ANNAS ROM GUIDE

Klostre i Rom

--- Nonneklostre ---


Mange af de klostre, som man idag møder på sine ture rundt i Roms gader, har en ganske lang historie. Der er stadig mange af dem og der har endda været endnu flere. Mange er lukket eller flyttet i tidens løb. Mange lukkedes efter Roms indlemmelse i det nye Kongerige Italien og Pavestatens fald. Men selvom bygningerne måske bruges til andre formål nu, står de næsten uforandret i gadebilledet. Herunder følger lidt oversigter over nogle af disse klostre.


Oversigt over indholdet på denne side:
----- Kronologisk liste over grundlæggelsesår for nogle nonneklostre ----- Alfabetisk liste over nogle nonneklostre -----
----- Nogle opgørelser af antallet af nonneklostre -----

 

KRONOLOGISK LISTE OVER NOGLE NONNEKLOSTRE - EFTER GRUNDLÆGGELSESÅR:

I 700-tallet :

---- : Monastero di Sant'Ambrogio della Massima i Rione Sant'Angelo (for Benediktinernonner).

---- : Monastero di Santa Maria in Campo Marzio, også kaldet Monastero dell'Immacolata Concezione di Maria (for Benediktinernonner).

I 800 tallet :

----- : Monastero di San Basilio, der var grundlagt som Kloster for munke af San Basilio-Ordenen, blev i 1566 omdannet til nonnekloster og fik navnet Santissima Annunziata ai Pantani (se nedenfor).

---- : Monastero di Santa Cecilia in Trastevere, der var grundlagt i det 9.århundrede som Kloster for I Canonici Regolari og derpå overtaget af Monaci Umiliati, blev senere genopbygget til nonnekloster i 1527 (se nedenfor).

I 1200-tallet :

----- : Monastero di San Cosimato a Trastevere (for Klarissernonnner).

----- : Monastero di Sant'Urbano a Campo Carleo (for Franciskanernonner) blev senere genopbygget og genindviet i 1598 (se nedenfor).

----- : Monastero di Santa Lucia in Selci blev senere blev senere genopbygget og genindviet i 1568 (se nedenfor).

----- : Monastero di Santa Margherita (for Franciskanernonner) blev senere genopbygget og genindviet i 1564 (se nedenfor).

1286 : Monastero di San Silvestro in Capite (for Klarissernonner).

1293 : Monastero di Sant'Anna dei Funari (for Benediktinernonner).

ca. 1300 : Monastero di Sant'Apollonia (for "terziarie francescane").

ca. 1300 : Monastero di San Lorenzo in Panisperna (for Klarissernonner).

I 1400-tallet :

1432 : Monastero dello Spirito Santo delle canonichesse lateranensi.

1433 : Monastero di Tor de' Specchi, grundlagt af Santa Francesca Romana for lægsøstre af Benediktiner-Ordenen (oblate benedttine).

I 1500-tallet :

1520 : Monastero di Santa Maria Maddalena al Corso, kaldet Monastero delle Convertite.

1527 : Monastero di Santa Cecilia in Trastevere, der var grundlagt i det 9.århundrede som munkekloster, blev nu omdannet til Kloster for Benediktinernonner.

1536-1538 : Monastero di Santa Caterina dei Funari.

1547-1561 : Monastero di Santa Marta.

1560 : Monastero dei Santi Quattro Coronati.

1563 : Monastero di Santa Chiara (i Rione Pigna)

1564 : Monastero di Santa Margherita, som var grundlagt i 1200-tallet, blev nu genopbygget af Giulia Colonna og genindviet til brug for Franciskanernonner, der også havde beboet det gamle Kloster.

1566 : Monastero della Santissima Annunziata ai Pantani, der var grundlagt i det 9.århundrede med navnet Monastero di San Basilio, som Kloster for munke af San Basilio-Ordenen, blev nu omdannet til nonnekloster til brug for Dominikanernonner og fik nyt navn.

1568 : Monastero di Santa Lucia in Selci, der var grundlagt i 1200-tallet, blev nu genopbygget og genindviet til brug for Augustinernonner.

1574: Monastero di Santa Caterina a Magnanapoli.

1575 : Monastero del Santissimo Sacramento også kaldet Monastero di Santa Chiara a Monte Cavallo.

1575 : Monastero dei Santi Domenico e Sisto a Magnanapoli.

1581 : Monastero di Santa Maria Maddalena a Monte Cavallo.

1585 : Monastero di Santa Susanna.

1589 : Monastero di Santa Maria della Purificazione.

1590-98 : Monastero di San Giuseppe a Capo le Case.

1593 : Monastero di San Bernardino da Siena.

1598 : Monastero di Sant'Urbano a Campo Carleo, som var grundlagt i 1200-tallet for Franciskanernonner, blev nu genopbygget og genindviet til brug for for de ugifte piger ved Sant'Eufemia, som ønskede at gå i kloster som Cappuccinernonner.

I 1600-tallet :

---- : Monastero delle Filippine.

---- : Monastero di San Giacomo alla Lungara.

1602 : Monastero delle Santa Rufina e Seconda.

1603 : Monastero di Santa Maria dell'Umiltà.

1610 : Monastero di Sant'Egidio.

1611-1615 : Monastero di Santa Croce alla Lungara.

1613 : Monastero di Santa Maria dei Vergini.

1627 : Monastero di Santa Teresa alle Quattro Fontane.

1637 : Monastero di Santa Lucia alle Botteghe Oscure, kaldet Monastero di Santa Lucia delle Ginnasie.

1639 : Monastero della Santissima Incarnazione, kaldet Monastero delle Barberine.

1641 : Monastero della Santissima Concezione di Maria, kaldet Monastero delle Farnesiane.

1654 : Monastero di Santa Maria Regina Coeli.

1655 : Monastero di Santa Maria dei Sette Dolori.

1668 : Conservatorio della Santissima Concezione delle Viperesche.

1671-1673 : Monastero della Visitazione.

1675 : Monastero della Santissima Annunziata delle Turchine.

1684-1688 : Monastero di San Giuseppe e Sant'Orsola a Via Vittoria.

I 1700-tallet :

1723 : Monastero delle Oblate Camaldolesi della Santissima Concezione (o di San Brunone) ved Kirken San Giacomo alla Lungara.

1725 : Monastero delle Paolotte di San Francesco di Paola, også kaldet Monastero delle Minime di San Francesco di Paola.

ANTAL AF NONNEKLOSTRE I ROM:

I begyndelsen af 1700-tallet var der i Rom omkring 43 nonneklostre.

I 1744 optaltes 45 klostre.

I 1748 angives der at være 47 klostre, men heri er medtaget de 2 nedennævnte pigehjem.

I 1758 optaltes 46 klostre (heri inkluderet nedennævnte Conservatorio del Bambino Gesù, men ikke Conservatorio della Santissima Concezione delle Viperesche).

I 1767 fremkom tallet 45, hvori de 2 nedennævnte pigehjem ikke er medregnet.

Hertil kom nogle pige- og kvindehjem, der nogle gange regnes med blandt nonneklostrene.

- Conservatorio della Santissima Concezione (delle Viperesche), som styredes af lægsøstre af Karmeliter-Ordenen (Oblate Carmelitaner).

- Conservatorio del Bambino Gesù, som styredes af lægsøstre af Augustiner-Ordenen (Oblate Agostiniane).

KLOSTRE FOR NONNER, I ALFABETISK ORDEN:

Monastero delle Filippine, grundlagt i 1600-tallet og først huset ved Kirken Santa Croce a Montecitorio, derpå ved Santa Lucia alla Chiavica, opg endelig i 1740 i Via dei Quattro Cantoni i Rione Monti.

Monastero delle Oblate Camaldolesi della Santissima Concezione (o di San Brunone) ved Kirken San Giacomo alla Lungara blev grundlagt i 1723.

Monastero delle Paolotte di San Francesco di Paola, også kaldet Monastero delle Minime di San Francesco di Paola, blev grundlagt i 1725.

Convento delle Terziarie Francescane al Foro Traiano, blev i 1593-1596 flyttet til Monastero di San Bernardino da Siena i Via Panisperna.

Monastero di San Bernardino da Siena, grundlagt i 1593.

Monastero di San Cosimato (også kaldet Monastero dei Santi Cosma e Damiano) var fra det 10.århundrede munkekloster og blev først senere ( i det 13.århundrede) omdannet til Benediktinernonner for senere at overgå til Klarisserne.

Monastero di San Giacomo alla Lungara.

Monastero di San Giacomo delle Muratte (for Klarissernonner), beliggende Piazza Sciarra, lukket i 1669 og nonnnerne flyttet til Monastero di Sant'Apollonia.

Monastero di San Giuseppe a Capo le Case, grundlagt i 1590-1598.

Monastero di San Giuseppe al Corso, også kaldet San Giuseppe e Sant'Orsola, i Via Vittoria. Grundlagt i 1684-1688.

Monastero di San Lorenzo in Panisperna var munkekloster fra det 8.århundrede, men omdannedes i det 14.århundrede til Kloster for Klarissernonner.

Monastero di San Silvestro in Capite, grundlagt i 1286 for Klarissernonner.

Monastero di San Sisto på Via Appia (for Dominikanernonner, der i 1575 blev flyttet til et Kloster ved Kirken Santi Domenico e Sisto).

Monastero di Sant'Ambrogio della Massima, grundlagt i det 8.århundrede i Rione Sant'Angelo for Benediktinernonner.

Monastero di Sant'Anna dei Funari ved Kirken San Carlo ai Catinari, grundlagt i 1293 for Benediktinernonner.

Monastero di Sant'Apollonia, grundlagt omkring år 1300 for "terziarie francescane".

Monastero di Sant'Egidio, grundlagt i 1610.

Monastero di Sant'Urbano a Campo Carleo, der blev grundlagt i 1200-tallet for Franciskanernonner, blev genopbygget og genindviet af Pave Clemens VIII i 1598 til brug for de ugifte piger, kaldet "zitelle" ved Sant'Eufemia, som ønskede at gå i kloster som Cappuccinernonner.

Monastero di Santa Caterina da Siena (for Dominikanernonner, der i 1574 blev flyttet fra et kloster ved Santa Maria della Minerva til Santa Caterina a Magnanapoli).

Monastero di Santa Caterina dei Funari, grundlagt i 1536-1538.

Monastero di Santa Cecilia in Trastevere var fra det 9.århundrede Kloster for kanniker af Ordenen Canonici Regolari, derefter for munke af Umiliati-Ordenen og blev først fra 1527 sæde for Bendiktinernonner.

Monastero di Santa Chiara (i Rione Pigna), grundlagt i 1563.

Monastero di Santa Croce alla Lungara, også kaldet Monastero delle Scalette, grundlagt i 1611-1615.Her sørgede lægsøstre af Augustiner-Ordenen for hjælp til nødstedte kvinder.

Monastero di Santa Lucia alle Botteghe Oscure (for Carmelitane scalze teresiane), grundlagt i 1637. Klosteret havde tilnavnet "delle Ginnasie".

Monastero di Santa Lucia in Selci, der var grundlagt i 1200-tallet, blev i 1568 genopbygget og genindviet til brug for Augustinernonner.

Monastero di Santa Margherita, grundlagt i 1200-tallet til Franciskanernonnerne, blev ombygget og genindviet af Giulia Colonna i 1564 til brug for samme nonneorden.

Monastero di Santa Maria dei Sette Dolori, grundlagt i ? og færdigbygget i 1655.

Monastero di Santa Maria della Purificazione, grundlagt i 1589.

Monastero di Santa Maria dell'Umiltà, grundlagt i 1603.

Monastero di Santa Maria delle Vergini, grundlagt i 1613.

Monastero di Santa Maria in Campo Marzio, også kaldet Monastero dell'Immacolata Concezione di Maria, grundlagt i det 8.århundrede for Benediktinernonner.

Monastero di Santa Maria Maddalena a Monte Cavallo, grundlagt i 1581.

Monastero di Santa Maria Maddalena al Corso, også kaldet Monastero delle Convertite, blev grundlagt i 1520.

Monastero di Santa Maria Regina Coeli, grundlagt i 1654.

Monastero di Santa Marta, grundlagt i perioden 1547-1561.

Monastero di Santa Susanna, grundlagt i 1585.

Monastero di Santa Teresa alle Quattro Fontane, grundlagt i 1627.

Monastero delle Sante Rufina e Seconda, grundlagt i 1602.

Monastero dei Santi Domenico e Sisto a Magnanapoli, grundlagt i 1575.

Monastero dei Santi Quattro Coronati, grundlagt i 1560.

Monastero della Santissima Annunziata dell'Arco dei Pantani var oprindeligt et Kloster for munke af San Basilio-Ordenen og derpå for Gerosolimitanerne, inden det i 1566 blev Kloster for Dominikanernonner.

Monastero della Santissima Annunziata delle Turchine, grundlagt i 1675.

Monastero della Santissima Concezione di Maria, kaldet Monastero delle Farnesiane, grundlagt i 1641.

Monastero della Santissima Incarnazione, kaldet Monastero delle Barberine, grundlagt i 1639.

Monastero del Santissimo Sacramento, også kaldet Monastero di Santa Chiara a Monte Cavallo, blev grundlagt i 1575.

Monastero dello Spirito Santo, grundlagt i 1432 for "le canonichesse lateranensi".

Monastero di Tor de' Specchi, grundlagt af Santa Francesca Romana i 1433 for lægsøstre af Benediktiner-Ordenen (oblate benedettine).

Monastero della Visitazione, grundlagt i 1671-1673.

 

---------- Læs også om kvindelige kirkebyggere i Rom ----- og: se en oversigt over nonne- og munkeordener ---------

Litteratur om nonneklostre:
Beyond Isabella : Secular Women Patrons of Art in Renaissance Italy / edited by Sheryl E. Reiss and David G. Wilkins. Kirksville, Missouri, Truman State University Press, 2000. (Sixteenth Century Essays & Studies, Volume LIV).
- side 317ff.
Caffiero, Marina: Il sistema dei monasteri femminili nella Roma barocca. Insediamenti territoriali, distribuzione per ordini religiosi, vecchie e nuove fondazioni. i : Dimensioni e problemi della ricerca storica, n.2 / 2008. pp.69-95.
Groppi, Angela: I conservatori della Virtù : donne recluse nella Roma dei Papi. 1.edizione. Roma-Bari, Laterza, 1994. (Biblioteca di Cultura Moderna Laterza, BCM 1060).
Henneberg, Josephine von: Annibale Lippi, S. Chiara a Monte Cavallo, and the Villa Medici in Rome. --- i: The Journal of the Society of Architectural Historians, Vol.48, no.3 (sept.1989), pp.248-257.
King, Cathrine E.: Renaissance Women Patrons : Wives and Widows in Italy c. 1300-1550. Manchester and New York, Manchester University Press, 1998.
Valone, Carolyn: Architecture as a public voice for women in sixteenth-century Rome. --- i: Renaissance Studies, Vol.15, No.3.
Women and Art in Early Modern Europe : Patrons, Collectors, & Connoisseurs. Edited by Cynthia Lawrence. 2. printing. Pennsylvania, The Pennsylvania State University Press, 1998.
- side 154-188: Marilyn R. Dunn: Spiritual Philanthropists : Women as Convent Patrons in Seicento Rome.Turforslag
Steder
Seværdigheder
Personer
Fotogalleri
Bykort
Restauranter
Ordliste
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 23.9.2011 og sidst opdateret d. 25.9.2011