ANNAS ROM GUIDE

Madre Maria Agostina

- grundlægger af "Suore di Carità di Nostra Signora del Buono e Perpetuo Soccorso" -

1824-1900

Madre Maria Agostina, også omtalt som Serva di Dio Maria Agostina di Gesù, må ikke forveksles med en anden hellig kvinde med samme religiøse navn, nemlig Ida Maria Vittoria Cassi, der var født i 1864 og grundlagde Congregazione delle Figlie di Nostra Signora del Sacro Cuore.

Den Madre Maria Agostina, som grundlagde Congregazione delle Suore di Carità di Nostra Signora del Buono e Perpetuo Soccorso, var imidlertid døbt Caroline Francoise Adelaide Lenferna de Laresle, eller som hun kaldes i Rom: Carolina Lenferna.

Hun var født på øen Mauritius i en gammel fransk familie den 20. Marts 1824 og efter en uddannelse i en klosterskole blev hun sygeplejerske og ville derefter vie sit liv til at hjælpe og pleje syge og fattige, hvorfor hun som 26-årig sammen med nogle ligesindede startede et lille hospital og Ordenen "Suore di Carità di Nostra Signora del Buon e Perpetuo Soccorso".

Madre Maria Agostina Lenferna - cop. Santiebeati.it
Ill.: Cop. Santiebeati.it

Ordenens åndelige vejleder var den belgiske missionær Saverio Masuy og under hans ledelse åbnede søstrene derpå skoler, spedalskhedshospitaler, sømandsmission og lignende.

I Juni 1869 drog Madre Maria Agostina, som Caroline nu kaldtes af sine medsøstre, til Rom for at opnå Pave Pius IX's godkendelse af de regler, som Ordenen havde vedtaget. Paven gav tilladelse til, at den nye Orden kunne efterleve disse regler i 10 år, hvorefter de skulle revideres. Og Madre Maria Agostina rejste derpå hjem igen.

Søstrenes bevægelse havde nu bredt sig rundt omkring i Europa, og Madre Maria Agostina måtte snart rejse ud igen, denne gang for at løse problemer i de forskellige afdelinger af Ordenen.

I 1878 gav Pave Leo XIII tilladelse til, at Ordenen kunne åbne et hovedsæde ("Casa Generalizia") i en bygning på den nyanlagte Via Merulana i Rom, og her sørgede Madre Maria Agostina for pleje af syge. Sammen med sine medsøstre åbnede hun også en børnehave for fattige børn og en skole.

(I søstrenes skole i bygningen ved Via Merulana uddannedes også den ovenfor nævnte Ida Cassi, og selvom hun senere valgte at indtræde i en anden orden, inden hun kort efter 1892 grundlagde sin egen, må hendes gamle læremester Madre Maria Agostina (Lenferna) have haft stor indflydelse på Ida's senere valg af det religiøse navn, under hvilket hun kendes idag: Madre Maria Agostina di Gesù)

I 1882 gav Paven sin definitive godkendelse af Congregazione delle Suore di Carità di Nostra Signora del Buono e Perpetuo Soccorso.

Den 28. Januar 1900 døde Madre Maria Agostina i Rom.

Processen med at få hende saligkåret startede i 1927 og i denne forbindelse lod man i 1930 hendes kiste åbne. Her fandt man hendes afsjælede legeme utrolig godt bevaret.

Litteratur om Madre Maria Agostina:
Santiebeati.it: Serva di Dio Maria Agostina di Gesù, Fondatrice.
Sisters of Charity of Our Lady of Good and Perpetual Succour: Story.
Wikipedia: Caroline Lenferna de Laresle (italiensk tekst).


Turforslag
Steder
Seværdigheder
Personer
Fotogalleri
Bykort
Årstal
Ordliste
Søg i Annas Rom Guide
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 4.12.2011