ANNAS ROM GUIDE

Portico d'Ottavia - kort fortalt

Se nr. 136 på Kort over den østlige del af Campo de' Fiori-Turen

Se Plan over Portico d'Ottavia i nutidens gadenet

Anlæggets navn på latin: Porticus Octaviae --- må IKKE forveksles med det nærliggende anlæg Porticus Octavia !!!

Hvad vi idag i Rom oplever som "Portico d'Ottavia" er kun en bleg afglans og en brøkdel af det store søjlegangsomkransede anlæg, som Kejser Augustus lod bygge og give sin søsters navn: Octavia: Porticus Octaviae: Octavias søjlegang.

Anlægget var et af mange store anlæg - søjlegange og templer, som flankerede den store, gamle væddeløbsbane Circus Flaminius. Her på dennes nordside stod flere gamle templer - mod øst Templet for Apollon Medicus, senere kaldet Sosianus, og Templet for Krigsgudinden Bellona. Indenfor den nye søjlegangs område stod et Tempel for Jupiter Stator og et for Juno Regina. Vest for Porticus Octaviae rejste sig Porticus Philippi, bygget rundt om Templet for Herkules Musarum.

Og faktisk var det heller ikke nyt anlæg, som Augustus lod opføre, men en genopbygning af et tidligere anlæg med en søjlegang rundt om de 2 templer. Et anlæg, som Q. Caecilius Metellus Macedonicus havde ladet bygge omkring år 143 før Kristus sammen med Templet for Jupiter Stator.

Men Augustus lod altså både søjlegang og templer genopbygge omkring år 27 før Kristus og der sparedes ikke på marmorbeklædning og udsmykning. Samtidig blev området udvidet mod nord, således at der bag templerne blev plads til en bygning med en stor apsis, muligvis den såkaldte Curia Octaviae, og på hver side heraf rejstes et bibliotek. Det store anlæg dækkede da et areal på 119 x 132 meter.

Af alt dette er der kun få rester tilbage. Af Porticus Octaviae kun det store midterste indgangsparti, som oprindeligt var beklædt med marmorplader.

LÆS MERE OM Portico d'Ottavia's HISTORIE!

 

Portico d'Ottavia  - cop.Leif Larsson
Alle fotos: cop. Leif Larsson
Portico d'Ottavia  - cop.Leif Larsson..........Portico d'Ottavia  - cop.Leif Larsson
Portico d'Ottavia med den delvist skjulte indgang til Kirken Sant'Angelo in Pescheria
Portico d'Ottavia  - cop.Leif Larsson..........Portico d'Ottavia  - cop.Leif Larsson
Portico d'Ottavia set fra højre side - og forfra gennem de yderste buer
Portico d'Ottavia  - cop.Leif Larsson..........Portico d'Ottavia  - cop.Leif Larsson
Portico d'Ottavia set fra Via del Portico d'Ottavia - og den højre side af Portico'en set mod Apollon-Templets 3 resterende søjler
(til venstre Oratorio di Sant'Andrea dei Pescivendoli - til højre Casa dei Vallati)

Portico d'Ottavia  - cop.Leif Larsson......---........Oratorio di Sant'Andrea dei Pescivendoli  - cop.Leif Larsson
Indgangen til Kirken Sant'Angelo in Pescheria (foto til venstre) og Oratorio di Sant'Andrea dei Pescivendoli (foto til højre)

Læs MERE om Portico d'Ottavia ---- Se FOTOS fra Portico d'Ottavia

----- Se også Alvaro de Alvariis' fotos på Flickr: Portico d'Ottavia --- og: S.Angelo in Pescheria -----

Kort over området
Seværdigheder i området
Steder i området
Fotos fra området
Personer fra området
Bøger og links om området
Tilbage til byturen
Andre turforslag
Årstal
Ordliste
Søg i Annas Rom Guide
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 3.2.2015 og sidst opdateret d. 28.5.2017