ANNAS ROM GUIDE
Palazzo Venier

Salita del Grillo nr. 15,17, Rione I Monti

Denne ejendom, som enten kaldes Palazzo Venier eller Casa Venier, ejedes i sin tid af venetianeren Achille Venier, som man kan se af en indskrift på facaden.

Huset er bygget i slutningen af 1500-tallet, men ombygget flere gange derefter. Det er i 3 etager og ret bredt med 9 vinduer på hver etage. Den enkle facade afsluttes foroven af en smukt udført gesims. I stueetagen er der en portal med en overligger og et buet gavlfelt og 4 vinduer på hver side.

Huset er opført på rester af de middelalderlige mure fra den tidligere Kirke San Salvatore de Militiis, der igen var opført på rester af antikke mure fra Trajan's Markedskompleks.

Man har flere gange foretaget udgravninger i husets kælder og her fandt man i 1886 rester af de antikke mure, hvorpå kirkemurene var bygget, samt rester af bemaling i byzantinsk stil. Under udgravninger i 1930 fandt man andre rester af fresker og votivindskrifter fra den gamle Kirke. Af de forskellige malerier er der desværre ikke meget tilbage idag, men man skal efter sigende kunne skelne nogle skikkelser på en fresko på buen over en dør.

I slutningen af det 16.århundrede blev Kirken sækulariseret og omdannet til privatbolig, da Achille Venier købte bygningen. Han bevarede en lille fresko af Il Salvatore (Kristus Frelseren) på den nyrenoverede husfacade, ligesom han lod den gamle kampanile i gården blive stående. Senere restaureringer har desværre slettet de sidste synlige vidnesbyrd om Kirken.

Fra en gang i 1600-tallet til 1870 husede bygningen det pavelige trykkeri Tipografia della Congregazione di Propaganda Fide, som udsendte sin første tryksag i 1629.

Litteratur om Palazzo Venier:
Armellini, Mariano: La chiese di Roma dal secolo IV al XIX. Tipografia Vaticana, 1891.
Guide Rionali di Roma. Fratelli Palombi Editori, 1973- .
- Rione I, Monti, del 4: side 48.
Hülsen, Christian: Le chiese di Roma nel Medio Evo. Firenze, Olschki, 1927.
- side 447.
Lanciani, Rodolfo: Forma Urbis Romae. Edizione Quasar, 1991.
-kort nr.22.
Lombardi, Ferruccio: Roma - le chiese scomparse. Fratelli Palombi Editori, 2.ed. 1998.
- side 100.
Medioevo Roma: San Salvatore delle Milizie.
Rendina, Claudio: I Palazzi storici di Roma. (Quest'Italia, collana di storia, arte e folclore, n.317). Newton & Compton Editori, 2005.
- side 308.

Fotos fra området
Kort over området
Spise og bo i området
Bøger og links om området
Tilbage til byturen
Andre turforslag
Årstal
Ordliste
Søg i Annas Rom Guide
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 16.7.2007