ANNAS ROM GUIDE
Kristus-fremstillinger

Meget tidligt følte de kristne et behov for at danne sig billeder af Kristus og i tidens løb er han blevet fremstillet i billedkunsten på mange forskellige måder.

De forskellige fremstillinger:

Kristus fremstillet som "Frelseren", "Salvatorbilledet". Dette er den tidligste fremstillingsmåde af Kristus, som allerede mødes i det 3.århundrede. Her ser vi Kristus som ung, skægløs mand i lighed med den græske gud Hermes, der værer en vædder på sine skuldre. Således bærer også Kristus et lam på sine skuldre som "Den Gode Hyrde".

Nogle gange vises Kristus også i færd med at udøve undere eller helbrede syge. Disse fremstillinger findes ofte på sarkofager og i katalkomber og de kaldes derfor "sarkofag- eller katakombtypen".

Kristus fremstillet som "Verdenshersker" (på græsk: "Pantokrator") findes ofte i basilikaernes og de byzantinske kirkers mosaikker. Her ser vi Kristus på en trone med jorden for sine fødder. Denne fremstillingstype kaldes også senere "Maiestas Domini" ("Herrens majestæt").

Kristus fremstillet som "den Korsfæstede", "Krucifiksbilledet", er en yngre foreteelse, da man i den første kristne tid stadig følte denne straffeform som meget vanærende. Først omkring 580 vinder fremstillinger af Kristus på korset frem, men det første krucifiks, vi kender til, er først fra omkring år 700.
Krucifiksbillederne kan også være af forskellig type:
Kristus kan fremstilles som endnu levende, med rejst hoved og uden smerter eller han kan fremstilles som død, hængende i sine arme, eller døende ofte under store smerter. Den lidende Kristus bærer også tornekronen, mens den endnu levende kan bære en kongekrone.

Desuden findes der talrige fremstillinger af Kristus i de forskellige faser af hans liv, af hans undere og af de begivenheder, som berettes i Det Nye Testamente:

Begivenhederne før Jesu Fødsel er behandlet under Fremstillinger af Jomfru Maria.

Jesu Fødsel.

Jesus fremstilles i Templet.

Jesus velsignes af Simeon og Anna.

Vismændene fra Østerland søger Jesus.

Josef og Maria flygter til Ægypten med Jesus.

Josef og Maria drager til Nazaret med Jesus.

Jesus besøger Templet som 12-årig.

Jesus døbes af Johannes Døberen.

Jesus fristes af Djævelen.

Jesu første disciple.

Jesu forvandler vand til vin ved brylluppet i Kana.

Jesus er i Jerusalem til Påskefest.

Jesus uddriver kræmmerne af Templet.

Jesus drager tilbage til Galilæa.

Jesus møder den samaritanske kvinde. Johannes-Evangeliet 4,7ff.
Fremstillinger heraf kan ses i Museo di Roma, Palazzo Braschi, hvor der findes en fresko ("La Samaritana al Pozzo") fra perioden 1654-61, hvor den af en ukendt kunnstner blev malet til refektoriet i det nu nedrevne kloster Monastero di Sant'Eufemia.

Jesus forkynder i Galilæa om Riget.

Jesus helbreder en spedalsk.

Jesus opvækker enkens søn fra Nain.

Jesus taler i Synagogen i Nazaret.

Jesus velsigner Peters fiskedræt.

Jesus i Kapernaum, hvor han helbreder høvedsmandens tjener, en besat og Peders svigermoder og andre syge.

Jesus stiller stormen på Geneserat sø.

Jesus vølger 12 apostle.

Jesu bjergprædiken.

Jesus udsender de 12 apostle.

En syndefuld kvinde salver Jesu fødder.

Jesu sammenstød med farisæerne.

Jesus mætter 5000 i ørkenen.

Jesus går på vandet.

Jesus helbreder en døvstum.

Jesus helbreder en blind.

Jesus forudsiger sin lidelse, død og opstandelse.

Forklarelsen på bjerget.

Jesus betaler Tempelskat.

Jesus hos Marta og Maria.

Jesus opvækker Lazarus.

Jesus helbreder spedalske.

Jesus velsigner de små børn.

Jesus helbreder den blinde Bartimæus.

Jesu indtog i Jerusalem.

Farisæerne spørger, om det er tilladt at give Kejseren skat.

Den fattige enkes skærv.

En kvinde i Bethania salver Jesus.

Jesu Lideldelseshistorie, der begynder med indstiftelsen af nadveren og slutter ved Jesu begravelse. Denne del af fortællingerne om Jesu liv var den første, der tog fast form, fordi disse begivenheder var de vigtigste i den tidligt kristne forkyndelse.
Fremstillinger heraf kan ses i Kirken Santi Domenico e Sisto i Rom i det øverste alter i Kirkens venstre side ("Cappella della Madonna" tidligere kaldet "Cappella del Crocifisso").

Den Hellige Nadver indstiftes. Forræderen udpeges.

Jesus vasker disciplenes fødder.

Jesu afskedstale til disciplene.

Jesus i Getsemane Have.

Jesus tages til fange.

Jesus stilles for Jødernes Råd.

Peters fornægtelse.

Jesus føres til Pilatus og anklages.

Jesus sendes til Herodes, der forhåner ham.

Pilatus dømmer Jesus til døden.

Jesus korsfæstes.

Jesus begraves.

Jesus opstår fra de døde.

Jesus åbenbarer sig for Maria Magdalene.

Jesus åbenbarer sig for 2 disciple på vejen til Emmaus.

Jesus åbenbarer sig for disciplene.

Jeus tager afsked med disciplene og sender dem ud i verden.

Jesus farer til Himmels.

Litteratur:
Bibelbog for Skole og Hjem. Pio, 1915.
- side 586ff.
Kirke og Kristendom Leksikon. Redigeret af Carsten Bach-Nielsen & Jan Lindhardt. Gyldeldal, 2001.
- side 220f.
Reclams Lexikon der Heiligen und der biblischen Gestalten.
- side 90ff.

Turforslag
Steder
Seværdigheder
Personer
Fotogalleri
Bykort
Årstal
Ordliste
Søg i Annas Rom Guide
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 26.3.2006 og sidst opdateret d. 18.2.2007