ANNAS ROM GUIDE
Oversigt over: Kvindeliv i Rom

 

Kvindearbejde ved Peterskirken i 1500-tallet:
I 1500-tallets Rom havde kvinder, og her er især tale om enker, visse muligheder for selv at drive forretning eller virksomhed. Ofte en forretning, som de videreførte efter deres ægtemages død, men de havde også her mulighed for at udvide og udfolde sig eller "tænke ud af boksen". Et eksempel herpå er de mange kvinder, som deltog i arbejdet med opførelsen af Peterskirkens kuppel. - Ja, deltog gjorde de ikke direkte fysisk. Der var ingen kvinder, som mødte op på byggepladsen og deltog i selve byggeriet, men de kunne yde deres på mange andre måder. I mange tilfælde var der dog tale om, at de simpelthen opfyldte de aftaler, som den afdøde ægtemand havde indgået med en køber eller entreprenør.

Historien om de kvindelige kirkebyggere i Renæssancen:
I Renæssancen stod mange fromme kvinder for grundlæggelsen af klostre og opførelsen af bygninger hertil samt tilknyttede kirker.

Nonneklostre:
Igennem tiderne har der været utroligt mange klostre for nonner i Rom. På denne side findes både en Kronologisk liste over grundlæggelsesår for nogle nonneklostre, en Alfabetisk liste over nogle nonneklostre og Nogle opgørelser af antallet af nonneklostre.

Engelske kvinder i Rom i 1300- og 1400-tallet:
Man har identificeret over 30 engelske kvinder, som levede i Rom i perioden 1360-1420. For kortere eller længere perioder. Der var som regel tale om hustruer til handelsmænd eller andre udsendinge, eller deres døtre. Enkelte engelske kvinder fandt også ro i byens nonneklostre. Og nogle var pilgrimme, som kom på kort besøg og måske slog sig ned i Rom.

 

Turforslag
Steder
Seværdigheder
Personer
Fotogalleri
Bykort
Restauranter
Ordliste
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 4.9.2018 og sidst opdateret d. 5.9.2018