

Kapellet ved det store MilitærhospitalCeliohøjen kaldes oftest blot La Cappella dell'Ospedale Militare del Celio eller Cappella del Policlinico Militare al Celio, men er egentlig en hel lille Kirke og kaldes ifølge Delli (se litt.note forneden) Santa Maria della Salute al Celio.

Kirken er bygget i slutningen af 1800-tallet samtidig med Hospitalet, som blev tegnet af arkitekten Salvatore Bianchi. Kirken skulle imidlertid ifølge Delli (se litt.note forneden) være et værk af en arkitekt ved navn Ciavarri og måske først udført i 1912. Byggestilen er dog den samme som ved hospitalsbygningerne med lyse, pudsede mure og kanter af brændte teglsten.

Kirkebygningen ligger på hospitalsgrundens sydvestlige hjørne med hovedindgang fra en lille plads, hvor man i de senere år har udgravet den antikke Basilica Hilariana. Kirkens orientering er parallel med de øvrige hospitalspavilloner, der alle ligger i let sydvest-nordøstlig retning. Kirkens lille apsis vender ud mod Via di Santo Stefano Rotondo, hvorfra man kan se den lille kuppel og den høje gavl bagved. Vest for kirkebygningen ligger et lille kapel, der også har en lille rund apsis med kuppel ud mod gaden. Øst for kirken står en større bygning, som blot ligner en af hospitalspavillonerne. Kirken fungerer også som Hospitalets begravelseskapel.

Kirkebygningen er i 3 skibe, et højt midterskib og 2 lavere og lidt smallere sideskibe. Indgangsdøren i midten er bred og flankeret af søjler, som bærer et højt buet gavlfelt med et relief. Øverst på facaden er der et stort rundt vindue i rosetform. I hver side er der blot et højt vindue med buet overkant. Kun hovedskibet har vinduer i den øverste etage, over sideskibene, 5 vinduer der på ydermuren er adskilte af lodrette bånd af teglsten. Samme slags bånd deler også sideskibenes ydermure op i 5 dele, men her er hverken vinduer eller anden udsmykning. Også apsis har høje vinduer. Kirkerummet er lyst og sobert med et alter i apsisrundingen og et orgel, som i 1987-1996 er blevet komplet restaureret af firmaet Buccolini.

 

Litteratur om Cappella dell'Ospedale Militare del Celio:
De Guttry, Irene: Guide to modern Rome: from 1870 until today. Edizioni De Luca, 2001.
- side 18.
Delli, Sergio: Le strade di Roma. Newton Compton editori, 1975.
- side 273.
La Grande Guida dei Rioni di Roma. 2.edizione. Newton Compton editori, 2001.
- side 1109, 1112, 1126.
Guide Rionali di Roma : Rione I - Monti. --- Parte I. A cura di Liliana Barroero. Roma : Fratelli Palombi Editori, 1982.
- side 98, 100.
Guide Rionali di Roma : Rione XIX - Celio. --- Parte I. A cura di Carlo Pietrangeli. Roma : Fratelli Palombi Editori, 1998.
- side 70, 72.
Lanciani, Rodolfo: Forma Urbis Romae. Edizione Quasar, 1991.
- kort nr. 36.


Tilbage til byturen
Fotos fra området
Kort over området
Andre turforslag
Årstal
Ordliste
Søg i Annas Rom Guide
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 25.3.2012