ANNAS ROM GUIDE
Domus M. Valerius Bradua Mauricus

I antikken lå der på Aventins top ud mod Tiberen lige før den nuværende kirke Santa Sabina ud til datidens vej Vicus Armilustrium (nutidens Via di Santa Sabina) en stor privatbolig grundlagt af Valerius Bradua Mauricus, der var konsul i år 191 før Kristus og også havde embedet som Curator Aquarum.

Fra denne ejendom og naboejendommen, bygget af en Cassius, kunne man nå ned til flodbredden ad en stejl trappe Scalae Cassii.

Hernede ved floden lå der et bagertorv og et fisketorv og en lagerhal for trælasthandlerne opført i 192 før Kristus, "Porticus Inter Lignarius", som brugtes, når trævarerne blev losset fra flodprammene; og herfra gik der faste brænderuter til alle byens 11 termer.


Fotos fra området
Kort over området
Bøger/links om Domus M. Valerius Bradua Mauricus
Tilbage til byturen
Andre turforslag
Ordliste
Hovedside