ANNAS ROM GUIDE
Congregazione delle Suore Oblate del Bambino Gesù

I midten af 1600-tallet stiftede den tidligere tjenestepige Anna Moroni støttet af sin skriftefader Cosimo Berlinzani lægsøsterordenen "Congregazione delle Zitelle dette del Bambino Gesù" eller "Congregazione delle Oblate Convittrici del Santissimo Bambino Gesù", der senere skiftede navn til "Congregazione delle Suore Oblate del Bambino Gesù".

Ordenens formål var at hjælpe og uddanne de mange ganske unge piger, som måtte klare sig selv i Rom. Det var først og fremmest en religiøs undervisning, det drejede sig om: undervisning af børn der skulle konfirmeres, hjælp med åndelige øvelser og vejledning af de unge piger, der ville gå i kloster.

Anna Moroni's initiativ mødte stor forståelse både i kirkelige kredse og blandt Roms bedrestillede familier, der på denne måde kunne afhjælpe lidt af tidens fattigdom og uvidenhed. Samtidig fik denne undervisning så godt et ry, at selv bedrestillede unge piger blev sendt i denne "skole", hvor de samtidig fik yderligere undervisning i de fag, der krævedes i deres kredse, tegning, maleri, broderi, gregoriansk sang, latin, musik.

Den 12. oktober 1667 fik Anna Moroni af de kirkelige autoriteter tilladelse til at åbne en slags kostskole, "Convitto", hvor hendes elever kunne bo og overnatte. Med den nye organisering og de flere forpligtelser, måtte Anna udnævne nogle af de ældre elever til hjælpelærere og langsomt fødtes den ny institution "Congregazione delle Suore Oblate Convittrici del Santissimo Bambino Gesú", som fik sin officielle godkendelse den 7.11.1671.

I starten holdt det nye lægsøsterskab til i en bygning på Piazza Margana, før de i 1679 flyttede til en anden bygning ved Santa Maria Maggiore. Ordenen bestod da af 12 søstre, der valgte Anna Moroni som deres Priorinde. De klædte sig i en brun dragt med et hvidt, fodlangt slør. Ordensreglen var udarbejdet af Anna Moroni og Cosimo Berlinzani. Den var inspireret af nonneordenen "Le Orsoline", men tilpasset virkeligheden i lokalområdet i Rom, og kan sammenlignes med de andre lignende ordener, som opstod på denne tid: Le Oblate a Tor de' Specchi, som blev grundlagt af Santa Francesca Romana, og den Orden, som Camilla Savelli Farnese grundlagde i Convento di Santa Maria dei Sette Dolori i Trastevere. Denne sidste er idag en del af "Congregazione delle Suore Oblate del Bambino Gesú".

I 1717 valgte Ordenen imidlertid at følge Sankt Augustins regel og ordensdragten ændredes herefter. Ordenens navn ændredes også en smule, fra "Congregazione delle Suore Oblate Convittrici del Santissimo Bambino Gesú" til "Congregazione delle Suore Oblate del Bambino Gesú".

I disse år voksede Ordenen støt, antallet af søstre voksede til 33 og dette samt nye aktiviteter krævede mere plads. Pave Clemens XI (1700-1721), der lod sin egen niece uddanne af søstrene, begyndte at lade ejendomme ved Via Urbana ekspropriere og bad arkitekten Alessandro Specchi tegne Klosterbygningen, som man derpå begyndte at bygge omkring 1713. I 1717 fortsatte Carlo Buratti hans værk og påbegyndte i 1731 bygningen af selve Kirken, men døde i 1732, inden denne var fuldført.

Også udadtil voksede Ordenen og nye klostre oprettedes i flere byer, i Spoleto i 1683, i San Severino Marche i 1693, i Sezze i 1717, i Palestrina i 1722 og mange andre steder. I 1927 samledes de mange uafhængige klostre i et central organisation med det formål at drive mission, undervisning og uddannelse. Ordenens hovedsæde, "Casa Generalizia" ligger i Rom i karréen mellem Via Urbana, Piazza dell'Esquilino, Via Cavour og Via Ruinaglia. Indgange findes i Via Urbana nr.1 og Via Cavour nr. 83/a. Den store bygning rummer en skole, en børnehave, et kollegium og et pensionat kaldet "Domus Nova Bethlem" samt selve Kirken Bambin Gesù i Via Urbana.

Ordenen er især knyttet til tilbedelsen af Jesus-Barnet ("Bambin Gesù") og en dukke, der forestiller dette, står på alteret i søstrenes kor på førstesalen over Kirken i Via Urbana. Dukke tilhørte i sin tid Ordenens grundlægger, Anna Moroni.


Litteratur og links om Congregazione delle Suore Oblate del Bambino Gesù:
Garms, Jörg: Il Bambin Gesù. Le chiese di Roma illustrate no.135. Istituto di Studi Romani, Fratelli Palombi Editori, 1979.
- side 7-11.
Guide Rionali di Roma. Fratelli Palombi Editori, 1973- .
Rione I : Monti, del 3. side 142.
"Istituto Bambino Gesù"
"Madre Anna Moroni"
"La Congregazione"

Turforslag
Steder
Seværdigheder
Personer
Fotogalleri
Bykort
Ordliste
Søg i Annas Rom Guide
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 4.1.2005