ANNAS ROM GUIDE
Massimo delle Colonne-Familien


Læs om Massimo-familien: (233 før Kristus (?)-13.århundrede) - (14. + 15.århundrede) - (16. + 17.århundrede) - (Massimo dell'Aracoeli-familien)


Side 1 - 2

Pierdomenico Massimo delle Colonne (AIGA), var søn af Fabrizio Massimo delle Colonne (AIG), død 1693, og Francesca Capodiferro, død 1707, og broder til Angelo Filippo (AIGB), Giovanni Battista Camillo (AIGC), Pietro (AIGD), Giacomo (AIGE) og Angelo (AIGF). Pierdomenico var født den 4.8.1655 og døde som kanp 3-årig, den 16.7.1658, hvor han blev begravet i Kirken Trinità dei Monti i Rom.

Angelo Filippo Massimo delle Colonne (AIGB), var søn af Fabrizio Massimo delle Colonne (AIG), død 1693, og Francesca Capodiferro, død 1707, og broder til Pierdomenico (AIGA), Giovanni Battista Camillo (AIGC), Pietro (AIGD), Giacomo (AIGE) og Angelo (AIGF). Angelo Filippo blev født knap 2 år efter storebroderen, den 3.6.1657, men døde før denne, den 9.4.1658, ikke engang et år gammel. Også han blev begravet i Kirken Trinità dei Monti i Rom.

Giovanni Battista Camillo Massimo delle Colonne (AIGC), var søn af Fabrizio Massimo delle Colonne (AIG), død 1693, og Francesca Capodiferro, død 1707, og broder til Pierdomenico (AIGA), Angelo Filippo (AIGB), Pietro (AIGD), Giacomo (AIGE) og Angelo (AIGF). Den tredie af Fabrizio Camillo og Francesca's sønner blev født året efter at de 2 ældste var døde, den 29.8.1659, og han fik lov at leve og vokse op og døde først den 21.8.1718. Giovanni Battista Camillo fulgte i familiens fodspor, beklædte høje embedsposter og kom til at bære familiens titler som Greve af Roccasecca, Baron af Pisterzo og Signore over Arsoli. Han var Conte Palatino og Cavaliere fra 1667, Conservatore i Rom i 1686, 1699 og 1711. I 1679 var han blevet gift med Giulia Massimo, som var arving til Roccasecca og Pisterzo, og udover adelstitlerne gav hun ham børnene Fabrizio (AIGCA), Laura Francesca (AIGCB), Filippo Camillo (AIGCC) og Giambattista (AIGCD) i årene 1679, 1682, 1684 og 1691. Giulia døde i 1711 og blev begravet samme sted som senere Giovanni Battista Camillo: i Kirken San Giovanni in Laterano..

Pietro Massimo delle Colonne (AIGD), var søn af Fabrizio Massimo delle Colonne (AIG), død 1693, og Francesca Capodiferro, død 1707, og broder til Pierdomenico (AIGA), Angelo Filippo (AIGB), Giovanni Battista Camillo (AIGC), Giacomo (AIGE) og Angelo (AIGF). Pietro blev født 2 år efter sin broder, den 26.11.1661, og blev bestemt for en kirkelig karriere. I 1710 blev han Kannik ved Peterskirken, hvor han også blev begravet, da han døde den 2.7.1739.

Giacomo Massimo delle Colonne (AIGE), var søn af Fabrizio Massimo delle Colonne (AIG), død 1693, og Francesca Capodiferro, død 1707, og broder til Pierdomenico (AIGA), Angelo Filippo (AIGB), Giovanni Battista Camillo (AIGC), Pietro (AIGD) og Angelo (AIGF). Også Giacomo, der blev født den 25.2.1665, fik et langt liv. Han døde den 13.10.1751 og ligger begravet i Kirken Trinità dei Monti i Rom.

Angelo Massimo delle Colonne (AIGF), var søn af Fabrizio Massimo delle Colonne (AIG), død 1693, og Francesca Capodiferro, død 1707, og broder til Pierdomenico (AIGA), Angelo Filippo (AIGB), Giovanni Battista Camillo (AIGC), Pietro (AIGD) og Giacomo (AIGE).. den yngeste i børneflokken blev født den 6.11.1668 og blev i 1687 Cavaliere i Malteser-Ordenen. Han døde den 6.10.1710 og blev som flere familiemedlemmer begravet i Kirken Trinità dei Monti i Rom.Fabrizio Massimo delle Colonne (AIGCA), var søn af Giovanni Battista Camillo Massimo delle Colonne (AIGC), død 1718, og Giulia Massimo, død 1711, og broder til Laura Francesca (AIGCB), Filippo Camillo (AIGCC) og Giambattista (AIGCD). Fabrizio blev født den 19.12.1679, som den ældste var han arving til familiens titler og ejedomme, men i 1701 afstod han både Roccasecca og Pisterzo til lillebroderen Filippo Camillo, som også efter hans død arvede Arsoli. Fabrizio blev i 1712 gift med Maria Vincenza d'Aste, men de fik ingen børn. Allerede året efter, den 6.11.1713, døde han og blev begravet i Kirken San Giovanni in Laterano.

Laura Francesca Massimo delle Colonne (AIGCB), var datter af Giovanni Battista Camillo Massimo delle Colonne (AIGC), død 1718, og Giulia Massimo, død 1711, og søster til Fabrizio (AIGCA), Filippo Camillo (AIGCC) og Giambattista (AIGCD). Laura Francesca nåede kun at leve 2 måneder fra sin fødsel den 13.2.1682. Hun blev begravet i Kirken Trinità dei Monti i Rom.

Filippo Camillo Massimo delle Colonne (AIGCC), var søn af Giovanni Battista Camillo Massimo delle Colonne (AIGC), død 1718, og Giulia Massimo, død 1711, og broder til Fabrizio (AIGCA), Laura Francesca (AIGCB) og Giambattista (AIGCD). Filippo Camillo blev født den 15.7.1684 og overtog titlerne Greve af Roccasecca og Baron af Pisterzo efter sin storebroder Fabrizio, da denne afstod disse i 1701. Efter broderens død i 1713 arvede han desuden ejendommen Arsoli. Han bestred en hel række høje embeder indenfor Roms administration: som Conservatore i 1721, 1724, 1726, 1728, 1729, 1731 og 1725 og han var Guardiano i La Venerabile Compagnia di San Salvatore ad Sancta Sanctorum i 1722. I 1715 blev han gift med den 16-årige Maria Isabella Soderini Muti, som blev moder til børnene: i 1716 Giulia (AIGCCA), i 1718 Francesca (AIGCCB), i 1726 Vittoria (AIGCCC) og endelig i 1730 til sønnen og arvingen Francesco Camillo (AIGCCD). Endnu en gang ser vi her, hvorledes familiens "overskud af døtre" anbringes i kloster, idet kun den ældste datter Giulia blev bortgiftet, mens Francesca og Vittoria måtte gå i kloster. (Læs her om nonne-traditionen i Massimo-familien). Filippo Camillo døde den 20.10.1735 i Pesaro, mens hans hustru overlevede ham til den 2.3.1744.

Giambattista Massimo delle Colonne (AIGCD), var søn af Giovanni Battista Camillo Massimo delle Colonne (AIGC), død 1718, og Giulia Massimo, død 1711, og broder til Fabrizio (AIGCA), Laura Francesca (AIGCB) og Filippo Camillo (AIGCC). Familiens yngste barn nåede kun at leve 12 dage fra sin fødsel den 25.6.1691. Han blev begravet i Kirken Trinità dei Monti i Rom.Giulia Massimo delle Colonne (AIGCCA), var datter af Filippo Camillo Massimo delle Colonne (AIGCC), død 1735, og Maria Isabella Soderini Muti, død 1744, og søster til Francesca (AIGCCB), Vittoria (AIGCCC) og Francesco Camillo (AIGCCD). Giulia blev født året efter sine forældres ægteskab, den 11.12.1716 og blev i 1737 gift med Grev Alessandro Petroni. Hun døde i 1768.

Francesca Massimo delle Colonne (AIGCCB), var datter af Filippo Camillo Massimo delle Colonne (AIGCC), død 1735, og Maria Isabella Soderini Muti, død 1744, og søster til Giulia (AIGCCA), Vittoria (AIGCCC) og Francesco Camillo (AIGCCD). Francesca fødtes 2 år efter sin storesøster Giulia, den 20.12.1718, men hun blev ikke bortgiftet som denne, i stedet indtrådte hun som 16-årig i 1734 som Dominikaner-nonne under navnet Suor Teresa Vittoria i Monastero di Santa Caterina da Siena i Rom. Hun døde den 7.3.1792. (Læs her om nonne-traditionen i Massimo-familien).

Vittoria Massimo delle Colonne (AIGCCC), var datter af Filippo Camillo Massimo delle Colonne (AIGCC), død 1735, og Maria Isabella Soderini Muti, død 1744, og søster til Giulia (AIGCCA), Francesca (AIGCCB) og Francesco Camillo (AIGCCD). Vittoria blev født den 14.9.1726, 8 år efter sin næstældste søster Francesca, og som hende indtrådte hun som 16-årig (i 1742) som Dominikaner-nonne under navnet Suor Maria Vittoria i Monastero di Santa Caterina da Siena i Rom. Hun døde den 24.5.1793. (Læs her om nonne-traditionen i Massimo-familien).

Francesco Camillo Massimo delle Colonne (AIGCCD), var søn af Filippo Camillo Massimo delle Colonne (AIGCC), død 1735, og Maria Isabella Soderini Muti, død 1744, og broder til Giulia (AIGCCA), Francesca (AIGCCB) og Vittoria (AIGCCC). Familiens søn og arving, Francesco Camillo, havde ladet vente på sig. Han blev født som den sidste af de 4 søskende den 27.9.1730, 15 år efter sine forældres ægteskab og 4 år efter sin yngste storesøster. Han blev familiens eneste søn og heldigvis voksede han op og blev i stand til at føre slægten videre. Da han endnu kun var 5 år gammel, døde hans fader i 1735 og Francesco Camillo arvede familiens ejendomme og titler som Greve af Roccasecca, som han senere solgte i 1761, Baron af Pisterzo og Signore over Arsoli. Desuden beklædte han de embeder, som familien tradition gjorde: han var Conservatore i Rom i 1758, Guardiano i La Venerabile Compagnia di San Salvatore ad Sancta Sanctorum i 1752-1798, "Cameriere di Cappa e Spada" i 1769, General for det Pavelige Postvæsen ("Poste Pontificie") i 1772. I maj 1765 indgik han som 35-årig ægteskab med den 15-årige Barbara Savelli Palombara, der i 1766 fødte ham sønnen Carlo (AIGCCDA), i 1767 datteren Maria Isabella (AIGCCDB), i 1770 sønnen Camillo (AIGCCDC), som kom til at føre slægten videre, og i 1783 datteren Giulia (AIGCCDD). Francesco Camillo død den 2.2.1801 i Napoli, mens Barbara døde i Rom den 26.12.1826.Carlo Massimo delle Colonne (AIGCCDA), var søn af Francesco Camillo Massimo delle Colonne (AIGCCD), død 1801, og Barbara Savelli Palombara, død 1826, og broder til Maria Isabella (AIGCCDB), Camillo (AIGCCDC) og Giulia (AIGCCDD). Carlo blev født den 6.8.1766, året efter sine forældres bryllup, og blev Priore dei Caporioni i 1787. I 1791 gav han afkald på sine titler, som derpå overgik til lillebroderen Camillo. Carlo døde den 6.1.1827.

Maria Isabella Massimo delle Colonne (AIGCCDB), var datter af Francesco Camillo Massimo delle Colonne (AIGCCD), død 1801, og Barbara Savelli Palombara, død 1826, og søster til Carlo (AIGCCDA), Camillo (AIGCCDC) og Giulia (AIGCCDD). Maria Isabella blev født den 23.8.1767 og indtrådte om Dominikaner-nonne under navnet Suor Maria Agnese i Monastero di Santa Caterina da Siena i Rom, hvor hun på et tidspunkt fungerede som skatmester. Hun døde den 14.8.1837. (Læs her om nonne-traditionen i Massimo-familien).

Camillo Massimo delle Colonne (AIGCCDC), var søn af Francesco Camillo Massimo delle Colonne (AIGCCD), død 1801, og Barbara Savelli Palombara, død 1826, og broder til Carlo (AIGCCDA), Maria Isabella (AIGCCDB) og Giulia (AIGCCDD). Camillo blev født den 21.4.1770 og overtog familiens titler, eftr at storebrodereb Carlo havde afstået dem i 1791. Camillo blev derved den 6. Greve af Roccasecca, baron af Pisterzo og fra 1826 ved en Pavelig bulle Prins af Arsoli. Han blev i 1796 gift med Prinsesse Cristina di Sassonia og fra dem nedstammer den "prinselige linie" med navnene Massimo, Lancellotti og Massimo Lancellotti. Han døde i Civitavecchia den 7.5.1840.

Giulia Massimo delle Colonne (AIGCCDD), var datter af Francesco Camillo Massimo delle Colonne (AIGCCD), død 1801, og Barbara Savelli Palombara, død 1826, og søster til Carlo (AIGCCDA), Maria Isabella (AIGCCDB) og Camillo (AIGCCDC). Giulia blev født 12.7.1783 og blev gift i 1804 med Luigi Costaguti og senere med Francesco Bernini. Hendes dødsår kendes ikke.

Turforslag
Steder
Seværdigheder
Personer
Fotogalleri
Bykort
Årstal
Ordliste
Søg i Annas Rom Guide
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 8.8.2006 og sidst opdateret d. 11.3.2009