ANNAS ROM GUIDE
Contrada degli Olmi

Området nedenfor den sydøstlige del af Viminalhøjen omkring Via degli Zingari og nutidens Via del Boschetto, hvoraf den sydligste del tidligere kaldtes Via delle Carrette, havde en tid navnet "Contrada degli Olmi" på grund af de mange elmetræer, som bredte sig i kvarteret.

De italienske ord "contrada" og "olmi" betyder henholdvis "egn, kvarter" og "elmetræer" og man må forestille sig, at højens skråninger på dette sted har været bevokset med krat af elmetræer. Det samme antyder et andet stednavn i området "Via delle Frasche", hvor ordet "frasca" betyder en "løvrig gren", ifølge Delli er det afledt af ordet "fratta", der betyder "krat, hegn".

Igennem det meste af Middelalderen og til højt op mod 1600-tallet lå dette kvarter øde og ubeboet hen. Området var kun sparsomt opdyrket og de livskraftige elmetræer kunne derfor let sprede sig på højen. At dette var tilfældet på andre af Colle Viminale's skråninger, kan udledes af at endnu en vej i kvarteret har navn efter elmetræerne, nemlig Via dell'Olmata, der ligger oppe på den side af højen, der vender ud mod Kirken Santa Maria Maggiore.

Litteratur om Contrada degli Olmi:
Lanciani, Rodolfo: Forma Urbis Romae. Edizione Quasar, 1991.
-kort nr.22.
Guide Rionali di Roma. Fratelli Palombi Editori, 1973- .
- Rione I: Monti. Del 3: side 54.

Fotos fra området
Kort over området
Bo og spise i området
Bøger og links om området
Tilbage til byturen
Andre turforslag
Ordliste
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 6.3.2004