ANNAS ROM GUIDE
Statio Annonae

lå ved Via dell'Ara Massima di Ercole på vestsiden af Circo Massimo i nærheden af Piazza della Bocca della Verità.

Her stod fra Kong Evanders tid et pragtfuldt alter (Arx Maxima/Ara Massima di Ercole) for halvguden Hercules (Ercole) men senere byggede man bygningen Statio Annonae som hovedkvarter for Praefectus Annonae, som havde ansvaret for byens torvehandel og dens forsyning med levnedsmidler og korn, på ruinerne af Ara Maxima.

Det var en stor bygning, et ca 30 meter langt og 15 meter bredt søjlebåret hus med muret bagvæg.

Under Kejser Constantin havde Praefectus Annonae ansvaret for bespisningen af over 300.000 fattige. Omkring år 5 før Kristus var der ca. 320.000 personer i Rom, der var berettigede til gratis kornration.

Annona betyder årlig afgrøde og næringsmidler overhovedet, især korn og tilvejebringelsen af dette var livsvigtig for Roms beståen.


Fotos fra området
Kort over Aventin
Kort over området
Bøger/links om Statio Annonae
Tilbage til byturen
Andre turforslag
Ordliste
Hovedside