ANNAS ROM GUIDE
Santa Maria Maddalena - helgeninde

1.århundrede

Maria Magdalene, egentlig Maria fra Magdala, var en af de kvinder, som fulgte med Jesus og hans disciple og hun var tilstede ved hans korsfæstelse. Det var også Maria Magdalene, som sammen med 2 andre fandt graven tom, og hun var den første, for hvem den genopstandne Kristus viste sig.

I evangelierne tales der om 3 kvinder, den ene, hvis navn ikke nævnes, var en tidligere synderinde, den anden var Maria fra Bethania, Martha's søster, og den tredie var Maria fra Magdala. I Østkirken opfattede man disse 3 kvinder som 3 forskellige personer, mens Vestkirken efter Gregor den Store opfattede dem som om det var én person, omtalt på forskellige måder. Denne opfattelse ligger til grund for fortællingerne om Maria Magdalene som tidligere havde levet et syndefuldt liv, men derpå havde angret og gjorde bod.

Ifølge legenden var Maria måske ud af en fin familie, men hun hørte om Jesus, der var gæst i Simon Farisæerens hus, og gik hen for at se ham. Der faldt hun på knæ og græd så voldsomt, at hendes tårer vaskede hans fødder, som hun derpå tørrede med sit lange hår. Endelig salvede hun Jesu fødder og hun fremstilles derfor ofte med en salvekrukke. Jesus tilgav hende nu hendes synder og Maria Magdalene fulgte ham herefter. (Lukasevangeliet 7,36).

Traditionen fortæller, at Maria Magdalene døde i Efesos og at hendes kult hurtigt bredtes i Østen. I Vesten derimod var hun ikke særligt dyrket, indtil det 11.århundrede, hvor munkene i Vézelay erklærede, at de i deres kirke opbevarede helgenindens rester, som de havde flyttet hertil fra Provence. Pilgrimmene strømmede nu til Vézelay og Maria Magdalene-kulten blussede op i hele Sydfrankrig, hvortil en legende fortæller, at hun var rejst efter Jesu død. Det berettes, at hun her levede spartansk, og historien herom minder meget om den, som fortælles om helgeninden Santa Maria Egiziaca, og de fremstilles da også nogle gange på samme måde, nøgne dækket af et slangt og viltert udslået hår, og dyrkedes også i nogle tilfælde sammen.

Santa Maria Maddalena fejres den 22. Juli. Hun er beskytter af alle angrende piger, af perfumehandlere og handskemagere.

Litteratur om Santa Maria Maddalena:
Cerinotti, Angela: Atlante della storia della Chiesa: Santi e beati di ieri e di oggi. Demetra, 1. edizione, 1999.
- side 20ff.
Giorgi, Rosa: Santi. (Dizionari dell'Arte). Milano, Electa, ristampa 2003.
- side 247ff.
The Penguin Dictionary of Saints. Penguin Books, 1982.
- side 236.
Pierrard, Pierre: Dizionario dei nomi e dei santi. Gremese editore, 2003.
- side 153.
Reclams Lexikon der Heiligen und der biblischen Gestalten.
- side 361ff.

Turforslag
Steder
Seværdigheder
Personer
Fotogalleri
Bykort
Årstal
Ordliste
Søg i Annas Rom Guide
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d .10.12.2005