ANNAS ROM GUIDE
Palazzo Grassi - De Renzis - Sonnino
Ved siden af Middelaldertårnet Torre dei Colonnesi på hjørnet af Via IV Novembre ligger mellem gaderne Via delle Tre Cannelle og Via del Carmine den moderne facade på det, der engang var Palazzo Grassi, senere Palazzo De Renzis og derpå Palazzo Sonnino i Via IV Novembre nr.102-103.

Huset blev tilsyneladende bygget omkring 1694, hvor en folketælling angav det som ubeboet på grund af byggearbejde.

Senere beboedes det af en kannik ved Kirken San Giovanni in Laterano, Giovanni Grassi, som måske også har været bygherren.

I tidens løb har ejendommen haft forskellige ejere, blandt andre familien De Renzis og i den sidste del af 1800-tallet familien Biondi-Merolli, der bekostede en radikal ombygning i forbindelse med at Via IV Novembre blev anlagt.

Arkitekt på projektet var Vincenzo Martinucci, som reducerede bygningen mod gaden, således at den nybyggede facade blev rejst omkring en meter længere mod vest end tidligere. Desuden blev huset forsynet med en ekstra etage ud mod Via delle Tre Cannelle.

Det tidligere Palazzo Grassi i Via IV Novembre

I begyndelsen af 1900-tallet beboedes huset af politikeren Baron Giorgio Sidney Sonnino, der her, i det der nu kaldtes Palazzo Sonnino, samlede et righoldigt bibliotek, som efter hans død i 1922 blev flyttet til Casa di Dante i Palazzo Anguillara.

Efter afslutningen på Anden Verdenskrig solgte Sonnino-familien palæet til Società F.A.T.A. (Fondo di Assicurazioni fra gli Agricoltori = Landmændenes Forsikrings Selskab), der i 1958 iværksatte en gennemgribende ombygning, som under arkitekten Attilio Spaccarello's ledelse totalt fjernede enhver mindelse om husets historie. Idag fremstår både det indre, der er indrettet til kontorer, og det ydre som et helt igennem moderne hus med sine ensartede, uudsmykkede anonyme mure og vinduer uden indramning.

Det gamle palæ havde en indgang med en atrium-gård ud mod nutidens Via IV Novembre, samt en anden indgang fra Via del Carmine. Denne sidste findes stadig.

Torre dei Colonnesi og Palazzo Grassi i Via IV Novembre

Litteratur om Palazzo Grassi - De Renzis - Sonnino:
Guide Rionali di Roma. Fratelli Palombi Editori, 1973- .
- Rione II, Trevi. del 4: side 78.
Lanciani, Rodolfo: Forma Urbis Romae. Edizione Quasar, 1991.
-kort nr.22.
Rendina, Claudio: I Palazzi storici di Roma. (Quest'Italia, collana di storia, arte e folclore, n.317). Newton & Compton Editori, 2005.
- side 631-
Roma, ieri, oggi, domani. Periodici Locali Newton. Anno V n.50, Novembre 1992.
- side57.


Kort over området
Spise og bo i området
Bøger og links om området
Tilbage til byturen
Kort over tur- området
Andre turforslag
Årstal
Ordliste
Søg i Annas Rom Guide
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 2.9.2007 og sidst opdateret d. 12.11.2007