ANNAS ROM GUIDE
Circo Massimo/Circus Maximus

Mere om Circo Massimo/Circus Maximus


er antagelig bygget i det 2.århundrede før Kristus og senere flere gange udvidet og restaureret.

Selve væddeløbsbanen er oval og lang, midtvejs var den gennemskåret af en lav mur ("spina") smykket af 7 store ægformede genstande, som blev brugt til at tælle omgangene i et væddeløb, senere (i år 33 før Kristus) kom der også 7 bronzedelfiner som omgangstællere.

Kejser Augustus beordrede en 3000 år gammel obelisk, som idag står på Piazza del Popolo, bragt til Rom efter erobringen af Ægypten til at smykke Circus Maximus (den blev anbragt midt på "spina") og senere rejste Kejser Constantin en anden obelisk og endelig blev der under Kejser Constanz II rejst den højeste og smukkeste obelisk af dem alle, denne står idag på Piazza di San Giovanni in Laterano.

I år 10 før Kristus byggede Kejser Augustus en kejserloge under Palatinerhøjen.

Her afholdtes store væddeløb lige indtil år 549 med plads på tribunerne til tusindvis af tilskuere (nogle kilder siger 25.000, andre 300.000).

Efterhånden forfaldt stedet og blev bl.a. brugt som rettersted, hvor Pavestatens sidste dødsdomme blev eksekveret i 1868, derpå blev pladsen grønttorv og i boderne fandt vagabonder og husvilde nattely, efter hver aften at være blevet kropsvisiteret for knive, som ellers blev trukket for et godt ord.

Her lå også Roms første bymuseum og den første gastank, der blev revet ned i 1943, hvorved man afdækkede et stort og interessant mithræum.

Derpå blev området forsøgt "renset" for uvedkommende bebyggelse og omkranses idag af en trærække med en græsklædt oval fordybning, som angiver væddeløbsbanen.


Fotos fra Circo Massimo
Kort over området
Bøger/links om Circo Massimo
Tilbage til byturen
Andre turforslag
Ordliste
Hovedside