ANNAS ROM GUIDE

Via Campana

En af Antikkens "viae consulares" (på dansk kaldet hærveje), som førte ud af Rom, var Via Campana, der løb langs Tiberens nordlige bred, mod sydvest til de saltenge, som lå nord for flodens udmunding og kaldtes Campus Salinensis eller Campus Salinarum Romanarum.

Det var en af de tidligste romerveje, som stod i forbindelse med de andre gamle handelsveje Via Salaria og Vicus Iugarius.

I år 41-54 efter Kristus lod Kejser Claudius anlægge en ny havn nord for Tibermundingen for at erstatte Ostia-havnen, som var sandet til. Den nye havn kaldtes Portus Augusti og blev senere udvidet af Kejser Trajan. Den fik meget stor betydning og en mere direkte vejforbindelse i en anden hærvej, Via Portuensis, som på nogle strækninger delte Via Campana's forløb.

Ved flodbredden lå Arsenal-bygningen, som stadig findes og hvor man i sin tid reparerede de både, som fragtede varer op og ned af Tiberen.

Og højt oppe på Gianicolohøjens side til højre stod fra det 1.århundrede efter Kristus et Tempel for syriske guddomme ("Santuario siriaco").

På højde med Ponte Testaccio lå et Tempel for gudinden Fors Fortuna. Rester heraf blev fundet i 1859 ved Via F. Chiappini.

Ved den 4. mil af Via Campana lå en gammel helligdom for gudinden Dea Dia. Den blev passet af præsterne Fratres Arvales og rundt om lå en hellig skov kaldet Bosco degli Arvali. Området omkring hedder Magliana idag, tidligere kaldtes det Colle delle Piche.

---------- Læs mere om seværdigheder langs Via Campana og Via Portuensis = nutidens Via Portuense ----------

Litteratur og links om Via Campana:
Lanciani, Rodolfo: Forma Urbis Romae. Edizione Quasar, 1991.
-kort nr. 28, 34, 39, 43.
Platner, Samuel Ball (as completed and revised by Thomas Ashby): A Topographical Dictionary of Ancient Rome. - London: Oxford University Press, 1929. --- With Bill Thayer's Note. (Internet-udgave)
Richardson, L.: A New Topographical Dictionary of Ancient Rome. Baltimore and London, The Johns Hopkins University Press, 1992.
- side 415.
RomArcheologica : guida alle antichità della città eterna. 1. itinerario - . Elio de Rosa editore, 2000.
- 9. Itinerario: Mura e vie consolari, 1: ViaTuscolana, Via Latina, Via Appia, Via Ostiense, Via Portuense, Via Aurelia, Via Trionfale.
--- side 60.
Rome Reborn: Via Campana-Portuensis.
Staccioli, Romolo A.: Guida di Roma Antica. Biblioteca Universale Rizzoli (BUR). 8.ed., 2000.
- side 445-446.

Seværdigheder i området
Steder i området
Personer med tilknytning til området
Kort over området
Tilbage til turen
Fotos fra turen
Andre turforslag
Årstal
Ordliste
Søg i Annas Rom Guide
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 26.3.2013