ANNAS ROM GUIDE
Anna Moroni
Grundlægger af Ordenen "Suore Oblate del Bambin Gesù", 17.århundrede

Anna Moroni var født i Rom den 6. marts 1613 som datter af Giovanni Moroni og Angela Maddalena Surci. Det var en familie i små kår og Anna blev tidligt forældreløs og måtte tjene til livets ophold som kammerpige hos Grevinde Serlupi Widman.

Anna var meget religiøs og hun fordybede sig i Kristi lidelser og genopstandelsen. Da Anna's forældre kom fra Lucca, havde hun forbindelse med andre indvandrere herfra og knyttede sig til broderskabet "Congregazione di Chierici", der var opstået blandt hendes venner.

I Lucca dyrkede man særligt Jesus-Barnet og byen fremstillede mange af disse statuer. Måske stammer den "dukke", som Anna meget tidligt havde hos sig og som stadig kan ses i Klosteret Bambin Gesù, herfra. Det var netop i disse år i den anden halvdel af det 17.århundrede, at Jesus-Barn-dyrkelsen vandt terræn, som det kan ses af talrige fremstillinger og kirker og institutioner, som blev viet til denne kult.

Det var også en tid, hvor reaktionerne efter Koncilet i Trento i 1562-63 viste sig. Kirken måtte reformere sig, folket selv måtte reformere sig, det gjaldt om at finde den rene tro. Men om sig så Anna mange unge piger, som havde svært ved at overleve og følge religionens bud, og dem begyndte hun at samle omkring sig. Først forsøgte hun at missionere blandt de prostituerede, men snart efter valgte hun at bruge sine kræfter og sin sparsomme fritid på at uddanne og hjælpe de ganske unge piger, som måtte klare sig selv.

Det var først og fremmest en religiøs undervisning, Anna tænkte på, og hun underviste børnene, der skulle konfirmeres, hjalp med åndelige øvelser og vejledte de unge piger, der ville gå i kloster. Anna's ry voksede hastigt og unge piger fra hele Rom kom til hende for at få undervisning.

Anna's initiativ mødte stor forståelse både i kirkelige kredse og blandt Roms bedrestillede familier, der på denne måde kunne afhjælpe lidt af tidens fattigdom og uvidenhed.

I 1656 kunne Anna Moroni opgive sit arbejde hos Grevinde Serlupi og efterhånden formaliseredes hendes arbejde med de unge piger så meget, at hun den 12. oktober 1667 af de kirkelige autoriteter fik tilladelse til at åbne en slags kostskole, "Convitto", hvor hendes elever kunne bo og overnatte. Med den nye organisering og de flere forpligtelser, måtte Anna udnævne nogle af de ældre elever til hjælpelærere og langsomt fødtes en ny institution "Congregazione delle Suore Oblate Convittrici del Santissimo Bambino Gesú", som fik sin officielle godkendelse den 7.11.1671.

I hele sit værk blev Anna støttet og hjulpet af sin skriftefader Cosimo Berlinzani fra Ordine dei Chierici Regolari della Madre di Dio.

Anna Moroni døde i årene før 1694.


Litteratur og links om Anna Moroni:
Garms, Jörg: Il Bambin Gesù. Le chiese di Roma illustrate no.135. Istituto di Studi Romani, Fratelli Palombi Editori, 1979.
- side 7-11.
La Grande Guida dei rioni di Roma. 2.edizione. Newton Compton editori, 2001.
- side 91.
Guide Rionali di Roma. Fratelli Palombi Editori, 1973- .
Rione I : Monti, del 3. side 142.
"Istituto Bambino Gesù"
"Madre Anna Moroni"
"La Congregazione"

Turforslag
Steder
Seværdigheder
Personer
Fotogalleri
Bøger og links om Rom
Bykort
Ordliste
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 2.1.2005 og sidst opdateret d. 5.1.2005