ANNAS ROM GUIDE
Corte Costituzionale

Den italienske forfatningsdomstol hedder Corte Costituzionale og har til huse i Palazzo della Consulta, Piazza del Quirinale nr.41.

Den italienske forfatning kaldes Costituzione della Repubblica Italiana ("costituzione"=forfatning, grundlov, konstitution) og den er vedtaget den 22 dicembre 1947.

De bærende principper er, at Italien er en demokratisk republik, der styres af folket efter forfatningen; at Republikken respekterer menneskerettighederne; at alle borgere er lige; at landets sproglige minoriteter respekteres; at Stat og Kirke (den katolske kirke) er uafhængige og at deres forbindelser følger Lateran-aftalen ("I Patti Lateranensi"); at alle religioner behandles ens; at Republikken skal fremme kultur og videnskab, samt beskytte landskabet og landets historiske og kunstneriske arv; at den italienske retspraksis følger internationale normer; at landet vil undgå krig og at Republikkens flag er den italienske tricolore i grønt, hvidt og rødt.

I forfatningens kapitel VI angives der forfatningsgarantier, herunder retningslinierne for forfatningsdomstolen, der skal dømme i sager der vedrører forfatningen og tvister mellem Stat og Regioner eller Regionerne imellem, samt ved anklager om misbrug foretaget af Republikkens Præsident.

Corte Costituzionale er sammensat af 15 dommere, hvoraf en trediedel er udnævnt af Republikkens Præsident, en trediedel af Parlamentet og en trediedel af de øverste administrative organer. Dommerne vælges for 9 år og de kan ikke genvælges. De vælger i deres gruppe en præsident for 3 år. Denne har dog mulighed for genvalg.

 

Litteratur om Corte Costituzionale:
Corte Costituzionale.

Turforslag
Steder
Seværdigheder
Personer
Fotogalleri
Bykort
Årstal
Ordliste
Søg i Annas om Guide
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 17.3.2010