ANNAS ROM GUIDE
Chiesa Evangelica Valdese
Kort om Chiesa Evangelica Valdese:

I Via IV Novembre nr. 107-108 ligger i hjørnebygningen mellem Hotel Pace Helvezia og Palazzo de Luca Resta den bygning, der i 1883 blev opført for at huse den valdesiske kirke i Rom.

Huset er tegnet af Benedetto Andolfi (nogle steder kaldet Benedetto Pandolfi eller A. Pandolfi) med en kort sidefacade med indgang i nr.107 på det nordvestligste hjørne af Via IV Novembre, hvor denne drejer mod vest. Hovedfacaden ligger mod nord på sydsiden af gaden overfor Palazzo Colonna. Hushjørnet mellem de to facader er udformet som en stump vinkel.

Sidedøren fører ind til en skæv entre og et lille rum, der ligger bag en buet mur, der udgør en del af bagvæggen til kirkerummets apsis. Et tilsvarende rum ligger på den anden side af apsis ud mod den stumpe hjørnemur til Via IV Novembre.

Selve kirkerummet er smalt og aflangt, ca.10 x 20 meter. Det ligger langs med Via IV Novembre bag de 3 vinduer henimod hovedindgangen i nr.108. Lige efter det sidste vindue er der en tværgående buerække med 2 søjler, der bærer koret. Bagved disse ligger rummets indgangsvæg med en dør i midten. Fra denne kommer man igennem et par forrum og en række trappetrin til bygningens hoveddør.

Kirkerummet er spartansk udsmykket med stuk og malede høje paneler under vinduerne og søjler af samme slags mellem disse og på hver side af apsisåbningen. De flade vægsøjler har korinthiske kapitæler og bærer en udskåren frise og en frise med Bibel-citater. I de blyindfattede, malede glasruder i de buede vinduer er der indsat felter og rundeller med valdensiske symboler og sentenser.


--- Mere om Chiesa Evangelica Valdese --- Oversigt over ikke-katolske kirker i Rom ---


Kort over området
Spise og bo i området
Bøger og links om området
Tilbage til byturen
Kort over tur- området
Andre turforslag
Årstal
Ordliste
Søg i Annas Rom Guide
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 10.9.2007 og sidst opdateret d. 11.9.2007