ANNAS ROM GUIDE

Albergo della Catena

- Middelalderbygning -

Se nr. 148 på Kort over den østlige del af Campo de' Fiori-Turen

Bagved Marcellus-Teatret og Portico d'Ottavia rejser sig et smalt, højt, gammelt hus i teglsten mellem ruinerne fra Antikkens Templer for Apollon Sosianus og Kirgsgudinden Bellona. Det kan ses fra den smalle gade bag bag Teatret, Via del Foro Piscario, eller - på afstand - fra Via del Teatro di Marcello. Det er Middelalderbygningen Albergo della Catena:

Albergo della Catena - cop.Leif Larsson
Albergo della Catena. - Foto: cop. Leif Larsson

Komplekset, der består af et Tårn med et beboelseshus fra 1100-tallet samt et tilbygget hus fra 1300-tallet, er rejst på ruinerne af cella'en i det gamle Tempel for Apollon Sosianus, hvoraf man stadig kas se de 3 hvide marmorsøjler, som udgjorde forhallens højre hjørne. Templets "cella" var det inderste rum, hvor gudebilledet stod.

Rester af Templet for Apollon Sosianus - cop.Leif Larsson.......... Albergo della Catena - cop.Leif Larsson
Apollon-Templets 3 resterende søjler - til højre Albergo della Catena, der delvist er bygget over Templets "cella".- Foto: cop. Leif Larsson

Albergo della Catena - cop.Leif Larsson......... Albergo della Catena - cop.Leif Larsson
Albergo della Catena med Santa Rita da Casica i baggrunden og til højre søjlerne fra Apollon-Templet. - Foto: cop. Leif Larsson

I løbet af Middelalderen faldt Apollon-Templet sammen som følge af de jordskælv, der ramte Rom i løbet af 800-tallet. I århundrederne herefter har man bygget videre på de sammenfaldne ruiner. Den første bygning må have været et befæstet tårn, som senere brændte. Hvorpå man byggede videre til et beboelseshus. Det er den del af ejendommen, som ligger nærmest Klosteret ved Kirken Santa Maria in Campitelli og hvor murværket er meget uregelmæssigt og fuldt af åbninger og gennembrydninger.

Den midterste del af Albergo della Catena er opbygget i samme type murværk og i nyere tid forsynet med nye døre og vinduesåbninger. Der har måske ført en trætrappe herop. Rester af en lille bue kan også ses her til venstre. Den gik over den lille gyde, som løb mellem huset og nabobygningerne.

Den sidste del af komplekset er bygget på ganske anden måde, idet der her er anvendt tufsten sammen med teglstenene. Det er denne del, der stammer fra 1200-tallet.

Rækkefølgen af byggeriet har tilsyneladende været sådan, at man først har opbygget nogle huse i Tempel-cella'ens vestvæg, der ligesom de øvrige vægflader bestod af en række alter- og statuenicher. Denne væg har derefter udgjort østvæggen på et hus, der er bygget op mod Templets vestside og henimod Portcio d'Ottavia.

Efterfølgende har man udvidet huset med Tårnbygningen mod nord. Tempel-cella'ens vestvæg er stadig genbrugt her, men man har forlænget muren mod nord og så i en lidt skæv vinkel tilføjet en lidt større bygning ud mod Portico d'Ottavia.

I en senere byggefase har man forhøjet den første bygning - og samtidig udvidet denne en smule mod syd og frem mod cella'ens sydlige indgangsvæg.

Endelig har man øst for den første, og nu udvidede og forhøjede bygning, tilføjet kompleksets sidste del, der står overfor Marcellus-Teatret og med gavlen synlig fra Via del Teatro di Marcello, den tidligere Piazza Montanara.

Fra 1500-tallet - og måske endog tidligere - brugtes bygningerne som hotel, heraf navnet "Albergo". Resten af navnet stammer fra gaden Via della Catena di Pescheria, der kaldtes således på grund af den jernkæde ("catena"), som fastspændt mellem 2 søjler spærrede passagen. Gaden løb i området kaldet Pescheria eller Piscario efter det fiskemarked, som holdtes i ruinerne af den nærliggende Portico d'Ottavia. Lidt øst for Albergo della Catena lå en anden stor markedsplads på den nu forsvundne Piazza Montanara. Den besøgtes af folk fra hele oplandet og mange af dem benyttede netop Albergo della Catena under deres ophold i byen.

Da man i 1889 sanerede Ghetto'en, genfandt man rester af Apollon-Templet i kælderen til det gamle Albergo della Catena.

Idag er bygningen restaureret og bruges som kontorer for Roms Kommunes kulturafdeling: "Sovrintendenza Capitolini ai Beni Culturali".

 

Litteratur om Albergo della Catena:
La Grande Guida dei Rioni di Roma. 2.edizione. Newton Compton editori, 2001.
- side 737.
Guide Rionali di Roma. - Roma : Fratelli Palombi Editori.
--- Rione XI S.Angelo - 4. edizione riveduta e ampliata / a cura di Carlo Pietrangeli. - 1984. ------- side 30.
Lanciani, Rodolfo: Forma Urbis Romae. 1. Ristampa. Roma, Edizioni Quasar, 1990-2007.
- kort nr. 21 (før de nyeste fund --- derfor er Circus Flaminius og Crypta Balbi byttet om !!!!! ).
Pennacchia, Laura: L'Albergo della Catena a Roma tra storia e restauro.
info.roma.it: Albergo della Catena.
Medioevo.Roma: Albergo della Catena.

Romasegreta.it: Albergo della Catena.

Romeartlover.it: Casa dei Vallati e Albergo della Catena.

Kort over området
Seværdigheder i området
Steder i området
Fotos fra området
Personer fra området
Bøger og links om området
Tilbage til byturen
Andre turforslag
Årstal
Ordliste
Søg i Annas Rom Guide
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 19.1.2015 og sidst opdateret d. 20.1.2015